PROSTOROVÉ SYSTÉMY A KONTEJNERY – FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU SITUACI

Prostorové systémy jsou vynikajícím vynálezem: Během krátké doby vytvoří nové prostory – zcela bez rozsáhlých stavebních opatření. Díky nim je možné výrobní halu, staveniště nebo areál podniku zorganizovat podle vašich požadavků. Rychle a levně tak vzniknou další prostory – dočasně nebo trvale.

Na pracovištích, kde se musí i přes hlasitou výrobu pracovat koncentrovaně, je možné vytvořit tzv. ostrůvky klidu. Kancelář mistra může být přímo ve výrobě, a přesto chráněna před hlukem nebo prachem. A pokud chcete pracovní prostory lépe oddělit, pak je i toto bez problémů možné. Zatímco se prostorové systémy a systémy dělicích příček zakládají na oddělení prostor a posuvných stěnách, nabízí kontejnery oddělený kompaktní prostor. Nejen, že nahrazují stavební maringotky, ale vytváří odolné okolí pro přepravu a extrémní podmínky. Zde se dozvíte další informace o různých možnostech vytvoření prostor.


PROSTOROVÉ SYSTÉMY A SYSTÉMY DĚLICÍCH PŘÍČEK – PRO PLOCHY POUŽÍVANÉ PODLE POTŘEBY

Sociální prostory a prostory na přestávky, kancelářské a pracovní prostory pro týmy nebo pracovní prostory v rámci vašeho podniku: Prostorové systémy a systémy dělicích příček zajistí efektivní využití prostoru, lepší přehlednost a jasné pracovní procesy. Typickým použitím prostorových systémů jsou kanceláře mistra a kanceláře v halách, které jsou uzavřené a chrání před hlukem a nečistotami. Systémy dělicích příček se volí spíš v prostorách výroby nebo správy. Napomohou především při potřebě vytvoření variabilního systému pro provoz a sklad, např. při rychlé vlastní stavbě oddělení a rozdělovacích prvků prostoru. Pomocí stavebnicového principu je možné jednotlivé prvky kombinovat podle individuálních přání tak, že je možné pro každý způsob použití vytvořit optimální oblast.

Do svého prostorového řešení můžete přesně integrovat příslušné skříně na skladování. Možná jsou jednopodlažní řešení, dvoupodlažní řešení nebo prostorová řešení s ocelovou rampou. Nařízení na ochranu před hlukem a požárem je možné bez problémů zohlednit u každé varianty. V každém případě můžete využít předností snadné, čisté a rychlé vestavby bez malířských prací a optimální zvukovou izolaci. Kromě toho jsou prostorové systémy díky své flexibilitě obzvláště hospodárné.


KONTEJNERY – MOBILNÍ A ROBUSTNÍ

Díky své mobilitě a odolnosti nabízí kontejnery široké uplatnění. Jako dílenský nebo servisní kontejner může být flexibilním kontaktním místem pro zakázky nebo může sloužit jako centrum služeb. Prostorové kontejnery mohou být použity také jako kanceláře a prodejní prostor. Útulné vybavení zajistí pohodní – dveře, okna, proud a také TV a počítačové vybavení jsou dnes neodmyslitelné. Průmyslové kontejnery musí splňovat jiné požadavky. Chrání např. velké agregáty a rozváděče před extrémními povětrnostními podmínkami a jsou proto odolné a robustní.

Typické použití kontejnerů

Využití kontejnerů je mnohostranné:

  • Na moři: Pro podmínky na moři musí být kontejnery schopné plavby po moři. Nejlepší ochranu proti korozi nabízí zařízení z ušlechtilé oceli.
  • Horní paluba: Lodní kontejnery jsou velmi stabilní. Vybavení musí být možné dobře upevnit a musí vydržet také při velkých vlnách.
  • Přepravní kontejner pro lodě, dráhu nebo nákladní vozidla: Tento klasický kontejner může být přestavěn také na servisní kontejner, např. pro provádění údržby při přepravě.
  • Stavba: Stavební kontejnery jsou typické prostorové kontejnery, které se používají jako mobilní pracoviště (např. jako stavební kancelář) nebo jako ubytování.
  • Extrémní klimatické podmínky: V poušti nebo v Antarktidě: Zde se kontejnery používají jako ochranné prostory, které chrání osoby a materiál před škodlivými vlivy počasí.
  • Dílna: Pomocí kontejnerů je možné zřízení přechodné nebo i trvalé mobilní dílny.
  • Produkce a výroba: V rámci výrobního střediska nabízí kontejnery uzavřené kancelářské nebo dílenské prostory.
  • Sklad: Kontejner může být optimálně využit také ke skladování, např. na ochranu zboží před nečistotami, prachem nebo vlivy teploty.
  • Nebezpečné látky: Kontejnery na nebezpečné látky nabízí podporu při skladování nebezpečných látek v souladu se zákony. Dodávají se také jako kontejnery na ochranu před vodou a požárem.


To správné vybavení kontejnery podle vašich přání

Každý kontejner je možné individuálně vybavit přesně tak, jak si přejete a podle účelu použití. Několik příkladů libovolného vybavení:


Dveře pro personál
Pohodlný přístup je často důležitý pro příjemnou atmosféru např. u mobilních pracovišť.

Okna
Od vodotěsných až po bezpečná proti vloupání – díky oknům jsou kontejnery jako mobilní pracoviště obzvláště příjemné.

Izolace
Při silných výkyvech teploty zajistí dobrá izolace kontejneru stabilní klima v místnosti.

Podlahové krytiny
Zde existuje mnoho možností od neklouzavých až po obytné, v závislosti na použití kontejneru.

Upínací systémy
Hlavně u přepravních kontejnerů jsou nutné sklopné a stabilní možnosti upevnění.

Přídržné systémy
Tyto systémy se osvědčily k upevnění skříní, zásuvek a ploch.

Ochranný zvýšený okraj
Brání vypadnutí nástroje v otevřených zásuvkách při pohybu kontejneru.

Závěrné tyče
Ve skříních na nářadí nebo zásuvkách udržují závěrné tyče vše bezpečně pod zámkem.

eForm
Vložky z tvrzené pěny v zásuvkách určují místo pro každý nástroj a ihned signalizují chybějící nástroj.

K zařízením provozů mimo prostorových systémů a kontejnerů patří: Systémová pracoviště, skříně na nářadí, systémy pro výdej zboží, dílenské vozíky, přepravní vozíky, skladová technika, ekologická technika stejně jako žebříky a pracovní plošiny. Informujte se taktéž o tématech jako je ergonomie na pracovišti a metoda 5S. Přehled naleznete zde.

PODPOŘÍME VÁS OD ZAČÁTKU

Možnosti prostorových systémů jsou velké a nároky jsou velmi individuální. Kromě toho je nutné zohlednit komplexní faktory jako je ergonomie, efektivita, dopravní cesty a ustanovení protipožární ochrany. Naši odborní poradci pro zařízení provozů vás provedou od fáze plánování až po samotnou montáž a jsou vám k dispozici také při využívání projektu. Osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu se dozvíte, které produkty a prostorová řešení jsou pro vás ta správná – od profesionálů pro profesionály.

Kontaktujte násPřímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku