Elektronický momentový kľúč HOLEX HCT

Elektronický momentový kľúč HOLEX HCT s podporou Bluetooth® (Connected Tools skupiny Hoffmann) vám ponúka nielen väčšiu voľnosť pohybu pri používaní, ale aj jednoduchý a bezpečný prenos nameraných hodnôt. Časovo náročné manuálne ukladanie a prenášanie hodnôt je už minulosťou.

Vlastnosti elektronického momentového kľúča HOLEX HCT

 • Dátový výstup cez Bluetooth (cez HID priamo do počítača alebo cez aplikáciu)
 • K dispozícii je bezplatná aplikácia. Aplikáciu HCT možno použiť na parametrizáciu, ale momentový kľúč možno stále používať nezávisle.
 • Displej: 2,0-palcový TFT farebný displej, stmievateľný s ukazovateľom batérie
 • Zobrazenie a hodnoty: Režimy funkcie Peak a Track
 • Integrovaná páka kľúča s prepínateľnou račňou
 • Trieda ochrany IP40, displej je odolný voči postriekaniu vodou
 • Ochrana heslom a varovné signály (haptické, vizuálne a akustické)
 • Vstup referenčného rozmeru: Pri použití rozšírení jednoducho zadajte novú hodnotu (ďalší referenčný rozmer).
 • Meranie uhla natočenia: Po jednorazovej aktivácii v „Go Digital Store“ sa uhol natočenia a krútiaci moment zobrazujú súčasne.

Informácie a stiahnutie pre aplikáciu HCT

 • Aplikácia HCT je k dispozícii bezplatne pre systém iOS a Android.
 • Momentový kľúč HOLEX má obojsmerné rozhranie -> to umožňuje parametrizáciu priamo cez aplikáciu HCT.
 • Momentový kľúč je možné použiť aj samostatne, avšak bez aplikácie.

Stiahnite si teraz bezplatnú aplikáciu HCT – ľahko sa používa a ušetrí vám čas:

Vaše výhody pri používaní momentového kľúča HOLEX HCT

 • Zaznamenané namerané hodnoty je možné zdokumentovať pomocou aplikácie Bluetooth alebo Bluetooth HID.
 • Paralelné pripojenie k aplikácii a počítaču cez Bluetooth zaisťuje možnosť konfigurovať momentový kľúč HOLEX aj pri pripojení k počítaču -> predídete chybám a ušetríte čas (jednoduchý prenos uložených nameraných hodnôt cez aplikáciu).
 • Režim zabezpečeného pripojenia je možné nakonfigurovať tak, aby nedošlo k strate údajov.
 • Vždy spoľahlivo dosiahnete meracie rozsahy vďaka vizuálnym (farebný displej), akustickým a haptickým signálom.
 • Lítium-iónová batéria: únavné, neustále výmeny batérie už nie sú potrebné. (Rovnaká platforma batérie ako pre momentový kľúč GARANT HCT ).
 • Voľnosť pohybu: žiadne otravné káble na prenos údajov.

Často kladené otázky o elektronickom momentovom kľúči HOLEX

 • 1. Pripojenie k aplikácii: Žiadosť o spárovanie. Čo je potrebné vybrať?

  Keď sa pripojíte k aplikácii, zobrazí sa dialógové okno Žiadosť o spárovanie. Odporúča sa nevykonať spárovanie výberom možnosti „Zrušiť“. (Pri spárovaní sa momentový kľúč pripája ako vstupné zariadenie HID, čím sa deaktivuje klávesnica mobilného zariadenia (iba iOS)).

 • 2. Zadávanie cez klávesnicu v aplikácii už nefunguje. Aký to má dôvod?

  Momentový kľúč je spárovaný, a teda pripojený ako vstupné zariadenie HID. Prejdite na nastavenia Bluetooth na mobilnom zariadení a zrušte spárovanie momentového kľúča. Následne sa znova pripojte k aplikácii, a keď sa zobrazí žiadosť o spárovanie, stlačte tlačidlo „Zrušiť“.

 • 3. Kľúč neprenáša žiadne údaje cez HID do počítača, aj keď je pripojený a spárovaný s kľúčom cez Bluetooth. Aký to môže mať dôvod?

  Ak je kľúč už pripojený a spárovaný s iným koncovým zariadením (mobilné koncové zariadenie, počítač,...), potom údaje cez HID prijíma iba cez toto pripojenie. Existujúce pripojenia kľúča musíte odpojiť cez Ponuka -> „Pripojenie“ -> „Resetovať Bluetooth“.

 • 4. Dajú sa namerané hodnoty prenášať cez HID priamo do mobilného zariadenia, ku ktorému je súčasne pripojený momentový kľúč cez aplikáciu?

  Nie, HID prenos nameraných hodnôt je možný len vtedy, ak nie je k dispozícii pripojenie cez aplikáciu na mobilnom zariadení.

 • 5. Môžem zmeniť názov momentového kľúča mimo aplikácie?

  Nie, zmena názvu zariadenia je možná iba v aplikácii a prejaví sa iba v mobilnom zariadení, v ktorom bol názov zmenený. Názov DTWxxx zostáva v nastaveniach Bluetooth príslušného zariadenia a nedá sa zmeniť. (Výnimka: zariadenia so systémom Android).

 • 6. Pri otváraní súboru .csv v Exceli nie sú hodnoty priradené k bunkám. Aký to môže mať dôvod?

  Oddeľovač hodnôt súboru .csv sa exportuje podľa systémového jazyka kľúča. Pri nemčine, francúzštine, španielčine a taliančine je oddeľovač hodnôt bodkočiarka (;) a pri angličtine čiarka (,).

 • 7. Pri prenose údajov HID sa údaje HID nezobrazujú správne. Aký to môže mať dôvod?

  Údaje prenosu HID možno nastaviť na kľúči, aby sa umožnilo flexibilné prispôsobenie prijímaciemu zariadeniu. Prejdite do ponuky momentového kľúča a otvorte „Pripojenia“. Nastavte tu oddeľovač hodnôt, oddeľovač záznamov, oddeľovač čísel a jazyk klávesnice.

> Všeobecné časté otázky o aplikácii HCT nájdete tu

Chcete zadať objednávku alebo požiadať o cenovú ponuku?

K našim kontaktných údajom

Nechajte si kompetentne poradiť od našich odborných poradcov a odborníkov.

K získaniu rád

Získajte základné informácie
o HCT.
Na stránku Connected Tools

Priamy nákup

Sign in to your Account

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka