Splnenie všetkých výziev v oblasti hladkého vŕtania hlbokých otvorov

S hlbokým vrtákom GARANT Master Steel DEEP

Technická dokonalosť sa stretáva s kreatívnou inováciou

GARANT Master Steel DEEP: Dokonalé riešenie na vŕtanie hlbokých otvorov GARANT Master Steel DEEP ponúka množstvo technických vymožeností, aby ste bez problémov zvládli všetky výzvy v oblasti vŕtania hlbokých otvorov:

 • Veľmi vysoká produktivita.
 • Maximálna nákladová efektívnosť.
 • Extrémna životnosť nástroja.
 • Veľmi vysoká spoľahlivosť a presnosť procesov.

Vŕtanie hlbokých otvorov – jedna z najväčších výziev pri obrábaní.

Vŕtanie hlbokých otvorov zvyčajne začína od hĺbky obrábania 16 × P. Štandardné procesy v rozsahu priemerov 3 až 14 mm zahŕňajú:

 • Vŕtanie s jedným britom
 • Vŕtanie s dvoma britmi
 • HSS vŕtanie s nástrojmi podľa DIN 1869
 • Vŕtanie hlbokých otvorov s tvrdokovovými vrtákmi

V závislosti od úlohy obrábania je možné vykonať výber na základe rôznych dosiahnuteľných menovitých priemerov, pomerov dĺžky a priemeru, tolerancií a kvality povrchu a požadovanej produktivity.

Základné výzvy pri vŕtaní hlbokých otvorov s tvrdokovovými vrtákmi

Vŕtanie hlbokých otvorov vo všeobecnosti zahŕňa veľké a drahé komponenty. Nároky na nástroje pre tento výrobný proces sú teda zodpovedajúco vysoké:

 • Dosiahnutie najvyššej možnej produktivity vďaka vysokej rýchlosti úberu kovu.
 • Maximálna nákladová efektívnosť vďaka skrátenému času chodu strojov a dlhej životnosti nástroja – najmä pokiaľ ide o porovnateľne vysoké náklady na nástroje.
 • Zabezpečenie najvyššej možnej spoľahlivosti procesu.
 • Presnosť pri obrábaní v súlade s požadovanými toleranciami, pokiaľ ide o vŕtaný otvor, tvar a polohu, ako aj požadovanú kvalitu povrchu steny vývrtu.

Špecifické požiadavky na nástroje

Vŕtanie v extrémnych hĺbkach vedie k mimoriadne intenzívnemu zaťaženiu nástroja. Náročnosť a riziko obrábania tiež zvyšujú drahé a zložité komponenty. Z tohto dôvodu možno vŕtanie hlbokých otvorov označiť za „najvyššiu disciplínu“ obrábania.

 • 1. Strediace vŕtanie/navŕtavanie
  Strediace vŕtanie a navŕtavanie umožňujú presné umiestnenie následného nástroja, čo znižuje bočné sily spôsobené nesúosovosťou.

 • 2. Pilotný otvor
  Pilotný vrták vymedzuje vedenie a smer pre nasledujúci nástroj. Vrcholový uhol a tolerancia reznej hrany sú primerané a sú len minimálne väčšie ako u vrtákov na hlboké otvory.

 • 3. Vŕtanie hlbokých otvorov
  Proces vŕtania je možné vykonať bez problémov vďaka správnej príprave a použitiu vhodného nástroja na vŕtanie hlbokých otvorov.

 • 4. Vŕtanie nastohovaných položiek
  Zostavy z rôznych materiálov, v ktorých môžu byť rozpätia medzi jednotlivými komponentmi, často predstavujú kritické a zložité výzvy pre nástroj a návrh procesu obrábania.

 • 5. Tolerancie vŕtania
  Presná kvalita otvoru a dodržiavanie tolerančných limitov.

 • 6. Krížové vŕtanie
  Pri vŕtaní krížových otvorov musí nástroj zabezpečiť dodatočný výstup a vstup materiálu počas obrábania.

 • 7. Odsun triesok
  S rastúcou hĺbkou vŕtania je odsun triesok náročnejší. Je to však nevyhnutné pre dokonalý výsledok vŕtania a predchádzanie zasekávaniu a zlomeniu nástroja.

 • 8. Chladenie
  S rastúcou hĺbkou otvoru sa náročnejšie zaisťuje dostatočné chladenie v zóne obrábania. Kvôli nedostatočnému objemovému prietoku chladiacej kvapaliny sa teplo spôsobené trením dostatočne neodvádza.

 • 9. Výstup vrtáka
  Výstup vrtáka spôsobuje namáhanie vrtáka. Okrem toho často dochádza k tvorbe ostrín, čo si vyžaduje ďalšie operácie dodatočného spracovania.

GARANT Master Steel DEEP: Dokonalé riešenie pre vŕtanie hlbokých otvorov

 • Chladná hlava vďaka špirálovému vnútornému chladeniu v oblasti hrotu vrtáka
 • Veľmi vysoká stabilita – extrémne robustný tvrdokovový substrát (patentovaná ochrana)
 • Veľmi dlhá životnosť nástroja vďaka viacvrstvovému povlaku TiAlN
 • Extra rýchlosť posuvu vďaka rovným hlavným rezným hranám
 • Aby všetko bežalo hladko – lapovanie
 • Extrémna dynamika – stredom prechádzajúca chladiaca kvapalina sa stretáva so špirálovitými otvormi chladiacej kvapaliny
 • Adaptívny uhol špirály 30° – 15°
 • Presné vŕtanie vďaka kombinácii vodiacich krúžkov a vodiacich skosení (patentované)

Nový systém ponúka jedinečné výhody vo všetkých oblastiach

Až o 30 % vyššia rýchlosť úberu kovu

 • Optimalizovaná geometria hrotu so stabilnými reznými hranami a veľkými drážkami na triesky.
 • Výrazne zvýšené rezné parametre v porovnaní s predchádzajúcim výrobkom a konkurenciou.
 • Extrémna stabilita nástroja – aj pri vysokých parametroch rezania vďaka výrazne zosilnenému jadru v spojení s inovatívnym tvarom kanálikov chladiacej kvapaliny.
 • Viacvrstvový povlak na báze TiAlN odolný voči vysokej teplote a všestranné chladenie vďaka vodiacim krúžkom na hrote vrtáka.

Asi o 70 % zvýšená stabilita

 • Vylepšená geometria hrotu na zaistenie optimálneho správania pri lámaní triesok, keď sa používajú materiály na všeobecné použitie v oceliach, nehrdzavejúcej oceli a tiež liatine.
 • Optimálny odsun triesok – dokonca aj z extrémnych hĺbok vŕtania a pri vysokých rýchlostiach úberu kovu v dôsledku nerovnomerného delenia drážok na triesky, čím sa výrazne zrýchlil odsun triesok z vŕtaného otvoru.
 • Presné vedenie pomocou vodiacich krúžkov a dodatočného vodiaceho skosenia umožňuje veľmi vysokú kvalitu vŕtaných otvorov. Nie je potrebný žiadny kopilotný otvor – iba jednoduchý vodiaci otvor.
 • Možnosť viacnásobného prebrúsenia nástroja na dosiahnutie štandardu nového nástroja. Hlava s povlakom a leštené drážky na triesky pre optimálny tok triesok.

Až o 300 % dlhšia životnosť nástroja

 • Vynikajúca ochrana proti zlomeniu nástroja vďaka optimalizovanému a inovatívnemu dizajnu kanálikov chladiacej kvapaliny.
 • Nízkovibračný chod kombinovaný so zvýšenými hodnotami rezania.
 • Viacvrstvový povlak extrémne odolný proti opotrebovaniu a teplu na báze TiAlN.
 • Mikrozrnný substrát najnovšej generácie.

Ďalšie informácie

Master Steel DEEP

Prečítajte si všetko o systéme vyvrtávania hlbokých otvorov GARANT na vŕtanie do 50 x P tu

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka