• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Konštrukčné ocele – skutočný multitalent a ešte oveľa viac

Keď riadite priemyselnú výrobu alebo dohliadate na remeselníkov pri práci, všade sa stretnete s konštrukčnými oceľami. Sú najvšetrannejšie spomedzi kovov!
Ďalej zistíte, ako môžete dosiahnuť najlepšie výsledky pri práci s konštrukčnými oceľami a zároveň zachovať bezpečnosť. Zistite, ktoré konkrétne vlastnosti sú kľúčové v konkrétnom odvetví a na čo je potrebné dávať pozor pri obrábaní konštrukčných ocelí. Tieto užitočné rady vám určite uľahčia jednu vec – každodennú prácu.

Nie je oceľ ako oceľ

Konštrukčná oceľ je po vhodnom ošetrení a opracovaní vhodná takmer na akýkoľvek účel. Zo svojich skúseností s kovom viete, že strojárstvo alebo automobilový priemysel si len zriedka vyberajú materiál na základe jedinej požiadavky. Požadovaná oceľ musí zodpovedať komplexnému profilu požiadaviek.

V dôsledku toho sa ocele často rozlišujú podľa svojho praktického použitia. Zatiaľ čo nástrojové ocele sú dôležité na výrobu ručných a obrábacích strojov, v strojárstve, na konštrukciu vozidiel alebo pri oceľových konštrukciách sa uprednostňuje konštrukčná oceľ.

Pravdepodobne poznáte triedenie rôznych konštrukčných ocelí podľa ich vlastností a potenciálnych oblastí použitia, ako aj ich chemické zloženie alebo hlavné rozdelenie. Rovnako ako vy, aj konštruktéri a nákupcovia zvyčajne sledujú označenia materiálov podľa noriem DIN EN 10027-1 a DIN V 17006-100.

Každý sektor má svoju vlastnú konštrukčnú oceľ

Konštrukčné ocele sa používajú takmer v každom odvetví. Líšia sa ale vo svojej pôvodnej forme. Valcované alebo kované, pretláčané alebo liate pod tlakom – existuje nespočetné množstvo spôsobov výroby klasického oceľového plechu, pásovej ocele alebo dlhých oceľových tyčí, rúr alebo nosníkov. Pôvodná forma ocele má zodpovedať budúcemu účelu a miestu použitia. Konštrukčná oceľ na použitie ako rám a lôžko pre obrábacie stroje bude vyzerať celkom inak ako oceľový plech používaný v odľahčenej konštrukcii. Pri výrobe obrábacích strojov alebo vo všeobecnom strojárstve, pri konštrukcii nástrojov alebo foriem musia konštrukčné ocele často odolávať extrémnemu mechanickému a tepelnému zaťaženiu.


Konštrukčná oceľ má skutočne rozmanité uplatnenie v automobilovom priemysle a sektore dopravy. Cieľ použitia a umiestnenie komponentu určuje požadovanú triedu konštrukčnej ocele. Veď návrh a konštrukcia motocykla, dodávkového automobilu a železničného vagóna sa jemne líšia. Valivé ložiská, ventilové pružiny, vačkové hriadele alebo plechy z rôznych druhov elektroocele vyžadujú rôzne konštrukčné ocele. Použitie komponentov v automobilovom odvetví sa až tak nelíši od ich použitia v oblasti leteckej techniky, ale požiadavky na rozmery a profily v oblasti konštrukcie lietadiel a prevádzky lodeníc sa líšia výrazne. Bez konštrukčnej ocele sa skrátka nikam nedostanete.


Nebezpečenstvá ale číhajú všade: rezanie a brúsenie konštrukčných ocelí

Spôsob obrábania konštrukčnej ocele závisí od jej veľkosti, kvality povrchu, geometrickej a polohovej presnosti, požadovaného počtu jednotiek a, samozrejme, aj od požadovaného výsledku. Okrem spájania sú kľúčovými výrobnými metódami používanými v rôznych priemyselných odvetviach rezanie a brúsenie.

Výrobné metódy rezania a brúsenia majú mnoho podôb a sú užitočné predovšetkým pri konštrukčnej oceli s hrubšou štruktúrou a povrchom. Či už pracujete na jednom komponente alebo na viacerých zváraných dieloch, cieľom brúsenia je vždy dosiahnuť presné rozmery a tvar. Koniec koncov brúsenie tiež zlepšuje kvalitu povrchu a vzhľad. Dokončovacie obrábanie – ako už názov napovedá – zaisťuje konečnú úpravu odstránením posledných minimálnych nepravidelností – otrepov.

Každý z týchto krokov, vykonávaný napríklad pomocou uhlových brúsok, vibračných brúsok alebo CNC strojov, nesie svoje vlastné riziká:


 • Rezanie aj brúsenie vyžaduje obrovskú silu, preto musíte prijať opatrenia na ochranu pred trieskami a brúsnymi časticami vymrštenými z obrobku. Pamätajte, že značné nebezpečenstvo predstavujú aj úlomky, ktoré sa odlomia z brúsneho kotúča.
 • Z toho dôvodu odporúčame pred použitím skontrolovať dátum použiteľnosti na brúsnych kotúčoch. Brúsne kotúče sa vyrábajú s použitím umelej živice. Keď živica starne, brúsny kotúč krehne a môže sa zlomiť.
 • Ručné náradie alebo pevne nainštalovaný kotúč, iskry, úlomky kotúča alebo triesky – chybné vybavenie alebo chýbajúce ochranné kryty zvyšujú nebezpečenstvo a vyžadujú si nápravu chýb. Ak vaše ručné náčinie neobsahuje bezpečnostné kryty s dostatočným dimenzovaním na flexibilné použitie, potom budete potrebovať ochranné štíty na ochranu pred týmito nebezpečenstvami.
 • Nielen vaša tvár, aj vaše ruky sú vystavené nebezpečenstvu. Nikdy sa nedotýkajte otáčajúcich sa brúsnych hrotov, ani keď bežia na plné otáčky, ani keď sa vypínajú – hrozia rozsiahle rezné poranenia.
 • Ochrana dýchacích ciest
 • Majte tiež na pamäti, že pevné inštalácie bez ochranných krytov môžu vtiahnuť a zachytiť končatiny, odev alebo vlasy do pohyblivých častí stroja.

Menej zjavné nebezpečenstvá

 • Zabezpečte okolie a odstráňte materiály, ktoré by sa mohli vznietiť od striekajúcich iskier alebo žeravých uhlíkov, aby nevznikol požiar alebo dokonca výbuch.
 • A pamätajte, že vzniknutý brúsny prach sa môže sám o sebe vznietiť v závislosti od materiálu. Odstraňujte prach kvapalinou alebo inštalujte vhodné odsávače prachu.
 • Pokiaľ ide o zdravie a značné škody, ktoré môže spôsobiť prach, ako napríklad niklový prach, nevyhnutné sú odsávače prachu a plne funkčné osobné ochranné prostriedky.
 • Ďalším kľúčovým aspektom z hľadiska BOZP je ochrana pred hlukom. Rezanie a brúsenie zvyčajne produkuje silný nepríjemný hluk. Uistite sa, že všetci zamestnanci neustále nosia potrebnú ochranu sluchu.


Rezanie konštrukčnej ocele vyžaduje zručnosť

Rezanie patrí medzi najbežnejšie činnosti v akejkoľvek dielni alebo na stavbe – nosníky, ploché oceľové tyče alebo rúry je potrebné narezať na požadovanú veľkosť. Pri rezaní konštrukčných ocelí však musíte vedieť, čo robíte, bez ohľadu na to, či režete ručne alebo strojom. Nepodceňujte sily obsiahnuté v materiáli to, a aké ťažké je materiál vyrobiť.

Ak ste sa rozhodli použiť uhlovú brúsku, starostlivo vyberte vhodný rezný kotúč a pred začatím skontrolujte jeho pevné uchytenie. Venujte veľkú pozornosť procesu rezania – vzpriečenie uhlovej brúsky môže byť smrteľné.

Pred začatím práce nezabudnite skontrolovať, či sa vo vašom okolí nenachádza prach a iné horľavé látky. V prípade potreby upozornite najbližšie okolie na prácu, ktorú budete vykonávať. Vždy noste ochranný odev spomaľujúci horenie a osobné ochranné prostriedky. Poznámka: ak tento druh práce vykonávate pravidelne, získanie vlastnej súpravy nastavovacieho mechanizmu a nástroja vám môže skutočne pomôcť pracovať efektívnejšie.

Materiál sa odstraňuje tlakom

Brúsna technika je dostupná v mnohých variantoch – rotačné nástroje zahŕňajú brúsne kotúče, leštičky alebo vibračné brúsky. Všetky sú navrhnuté tak, aby zošľachtili a zlepšili kvalitu povrchu oceľových polotovarov, východzích materiálov, ako sú bramy, ingoty alebo predvalky, takmer finálnych výrobkov, ako sú železné nosníky, plechy alebo platne, a zaistili zákazkové tvarovanie konštrukčnej ocele.

Okrem nástrojov je však kľúčovým aspektom veľkosť a čas pôsobenia sily: väčší tlak znamená vyššiu rýchlosť odstraňovania. A aj tu je dôležitá veľkosť zrna. Čím väčšia je zrnitosť, tým viac materiálu sa odstráni.

Čo chceme a čo získame – neviditeľné zvarové švy

Hladký na dotyk – presne taký zvar môžete dosiahnuť na konštrukčnej oceli, ak budete dodržiavať niekoľko pravidiel. Vyberte si brúsny nástroj tak, aby zodpovedal vášmu obrobku, jeho povrchu a geometrii, a potom určte vhodný brúsny prostriedok. Tu nezáleží na tom, či chcete len zbrúsiť zvarový šev alebo opracovať samotný povrch.

 • Ak je cieľom dokonalá povrchová úprava, začnite s najmenšou zrnitosťou.
 • Pokiaľ odstraňovanie nespĺňa vaše požiadavky, neprechádzajte na vyššiu zrnitosť.
 • Dávajte pozor na kontaktný tlak – menej je niekedy viac!
 • Dbajte aj na zosklovatenie kotúča, nadmernú tvorbu tepla a nezvyčajné zvuky pri brúsení. To všetko môže znamenať, že kontaktný tlak je príliš vysoký, alebo že sa kráti životnosť brúsneho prostriedku.

Leštenie – nielen kozmetické ošetrenie

Konštrukčná oceľ musí občas spĺňať požiadavky týkajúce sa funkcie aj tvaru. V súčasnosti je leštenie tou správnou voľbou a ponúka výhodu utesnenia a ochrany povrchu. Leštiť môžete ručne alebo pomocou strojov, ktoré sa dodávajú v celom rade výkonnostných tried. Ak chcete dosiahnuť výsledok, ktorý poteší oko, dbajte na nasledovné:

 • Správne pripravte obrobok predbrúsením/dokončením
 • Uistite sa, že váš leštiaci nástroj je vhodný pre daný materiál
 • Použite optimálny kontaktný tlak
  Tip: Na vyskúšanie rôznych kontaktných tlakov použite vyradený diel.
 • Udržujte svoj pracovný priestor čistý a chráňte svoj leštiaci nástroj pred kontamináciou a znečistením

Záludní protivníci – voda a kyslík

Konštrukčná oceľ odolá takmer všetkému. Okrem vody a kyslíka. Korózii zabránite zodpovedajúcou povrchovou úpravou, napríklad lakovaním alebo galvanizáciou. Bez ohľadu na formu – či už je to vopred opracovaný alebo surový plech z vášho skladu – konštrukčné ocele vyžadujú pred povrchovou úpravou dôkladné očistenie. Oleje a mastnoty sa dajú z povrchu konštrukčných ocelí dokonale odstrániť v odmasťovacej ponornej nádrži.

Často kladené otázky – rýchle a stručné odpovede

 • V čom je výhoda používania výrobkov prémiového radu?

  Výrobky prémiovej kvality zaručujú overenú vysokú rýchlosť odstraňovania za jednotku času. Budete nielen efektívnejší, ale budete mať aj menej odpadu. Celkovo ponúkajú nástroje prémiového radu s výkonnými pohonmi výrazne dlhšiu životnosť nástroja. Získate väčší výkon a vyššiu účinnosť, pokiaľ ide o kvalitu aj kvantitu. A v neposlednom rade je potrebné zvážiť aj udržateľnosť. Každý ušetrený nástroj a každý gram nevytvorených nečistôt a prachu na podlahe vašej prevádzky alebo skladu stoja za to.

 • Nie som si istý, akú podložku by som mal použiť.

  Pri práci napríklad s tvarovanými povrchmi a jemnými zrnami odporúčame použiť mäkkú opornú podložku. Tvrdá oporná podložka je vhodná pre hrubšie aplikácie a rovné povrchy a je optimálna na zrážanie hrán. Ak hľadáte veľmi vysoké rýchlosti úberu a účinné obrábanie, odporúčame extrémne tvrdé, rebrované kotúče. Vyznačujú sa extrémne tvrdým materiálom. Optimálne chladenie vám umožňuje pracovať s vysokým kontaktným tlakom.

 • Aký stroj potrebujem na účinné brúsenie a zaistenie vysokokvalitných výsledkov?

  Naozaj dobré výsledky dosiahnete napríklad s vysokovýkonnou uhlovou brúskou na keramické výrobky. Hľadajte priemer 125 mm a výkon najmenej 1 500 W.

 • Na oceľových povrchoch, ktoré chcem opracovať, sú okuje. Ako sa ich najlepšie zbavím?

  Na úplné odstránenie okovín a zároveň zabránenie poškodeniu povrchu použite hrubé čistiace kotúče so zrnom s podielom SiC. Dobre sa osvedčili naše nástroje značiek GARANT a HOLEX.

 • Chcem rýchlo a čisto odstrániť zvarový šev.

  V tomto prípade siahnite po vláknitom kotúči s keramickým jadrom alebo presnou zrnitosťou, ako je napríklad osvedčený vláknitý kotúč 3M 982C 36+ s tvrdým podporným kotúčom 3M. Skrátite si čas brúsenia, pri brúsení vznikne menej tepla a výrazne menej vibrácií. Výhodou je aj oveľa tichší chod, ako majú (naozaj hlučné) brúsne kotúče.

 • Chcem rýchlo skosiť oceľovú hranu, konkrétne štvorcový tupý spoj. Čo mi poradíte?

  V tomto prípade použite vláknitý kotúč s tvrdým oporným kotúčom alebo brúsne lamelové kotúče v rovnej verzii s tvrdým podporným kotúčom 3M. Okamžite dosiahnete dobré výsledky. Pri práci oceníte nízku teplotu týchto kotúčov a nízku hlučnosť.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o konkrétnej aplikácii alebo o možnostiach obrábania svojich materiálov?

Naši odborníci vám radi poradia!

Na konzultáciu

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka