OCHRANA RUKOU – SPRÁVNÝ VÝBĚR PRO BEZPEČNOU PRÁCI

Ruce jako náš nejdůležitější pracovní nástroj

Lidská ruka představuje dokonalou souhru 27 kostí, 33 svalů a 30 kloubů. Tato komplexní konstrukce může provádět široké spektrum činností od čistě úderné síly až po filigránskou precizní práci. Naše ruka je skutečně impozantní nástroj – ale je i vystavena mnoha nebezpečím.

Více než třetina všech pracovních úrazů souvisí přímo s poraněním rukou. Možná poranění zahrnují mimo jiné pořezání, popáleniny a poleptání. Každá nehoda je nepřípustná také proto, že způsobí vysoké náklady. Efektivní ochranou proti takovým úrazům jsou správné ochranné rukavice.

V závislosti na prováděné činnosti se mohou vyskytnout různá zranění, která lze rozdělit následovně:

 • Mechanická: pořezání, odřeniny, puchýře
 • Chemikálie: poleptání, podráždění
 • Žár: popáleniny
 • Chlad: omrzliny, poškození mrazem

ŘADA DRUHŮ OCHRANY RUKOU

Tak rozmanité jako rizika, jsou také rozdílné druhy pracovních rukavic. Lze je rozdělit následovně:

1. Podle materiálu:

 • Kožené rukavice
 • Bavlněné a pletené rukavice
 • Pracovní rukavice z plastů (např. polymer, polyakryl)

2. Podle oblasti použití:

 • Ochranné svářečské rukavice
 • Pracovní rukavice pro suchá prostředí
 • Rukavice pro olejnaté a vlhké / mokré prostředí
 • Ochranné rukavice proti pořezání
 • Speciální ochranné rukavice
 • Ochranné rukavice proti žáru
 • Ochranné rukavice proti chladu
 • Elektrikářské ochranné rukavice
 • Ochranné rukavice proti chemikáliím

3. Podle doby používání:

 • Jednorázové ochranné rukavice
 • Opakovaně použitelné rukavice

Kožené rukavice

Rukavice pro svářeče

Víceúčelové rukavice

Rukavice proti prořezu

Rukavice pro elektrikáře

Rukavice proti chemikáliím

Abychom v rámci provozu přesně věděli, které ochranné rukavice mají být použity pro jakou činnost, existují tzv. plány použití ochranných rukavic. Specialisté na OOP Hoffmann Group Vám rádi pomohou s vypracováním individuálního plánu pro Vaši firmu.

Máte nějaké dotazy? Naši odborníci vám rádi kdykoli pomohou:

KRITÉRIA PRO VÝBĚR OCHRANNÝCH RUKAVIC

Při výběru nejvhodnějších pracovních ochranných rukavic je třeba vzít v úvahu celou řadu kritérií. Zvláště důležitá je zde oblast použití: Jde o suché prostředí nebo spíše o mokré a zaolejované pracoviště? Musí rukavice umožňovat cit a přesnost pro danou činnost nebo mají pomáhat při těžké práci? Před jakými nebezpečími mají rukavice chránit?

Pro splnění těchto různých požadavků jsou pracovní ochranné rukavice vyrobeny z různých materiálů. Při výběru navíc hraje důležitou roli také komfort nošení. Existují například alternativy k latexu pro osoby alergické na tuto látku.

Kategorie ochrany rukou podle směrnice o OOPP

Každé pracovní rukavice odpovídají určité kategorii směrnice pro osobní ochranné prostředky (OOPP):

Kategorie I zahrnuje rukavice jednoduchého provedení pro ochranu před minimálními riziky, např. ochranné rukavice pro domácnost.

Do kategorie II patří pracovní rukavice ve středním provedení pro střední rizika, například k ochraně před pořezáním. Musejí mít označení CE.

Do kategorie III náleží ochrana rukou, která chrání před smrtelnými riziky nebo nevratným poškozením způsobeným například chemikáliemi. Tyto modely musí být také testovány a certifikovány akreditovaným certifikačním orgánem. Kromě toho musí být metody použité výrobcem pro zajištění kvality, které zaručují homogenitu jeho produktů nebo testování jednotné kvality konečného produktu, ověřeny nezávislým orgánem.

Různé materiály

Materiál pracovních rukavic úzce souvisí s příslušnou oblastí použití:

Bavlna je například přírodní materiál, který je pro kůži všeobecně příznivý, je savá, žáruvzdorná, trvanlivá, odolná a roztažitelná. Bavlněné rukavice bez povlaku se používají při suchých lehkých pracích a jako vložky do jiných rukavic.

Polyamid je syntetické vlákno, které bylo původně vyvinuto jako náhrada hedvábí. Materiál je velmi elastický, odolný proti oděru, trvanlivý a relativně odolný proti chemikáliím. Používá se jako nosný materiál víceúčelových rukavic, který lze kombinovat s různými materiály pro povrchovou vrstvu.

Latex původně označoval mléčnou šťávu kaučukovníku. Dnes se toto označení používá také pro přírodní kaučuk nebo gumu. Latex není odolný proti oleji.

Kromě toho existuje mnoho dalších materiálů pro pracovní rukavice, jako je aramid, butyl, skelné vlákno, nylon, polyuretan, kůže nappa nebo nitril. Pro správný výběr je rozhodující kombinace nosného materiálu, technologie pletení a druh i tloušťka povlaku.

SPECIÁLNÍ OBLASTI POUŽITÍ PRO OCHRANNÉ RUKAVICE

Zacházení s chemikáliemi

Každý, kdo se při své pracovní činnosti setkává s chemikáliemi, musí přijmout zvláštní opatření. Nebezpečné plyny nebo výpary se do těla dostávají až ze 60 % ústy a nosem – zde je nutná vhodná ochrana dýchacích cest. Až 30 % chemikálií však do lidského organismu proniká kůží resp. sliznicemi a může způsobit nevratné poškození.
Proto předepisuje směrnice o OOP speciální ochranné rukavice proti chemikáliím. Obsahují například butyl nebo chloropren.
V závislosti na aplikaci musí chránit jak proti penetraci tak i proti permeanci chemikálií. Penetrace znamená, že chemikálie nebo mikroorganismus proniká přes materiál rukavice na makroskopické úrovni díky porézním místům, švům, dírám po jehle nebo jiným defektům v rukavici. V případě permeance existuje nebezpečí, že chemikálie prostupují resp. procházejí neporušeným materiálem rukavice na molekulární úrovni. Zde je řeč o tzv. době průniku, kterou potřebuje nebezpečná kapalina/substance ke kontaktu s pokožkou.

Ochranné rukavice proti žáru a chladu

Ochrana proti žáru
Pokud je zaměstnanec během své pracovní činnosti vystaven tepelným rizikům, jako je žár, plameny nebo extrémní chlad, musí rukavice dostatečné chránit před těmito nebezpečími. Speciální rukavice dle EN 407 chrání před vznícením, kontaktním teplem, konvektivním teplem, sálavým teplem a před roztavenými kovy – vždy na výkonnostní úrovni 0 až 4.

Ochrana proti chladu
Podobně je tomu u ochranných rukavic proti chladu. Mezi vlastnosti podle EN 511 patří odolnost proti konvekčnímu chladu, odolnost proti kontaktnímu chladu a odolnost proti vodě. Pro první dvě kritéria platí výkonnostní stupně 0 až 4, pro odolnost proti vodě platí pouze rozlišení 0 (pronikání vody) a 1 (bez pronikání vody).

Ochranné rukavice pro svařování

Při svařování dochází k vysokým teplotám a vzniká sálavé teplo. Pro adekvátní ochranu rukou jsou nutné speciální svářečské rukavice . Jsou mnohem delší než jiné pracovní ochranné rukavice, aby poskytovaly ochranu zápěstí a rovněž předloktí. Kromě toho lze tyto rukavice kombinovat se svářečským chráničem rukou, který navíc chrání před žárem a sálavým teplem.

VYSOCE KVALITNÍ PRODUKTY A OSOBNÍ PORADENSTVÍ OD HOFFMANN GROUP

Výběr rukavic na trhu je téměř neomezený. Vybrali jsme pro Vás ty nejlepší rukavice předních značek. A při tom, jak je u Hoffmann Group samozřejmostí, vždy sledujeme ty nejvyšší nároky na kvalitu.

Dále se zaměřujeme také na individuální péči o naše zákazníky: Náš tým vysoce kvalifikovaných specialistů na OOPP Vám kdykoli osobně poradí s ochrannými prostředky. Jsme Vám stále k dispozici, ať už osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Naše profesionální poradenské služby zahrnují také vypracování individuálního plánu použití ochranných rukavic: V něm jsou uvedeny všechny ochranné rukavice, které jsou na základě analýzy rizik ve Vašem provozu nezbytné. To vám a Vašim zaměstnancům umožní rychle zjistit, jaké druhy rukavic je třeba při různých činnostech nosit.

Profitujte z našeho po desetiletí získávaného know-how v oblasti OOPP: Podpoříme Vás kompetentně od analýzy rizik přes výběr produktů a testování nošení až po školení Vašich zaměstnanců.

SPECIÁLNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY RUKOU

Základní požadavky na ochranné rukavice reguluje DIN EN 420. Tato norma stanovuje používané relevantní zkušební metody a následující všeobecné požadavky na:

 • Principy výroby
 • Konfekční zpracování rukavic
 • Odolnost materiálu rukavic proti průniku vody
 • Nezávadnost
 • Pohodlí
 • Výkonnost
 • Značení prováděné výrobcem
 • Informace poskytované výrobcem

Kromě toho existují speciální normy pro produkty, které platí ve spojení s obecnou normou:

 • EN 388: Ochrana před mechanickými riziky
 • EN 407: Ochrana proti žáru
 • EN 511: Ochrana proti chladu
 • EN 374: Ochrana proti chemikáliím a mikroorganismům
 • EN 12477: Ochrana před žárem a mechanickými riziky při svařován

ČASTO KLADENÉ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE PRACOVNÍCH RUKAVIC

Jak často je třeba měnit pracovní rukavice?

Pokud jde o ochranné rukavice proti chemikáliím, je nutné dodržet jejich předepsanou dobu používání. Po určité době rukavicí pronikne chemický produkt a ta poté ztrácí svou ochrannou funkci. Pokud pracovní rukavice vykazují známky poškození, měli byste je ihned vyměnit. Kromě toho se doporučuje během dne střídavě nosit několik vhodných rukavic. Snižuje se tak změkčení pokožky v důsledku trvalého pocení v rukavici. Odložené ochranné rukavice mezitím vyschnou.

Mohou jednorázové ochranné rukavice dostatečně chránit proti chemikáliím?

Jednorázové ochranné rukavice obvykle nejsou ochranné rukavice proti chemikáliím. Nesmí být například používány k čištění v nemocnicích. Na trhu však existují jednotlivé produkty této kategorie, které nabízejí omezenou ochranu proti chemikáliím. Jsou označeny „kádinkou“ nebo „Erlenmeyerovou baňkou“. Základní testy se však týkají pouze jednotlivých chemických látek. Proto je důležité pečlivě zkontrolovat, proti kterým látkám tyto jednorázové rukavice chrání. Jednorázové rukavice by měly být používány jako ochrana proti stříkancům a měly by být zlikvidovány okamžitě při kontaktu s potenciálně nebezpečnou látkou.

Kde jsou v bezpečnostním listu uvedeny správné ochranné rukavice proti chemikáliím?

Bod 8 bezpečnostního listu obsahuje údaje o osobních ochranných prostředcích a měl by přinejmenším poskytnout informace o vhodném materiálu rukavic a minimální tloušťce tohoto materiálu. Je-li znám způsob zpracování produktu, měl by výrobce chemikálie dle zákonodárce co nejpřesněji specifikovat název výrobku rukavic.Pokud informace v bezpečnostním listu nepostačují, můžete se obrátit na výrobce chemikálií, výrobce ochranných rukavic, příslušné profesní sdružení nebo specialisty na OOP u Hoffmann Group.

MÁTE DOTAZY? POTŘEBUJETE PORADIT V OBLASTI OOP?

Hoffmann Group – komplexní poradenství z jednoho zdroje:

 • Poradíme vám individuálně
 • Analýza rizik, pomoc při výběru výrobků, testování nošení, školení a speciální služby (plán použití ochrany pokožky / plán použití ochranných rukavic

Kontaktujte nás

K osobním ochranným prostředkům patří také: Ochrana očí, ochrana dýchacích cest, ochrana sluchu, ochrana hlavy, ochrana nohou, ochranné oděvy, pracovní oděvy, ochrana proti pádu a ochrana pokožky.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku