OCHRANA OČÍ – VYSOCE KVALITNÍ BRÝLE PRO VAŠE OČI

Váš zrak je cenný – chraňte si jej

Kolem 85 % smyslových vjemů vnímáme očima. Žádný jiný orgán nám nezprostředkovává tolik informací. O to důležitější je chránit náš zrak před negativními vlivy všeho druhu. Patří k nim nebezpečí mechanického charakteru, jako jsou pevná tělesa, prachové částice, třísky nebo střepy. Ty mohou proniknout do oka a v některých případech nevratně poškodit zrak. Chemická poškození, jako např. poleptání, jsou způsobena pevnými, kapalnými nebo plynnými látkami – jako jsou například kyseliny, louhy, páry nebo kouř. Dále pak UV světlo, laserové záření, infračervené, ale i viditelné světlo může bez odpovídající ochrany očí způsobit optická poškození. Kromě toho existují pro oči nebezpečí tepelného charakteru v důsledku extrémního žáru nebo chladu, stejně jako rizika elektrické povahy, jako jsou vysoké teploty spojené se vznikem elektrického oblouku během spínacích operací.

Jen v Německu dojde ročně k cca 300 000 poraněním očí. Aby bylo zajištěno, že se při rizikové práci do očí nic nedostane, měli by zaměstnanci vždy nosit vysoce výkonné pracovní ochranné brýle. Jen tak jsou komplexně chráněni před různými riziky a jsou schopni podávat plný výkon. Norma DGUV 112-192 „Používání ochrany očí a obličeje“ pomáhá při výběru nezbytných bezpečnostních prostředků.

DRUHY BRÝLÍ PRO OCHRANU OČÍ

Které ochranné brýle jsou vhodné určuje významně oblast použití:

 • Brýle s obrubami chrání před mechanickým nebezpečím jako např. jemné mechanické práce.
 • Ochranné brýle s integrovanou oblastí pro čtení umožňují detailní práce.
 • Brýle s plným výhledem zabraňují mechanickým a chemickým nebezpečím jako například prašné práce (broušení) a laboratorní práce.
 • Proti tepelným a optickým nebezpečím (jako např. svařování a pájení) chrání optimálně svářečské brýle .

Máte nějaké otázky? Naši odborníci vám rádi kdykoli pomohou:

KRITÉRIA PRO VÝBĚR OCHRANY OČÍ

Při výběru vhodné ochrany očí hrají důležitou roli podmínky konkrétního pracoviště. Kromě příslušné oblasti použití sem mimo jiné patří:

 • Světelné poměry: Měnící se, špatné, silně oslňující světlo.
 • Místo práce: V uzavřených prostorech, venku, na moři.
 • Stabilita: Bez minimální pevnosti, pro rázy o různých energiích, pro kolísání teplot -5 až +55 °C
 • Světelný filtr: UV, infračervené, sluneční světlo.
 • Zákonné předpisy: Evropské normy pro bezpečnost práce.

Aby se zohlednily příslušné vlastnosti, existují pracovní ochranné brýle v různých odstínech zorníků s rozdílnou transmisí, tedy propustností světla. Antireflexní brýle poskytují například optimální vidění při práci na světlých odrazivých konstrukčních dílech bez únavy očí a také ochranu před mechanickými riziky. Modré zrcadlící ochranné brýle jsou ideální pro použití při práci venku. Eliminují oslnění díky odrazu světla na povrchu a chrání také před mechanickými riziky.


(1) Čiré: Pro používání v interiéru, jako ochrana před mechanickými riziky (např. rázová pevnost).

(2) Žluté: Poskytují dobrý výhled a kontrast při špatných světelných poměrech. Ochrana před mechanickými riziky.

(3) AR – Antireflexní: Pro optimální vidění při práci na světlých odrazivých konstrukčních dílech bez únavy očí. Ochrana před mechanickými riziky.

(4) I/O – Indoor / Outdoor: Ideální pro použití při proměnlivých světelných poměrech (uvnitř a venku). Odráží sluneční světlo bez přílišného ztmavení. Ochrana před mechanickými riziky.

(5) CBR – Kontrast, potlačení modrého světla, relax: Tónování zvyšuje kontrast, potlačuje modré světlo a zajišťuje uvolněné vidění. Ochrana před mechanickými riziky.

(6) Šedá: Velmi vhodné pro práce ve venkovním prostředí, kde ostré sluneční světlo rychle unaví oči. Odpovídá požadavkům bezpečnosti provozu. Ochrana před mechanickými riziky.

(7) Modrá zrcadlící: Ideální pro použití při práci venku. Eliminuje oslnění díky odrazu světla na povrchu. Ochrana před mechanickými riziky.

(8) Polarizace: U činností s rušivými odrazy od povrchů. Chrání před horizontálním oslněním a mechanickými riziky.

(9) IR: Vhodné pro svařovací práce. Ochrana před UV a IR zářením, a také před mechanickými riziky.

Kromě toho hraje klíčovou roli dobré přizpůsobení tvaru a komfort při nošení, aby zaměstnanec brýle skutečně nosil. Patří sem například polstrované obroučky, možnost nastavení délky a sklonu stranic a také nastavitelná nosní opěrka. Které konkrétní modely brýlí přicházejí v úvahu, je také závislé na individuálních požadavcích na osobní ochranné prostředky (OOP).

OCHRANA OČÍ PRO SVAŘOVACÍ PRÁCE

Při elektrickém svařování vzniká zářivě jasné světlo se silným UV zářením. Bez odpovídající ochrany existuje riziko popálení spojivek a nevratného poškození očí. Navíc se v závislosti na svařovací technice mohou uvolňovat škodlivé látky, které také pronikají do oka.

Proto musí svářečské brýle splňovat vysoké nároky na ochranu očí. Musí zabránit oslnění a zároveň zajistit dobrou viditelnost, ochranu před UV zářením, odolnost proti poškrábání a pomocí vhodného materiálu.také zabránit pronikání jisker vznikajících při svařování.

PRODUKTOVÝ SORTIMENT A PORADENSTVÍ U HOFFMANN GROUP

Od roku 1919 představuje Hoffmann Group nejvyšší kvalitu v oblasti profesionálního nářadí. Tyto odborné znalosti využíváme k tomu, abychom našim zákazníkům nabídli, jako systémový partner v oboru, vynikající sortiment produktů v oblasti ochrany očí. Kompletní sortiment brýlí s obrubami , ochranných brýlí s integrovanou oblastí pro čtení , brýlí s plným výhledem a svářečských brýlí pro všechny typy kategorií ochrany zahrnuje výhradně certifikované produkty předních obchodních značek. Patří sem je také značka kvality HOLEX od Hoffmann Group, která nabízí atraktivní poměr ceny a výkonu.

Poradíme Vám s ochrannými pracovními prostředky osobně. Podpoříme Vás při výběru OOP. Prostřednictvím návrhů řešení, doporučením vhodných produktů a dalšími poradenskými službami. Kontaktujte naše vysoce kvalifikované specialisty, ať už osobně, telefonicky nebo e-mailem. Podpoříme Vás profesionálně od analýzy rizik přes výběr produktů a testování nošení až po školení Vašich zaměstnanců

EVROPSKÉ NORMY PRO OCHRANNÉ BRÝLE

V Evropě podléhají ochranné brýle, tak jako všechny ostatní součásti osobních ochranných prostředků (OOP) Nařízení o OOP 2016/425. Základní normou v oblasti ochranných brýlí je EN 166. Reguluje všechny obecné požadavky na osobní ochranu očí, jako např. oblasti použití, normativní výstrahy, druhy ochrany očí, obecné definice pojmů, korektní značení atd.

Podle oblasti použití pracovních ochranných brýlí pak platí ještě další EN a EN ISO normy týkající se oční optiky:


 • EN 167: Optické zkušební metody.
 • EN 168: Neoptické zkušební metody.
Podle typů filtrů platí navíc následující normy:
 • EN 169: Filtr pro svařovací práce.
 • EN 170 + EN 1836: Ultrafialový ochranný filtr.
 • EN 171: Infračervený ochranný filtr.
 • EN 172: Ochrana proti slunečnímu záření pro průmyslové použití.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OČÍ

 • Existují speciální ochranné brýle pro osoby nosící brýle?

Jako firma máte možnost poskytnout svým zaměstnancům s vadou zraku speciální dioptrické ochranné brýle nebo krycí brýle. První variantou je kombinace ochranných a dioptrických brýlí. Jste povinni u takového modelu brýlí uhradit pouze podíl nákladů na ochranu. Investice má však dlouhodobý přínos: Zaměstnanci neustále nosí dioptrické ochranné brýle, což zvyšuje bezpečnost práce. Pravděpodobně se mu navíc lépe pracuje než při nošení dioptrických brýlí a krycích brýlí. Zde se mohou zamlžovat skla nebo jsou možná další rizika v důsledku zrcadlení.

 • Kdy musí zaměstnavatel zavést obecnou povinnost nošení ochrany očí?
V případě, kdy navzdory zavedeným organizačním a technickým opatřením stále existuje riziko pro oči. Tehdy je nezbytná vhodná ochrana očí.

 • Jak lze zamezit zamlžení zorníků u pracovních ochranných brýlí?
V současné době neexistuje způsob, jak zcela zamezit zamlžení zorníků. Avšak jednotliví výrobci vyvinuli různé metody pro povrchovou úpravu ochranných brýlí, díky nimž se zorníky zamlžují méně. Modely chránící před zamlžením jsou v oblasti produktů ochrany očí a obličeje označeny symbolem „N“. Které provedení je nejvhodnější, lze určit zkouškou v příslušných kritických oblastech.

MÁTE NĚJAKÉ OTÁZKY? POTŘEBUJETE PORADIT V OBLASTI OOP?

U Hoffmann Group získáte vše z jednoho zdroje:

 • Poradíme Vám individuálně.
 • Analýza rizik, pomoc při výběru výrobků, testování nošení, školení a speciální služby (plán použití ochrany pokožky / plán použití ochranných rukavic).
Kontaktujte nás

K osobním ochranným prostředkům patří také: Ochrana dýchacích cest, ochrana sluchu, ochrana hlavy, ochrana nohou, ochrana rukou, ochranné oděvy, pracovní oděvy, ochrana proti pádu a ochrana pokožky.

V košíku

Ke košíku
Ke košíku