Connected Tools skupiny Hoffmann – nástroje s podporou Bluetooth® a aplikácia HCT

Ponúkame vám najmodernejšie nástroje s podporou Bluetooth a inovatívnu aplikáciu na rýchlu dokumentáciu a prenos údajov.

Inovatívne výrobky Connected Tools skupiny Hoffmann (HCT) zaisťujú najvyššiu presnosť a bezprecedentným spôsobom podporujú vašu kontrolu kvality. Údaje o meraní je možné presne určiť a uložiť. Tieto namerané údaje je následne možné preniesť cez Bluetooth do počítača, tabletu alebo smartfónu.

Ušetrite drahocenný čas na kontroly, dokumentáciu a prenos a využite výhody jednoduchého používania tohto systému.

Konkrétne to pre vás znamená:

 • Väčšia voľnosť pohybu: Žiadne otravné káble na prenos dát.
 • Maximálna spoľahlivosť: Žiadne chyby čítania, žiadne chyby prenosu.
 • Úspora času vďaka jednoduchej dokumentácii: Stlačením tlačidla sa výsledok merania prenesie priamo do vašej počítačovej aplikácie (napr. Excel alebo Word) alebo do vášho smartfónu či tabletu.

Aplikácia Connected Tools skupiny Hoffmann – pozdvihnite svoju kontrolu kvality na vyššiu úroveň

Rýchlo a jednoducho organizujte rôzne skupiny nástrojov: Nová aplikácia HCT uľahčuje dokumentáciu nameraných údajov viac než kedykoľvek predtým.

Svoj softvér Connected Tools skupiny Hoffmann s podporou Bluetooth si môžete vylepšiť o ďalšie funkcie pomocou našej aplikácie HCT. Procesy sa integrujú do vášho výrobného procesu ešte efektívnejšie a zvýšite si tak podnikovú kvalitu.
Ušetrite čas a náklady: Na vykonanie meraní, ich uloženie a odoslanie cez Bluetooth do zariadenia podľa vášho výberu potrebujete len niekoľko krokov. Či už ako e-mail, excelový súbor alebo ako iný formát súboru – namerané údaje sa rýchlo a bezpečne digitalizujú, a tým zaisťujú kvalitu vašich údajov.

Stiahnite si našu aplikáciu HCT zadarmo:

Funkčnosť našej aplikácie HCT

Pozrite si video, kde nájdete jasnú ukážku fungovania aplikácie HCT.

Rýchle sťahovanie, jednoduché nastavenie a rozpoznávanie nástrojov, ako sú posuvné meradlá, číselníkové meradlá alebo mikrometre.

Pripojte svoje nástroje a preneste namerané údaje, uložte ich alebo odošlite e-mailom a ešte oveľa viac.

Funkcie aplikácie HCT – vaša aplikácia pre širokú škálu nástrojov

 • Jasnosť: Jedna aplikácia pre niekoľko skupín nástrojov.
 • Jednoduchosť použitia: Nástroje je možné ovládať a nastavovať pomocou aplikácie.
 • Úspora času: Automatické zdokumentovanie nameraných hodnôt.
 • Organizácia: V budúcnosti vytvorte zoznam a obsluhujte svoje nástroje prostredníctvom aplikácie.

Ďalšie funkcie:

 • Aktuálne namerané hodnoty je možné priamo odčítať.
 • Všetky zariadenia s podporou HCT sa okamžite zobrazia v zozname.
 • Každú nameranú hodnotu je možné odoslať do aplikácie HCT cez dátové tlačidlo.
 • Výsledky merania je možné uložiť alebo odoslať priamo do počítača, tabletu alebo smartfónu. To výrazne uľahčuje prípravu meracích protokolov.
 • Možnosť výstupu do rôznych formátov súborov (Excel, Word atď.).
 • Diaľkové ovládanie posuvného meradla: Nastavenie prednastavenej hodnoty, priradenie nulového bodu.
 • Nastavenie odchýlok od určeného menovitého rozmeru.
 • Zmena mernej jednotky, profilu pripojenia Bluetooth, ako aj oddeľovača desatinných miest (čiarka – desatinná čiarka).
 • Pre francúzsky trh: prechod na francúzske rozloženie klávesnice pre bezchybné zobrazenie nameraných hodnôt prenášaných cez HID.
 • Bezplatne v App Store a Google Play.

Naše nástroje s podporou technológie Bluetooth (všetky nástroje možno použiť aj bez aplikácie)

Ktoré nástroje sa podporujú?

V súčasnosti sa podporujú nasledujúce výrobky z radu meracích nástrojov GARANT:

Metrológia

Digitálne posuvné meradlo GARANT HCT IP67

Skrutkovače

Elektronický momentový kľúč GARANT HCT

Skrutkovače

Elektronický momentový kľúč HOLEX HCT

Príklad aplikácie: Aplikácia HCT a digitálne posuvné meradlo GARANT HCT IP67

Aplikácia HCT vám umožní získať aktuálny pohľad na namerané údaje vášho posuvného meradla HCT, ovládať posuvné meradlo diaľkovou funkciou (ako je nastavenie prednastavenej hodnoty alebo aktuálneho nulového bodu) alebo poslať konsolidované namerané hodnoty do počítača podľa svojho výberu e-mailom prostredníctvom exportu údajov.

Digitálne posuvné meradlo GARANT s Bluetooth

V tomto videu predstavujeme naše nové digitálne posuvné meradlo s Bluetooth.

Jednoduchým kliknutím prenesiete namerané hodnoty posuvného meradla na svoj dátový nosič cez Bluetooth. Táto možnosť funguje nielen pri počítačoch, ale aj smartfónoch a tabletoch.

Ďalšie informácie

Funkcia Bluetooth predstavuje bezpečné bezdrôtové pripojenie, ktoré sa používa na výmenu údajov medzi rôznymi zariadeniami. Použité zariadenia môžu byť od rôznych výrobcov. Technológiu Bluetooth primárne vyvinula a licencovala spoločnosť Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Prenos informácií cez Bluetooth funguje najlepšie na relatívne krátke vzdialenosti. Ideálnym riešením pre selektívny ad hoc prenos informácií je energeticky úsporná výmena cez Bluetooth.

Bluetooth funguje na frekvenciách v pásmach ISM medzi 2,402 GHz a 2,480 GHz. Pásma ISM (priemyselné, vedecké a lekárske pásma) sú frekvenčné pásma, ktoré môžu využívať vysokofrekvenčné zariadenia v priemysle, vede, medicíne a v domácom prostredí bez licencie a (vo väčšine prípadov) bez povolenia.

Výhody pre našich zákazníkov vyplývajúce z používania aplikácie:

 • Zvýšená účinnosť vďaka ukladaniu nameraných hodnôt priamo do softvéru SPC alebo zo súboru histórie.
 • Rýchla a presná zmena rôznych nastavení nástroja pomocou ovládania v aplikácii.
 • Pridelenie jednotlivých názvov nástrojom.
 • Použitie štandardných protokolov: Tie zabezpečujú požadovanú bezpečnosť pri prenose nameraných hodnôt.

Často kladené otázky/riešenie problémov

 • 1. Posuvné meradlo HCT sa nepripojilo k aplikácii.

  Skontrolujte, či má nástroj zapnutý režim vyhľadávania. Indikuje to blikajúca ikona Bluetooth na displeji.

  Ak chcete vytvoriť spojenie s aplikáciou HCT, vyberte určený a požadovaný typ pripojenia Bluetooth. Ak chcete vytvoriť spojenie s aplikáciou HCT, vyberte „jednoduchý režim“.

  Všeobecné pripojenie Bluetooth:
  V nastaveniach Bluetooth mobilného zariadenia skontrolujte, či je posuvné meradlo stále uvedené v časti „MOJE ZARIADENIA“. Pripojenie cez HID spája posuvné meradlo priamo s mobilným zariadením. Ak je tam zariadenie stále uvedené, odstráňte ho zo zoznamu „MOJE ZARIADENIA“ kliknutím na malé „i“ v modrom kruhu, „Ignorovať toto zariadenie“ (IOS), prípadne cez „Odstrániť zariadenie“ (ANDROID). Skúste to znova.

  Všeobecné nastavenie Bluetooth:
  Povoľte „Použiť moju polohu“. Pri používaní aplikácie sa nebudú zhromažďovať údaje o polohe. Ak však túto funkciu nepovolíte, môže to viesť k poruchám pripojenia Bluetooth.

 • 2. Zariadenie HCT sa nepripojilo k počítaču.

  Skontrolujte správne nastavenie (profil HID Bluetooth).
  Ak už bolo zariadenie pripojené k počítaču, odstráňte ho zo zoznamu zariadení a znova ho pridajte.

 • 3. PC nemá integrovaný Bluetooth modul.

  Použite príslušný kľúč Bluetooth. Pripája sa cez USB a mal by sa automaticky integrovať do operačného systému bez potreby ďalšieho softvéru.
  Ak požadované ovládače nie sú k dispozícii, musia sa nainštalovať. Môžete to určiť podľa spätnej väzby z počítača v závislosti od použitej verzie systému Windows.

Často kladené otázky/riešenie problémov

1. Zariadenie HCT sa nepripojilo k aplikácii APP.
Zvolený typ pripojenia Bluetooth nezodpovedá požiadavkám na pripojenie.
Na pripojenie k aplikácii HCT vyberte určený typ pripojenia Bluetooth. Ak sa chcete pripojiť k aplikácii HCT, vyberte režim „jednoduchého“ pripojenia.

2. Zariadenie HCT sa nepripojilo k aplikácii APP.
Zariadenie je stále pripojené k inému hlavnému zariadeniu.
Resetujte zariadenie, aby ste zabezpečili nové požadované pripojenie.

3. Aplikácia nefunguje plynulo.
Ostatné mobilné procesy interagujú s aplikáciou.
Ukončite aplikáciu a znova ju spustite.

4. Zrazu som stratil/-a spojenie so zariadením.
Príliš veľká vzdialenosť medzi zariadením a mobilom.
Zabezpečte menšiu vzdialenosť.

5. Zrazu som stratil/-a spojenie so zariadením.
Slabá batéria, zariadenie už nefunguje.
Vymeňte batériu alebo nabite zariadenie.

6. Zrazu som stratil/-a spojenie so zariadením. Zvolený typ pripojenia Bluetooth nezodpovedá požiadavkám na pripojenie.
Na pripojenie k PC/MAC vyberte určený typ pripojenia Bluetooth.
Ak sa chcete pripojiť k aplikácii HCT, vyberte režim pripojenia „HID“.

7. Zrazu som stratil/-a spojenie so zariadením.
Zariadenie HCT nie je zapnuté. /Batéria zariadenia HCT je takmer vybitá. /Pripojenie Bluetooth v rámci zariadenia je deaktivované.
Zapnite zariadenie HCT. Skontrolujte úroveň nabitia batérie, a ak je to potrebné, batériu vymeňte.
Uistite sa, že je aktivované pripojenie Bluetooth.

8. Nástroj HCT sa nepripojilo k počítaču PC/MAC.
Android: uistite sa, že ste pri používaní aplikácie povolili používanie vašej polohy.
Povoľte systému Android používať aktuálnu polohu pri používaní aplikácie HCT.

9. Aplikácia nenašla žiadne zariadenia.
Bluetooth nie je aktivovaný na počítači (PC/MAC).
Zapnite funkciu Bluetooth na počítači (PC/MAC)

10. Súbor histórie nemožno odoslať na moju e-mailovú adresu.
Uistite sa, že je vaše mobilné zariadenie pripojené k internetu.
Zapnite režim pripojenia.

11. Súbor histórie nemožno odoslať na moju e-mailovú adresu.
Uistite sa, že vo všeobecnosti môžete posielať e-maily.
Skontrolujte možnosť odosielania e-mailov, prihláste sa do svojho e-mailového účtu.

Otázky alebo požiadavky?

Máte nejaké otázky alebo požiadavky?
Kontaktujte svojho odborného poradcu prostredníctvom e-mailu – naši kolegovia vám radi poskytnú podporu.

Kontaktujte nás teraz >

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka