ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE PENTRU LUCRĂRI ÎN SIGURANŢĂ ÎN MEDII PERICULOASE

Îmbrăcămintea de protecţie este o parte a echipamentului personal de protecţie. Aceasta trebuie purtată la toate activităţile profesionale care prin natura lor ar putea provoca răniri sau pot afecta sănătatea. Domeniile de aplicaţie sunt mai multe:construcţiile de maşini, industria metalelor, industria chimică, industria aeronautică şi cea spaţială, alimentarea cu energie, logistica, construcţia de nave.Îmbrăcămintea de protecţie vă protejează angajaţii de diverse pericole:

 • vizuale: vizibilitate scăzută zi şi noapte
 • chimice: vapori, stropi, gaze, particule
 • termice: scântei, stropi de metal topit, radiaţii termice, lichide fierbinţi
 • electrice: defecţiuni ale arcurilor electrice, încărcare electrostatică

ÎMBRĂCĂMINTE SPECIALĂ DE SIGURANŢĂ PENTRU FIECARE DOMENIU DE UTILIZARE

Există diferite tipuri de îmbrăcăminte de protecţie care diferă în funcţie de domeniul de utilizare. Printre cele mai importante, se numără: îmbrăcămintea cu vizibilitate ridicată, îmbrăcăminte de protecţie la flăcări şi de protecţie la sudură, îmbrăcăminte de protecţie la temperaturi înalte, îmbrăcăminte multistandard, îmbrăcăminte de protecţie la substanţe chimice şi îmbrăcăminte de protecţie de unică folosinţă.


Îmbrăcămintea cu vizibilitate ridicată este necesară peste tot unde se anticipează condiţii rele de vizibilitate. Jachetele cu vizibilitate ridicată, vestele şi pantalonii sunt realizaţi din materiale reflectorizante şi sunt împărţiţi în trei clase de protecţie. Efectul de protecţie creşte cu cât este mai mare suprafaţa pe care aceste materiale o acoperă pe îmbrăcămintea de protecţie. În funcţie de domeniul de utilizare şi de contrastul necesar faţă de mediu, se poate opta pentru galben de avertizare, portocaliu de avertizare şi roşu de avertizare.

Îmbrăcămintea de protecţie la flăcări este purtată în principal pentru a vă asigura că hainele nu se aprind şi/sau pentru limitarea extinderii flăcărilor. Îmbrăcămintea de protecţie la sudură este parte a echipamentului de protecţie personală când angajatul execută lucrări de sudură. Îmbrăcămintea de protecţie la temperaturi înalte este necesară, de exemplu, în industria metalelor grele, acolo unde se lucrează la temperaturi mari. În activităţile în care îmbrăcămintea de protecţie trebuie să satisfacă standarde diferite, va fi folosită îmbrăcămintea multistandard. În funcţie de model, această îmbrăcăminte oferă protecţie multiplă, cum ar fi la arc electric, la temperaturi înalte, la flăcări sau la substanţe chimice fluide.

Dacă lucraţi cu substanţe chimice, aveţi nevoie de îmbrăcăminte pentru protecţie împotriva substanţelor chimice. În funcţie de cerinţe şi de substanţele chimice, trebuie folosită îmbrăcăminte de protecţie reutilizabilă sau îmbrăcăminte specială de unică folosinţă. Cea din urmă se foloseşte în cazul în care angajatul lucrează cu substanţe periculoase radioactive, biologice sau chimice.

Aveţi întrebări? Experţii noştri vă stau oricând la dispoziţie:

Contact pentru consultanţă EPP

DOMENII SPECIALE DE UTILIZARE PENTRU ÎMBRĂCĂMINTEA DE PROTECŢIE

În cele ce urmează, menţionăm câteva domenii speciale de utilizare a îmbrăcămintei de siguranţă.

Cerinţe referitoare la îmbrăcămintea de protecţie la flăcări şi la lucrări de sudură

Îmbrăcămintea de protecţie la flăcări protejează purtătorul de temperaturi înalte şi de flăcări care pot apărea din căldura de convecţie, din căldura radiantă, de la metalele topite sau dintr-o combinaţie a acestora. Astfel ar trebui prevenită o aprindere a hainelor sau extinderea flăcărilor.

Îmbrăcămintea de protecţie la sudură protejează purtătorul împotriva stropilor de metal topit, de contactul de scurtă durată cu flăcările şi împotriva căldurii radiante. Îmbrăcămintea este împărţită în două clase. În timp ce produsele clasei 1 sunt recomandate pentru suduri ocazionale cu metode mai puţin periculoase, produsele din clasa 2 trebuie utilizate pentru suduri desfăşurate în mod regulat şi în situaţii cu risc la locul de muncă. Pentru protejarea optimă a purtătorului, corpul trebuie acoperit complet cu îmbrăcăminte de protecţie.

Îmbrăcămintea de protecţie la temperaturi înalte pentru diferite solicitări

În funcţie de spaţiul de lucru dintr-un mediu industrial fierbinte, este necesară îmbrăcămintea de protecţie la temperaturi înalte pentru solicitări uşoare sau dificile. În cazul solicitărilor uşoare, este permis contactul de scurtă durată al materialului cu flăcările, nu mai mult de două secunde de expunere continuă.

Îmbrăcămintea de protecţie la căldură pentru solicitări dificile trebuie să protejeze împotriva acţiunilor de scurtă durată ale flăcărilor sau ale maselor de metal topit. Aceasta poate fi purtată peste îmbrăcămintea de protecţie la căldură pentru solicitări uşoare, pentru un interval de cel puţin 30 de minute. În cazul unei acţuni intensive a flăcărilor, trebuie aleasă eventual o altă protecţie.

Combinezoane de protecţie la substanţe chimice

Îmbrăcămintea de protecţie împotriva substanţelor chimice previne vătămările provocate de substanţele chimice lichide, solide sau gazoase şi totodată previne contactul cu substanţe nocive. Standardele speciale pentru acest tip de îmbrăcăminte de protecţie ajută la orientare deoarece hainele trebuie să fie potrivite pentru substanţele chimice care pot apărea în spaţiul de lucru.

CONFORT ŞI INSTRUCŢIUNI PRACTICE

Design funcţional pentru confort optim la purtare

Pentru a creşte acceptarea îmbrăcămintei de protecţie la angajaţi, producătorii trebuie să aibă în vedere, în funcţie de posibilităţi, confortul la purtare şi un design funcţional. Caracteristicile practice alese pot fi în funcţie de domeniul de utilizare:

 • Greutate extrem de mică (de ex., la jachetele pentru sudori)
 • Cusături etanşe
 • Fermoare ascunse (de ex., la protecţia împotriva temperaturilor înalte şi la protecţia la flăcări)
 • Manşete reglabile
 • O parte mai scurtă în faţă, care permite mai multă libertate de mişcare

Îngrijire optimă a îmbrăcămintei de protecţie

Îmbrăcămintea de protecţie trebuie să se găsească întotdeauna într-o stare perfectă pentru a putea proteja purtătorul în mod optim de pericole la locul său de muncă. De exemplu, nu este permis ca îmbrăcămintea cu vizibilitate ridicată să fie murdară, ceea ce ar împiedica-o să-şi îndeplinească funcţia de protecţie în condiţii de vizibilitate scăzută. De aceea, verificarea regulată este la fel de necesară precum îngrijirea corectă a îmbrăcămintei de vizibilitate ridicată şi a celei de protecţie. Ţineţi cont de temperaturile de spălare ale fiecărui model şi înlocuiţi îmbrăcămintea de protecţie deteriorată.

GAMĂ LARGĂ DE PRODUSE ŞI CONSULTANŢĂ PERSONALĂ

În gama noastră de produse, găsiţi îmbrăcăminte de protecţie selectată de la producători de renume, remarcabilă prin calitatea înaltă, materialele extrem de moderne şi confortul resimţit la purtare. Indiferent că este vorba despre îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată, îmbrăcăminte de protecţie la flăcări şi de protecţie la sudură, îmbrăcăminte de protecţie la substanţe chimice sau îmbrăcăminte multistandard, acestea corespund standardelor de siguranţă şi normelor.

Doriţi să vă dotaţi întreprinderea cu echipament de protecţie personală?Echipa noastră competentă de specialişti în EPP vă va fi alături de la momentul evaluării riscului şi de la alegerea produselor până la testele de purtare şi la instructajul angajaţilor dvs. Vă oferim consultanţă personală prin telefon sau prin e-mail.

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CELOR MAI IMPORTANTE NORME PENTRU ÎMBRĂCĂMINTEA DE PROTECŢIE

Angajatorul este responsabil de siguranţa lucrului şi de protecţia sănătăţii angajaţilor săi. De aceea, el trebuie să le pună la dispoziţie gratuit îmbrăcămintea de protecţie necesară pentru activităţile lor profesionale, echipament certificat pentru domeniul respectiv de utilizare. Standardul EN ISO 13688:2013 reglementează cerinţele generale în privinţa îmbrăcămintei de protecţie, cum ar fi ergonomia, îmbătrânirea materialului, denumirea mărimii, marcajul, inocuitatea, compatibilitatea şi informaţiile pe care producătorul trebuie să le ofere împreună cu îmbrăcămintea de protecţie. Acesta poate fi aplicat doar împreună cu alte standarde.

În plus, există o serie de standarde specifice:

 • EN ISO 20471:2013/2017 – îmbrăcăminte de protecţie cu vizibilitate foarte ridicată
 • EN 1149 – îmbrăcămintea împotriva încărcării electrostatice
 • EN ISO 11612:2015 – Îmbrăcăminte de protecţie la căldură şi flăcări
 • EN ISO 11611:2015 – Îmbrăcăminte de protecţie la sudură şi la activităţi similare
 • EN ISO 14116: Îmbrăcăminte de protecţie la flăcări cu limitarea extinderii flăcărilor
 • EN 61482-1-2: Îmbrăcăminte de protecţie împotriva pericolelor termice generate de arcul electric la lucrări sub tensiune

Norme de protecţie la substanţe chimice:

Pictograme în următoarea succesiune:etanşeitate la gaz, neentanşeitate la gaz, etanşeitate la lichide, etanşeitate la stropire, particule solide, protecţie limitată la substanţe chimice lichide, protecţie împotriva contaminării radioactive, protecţie împotriva agenţilor infecţioşi, protecţie împotriva pesticidelor.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE PRIVIND ÎMBRĂCĂMINTEA DE PROTECŢIE

Când trebuie purtat combinezon de protecţie la lucrări de sudură?

Dacă sudura sau tăierea cu flacără sunt activităţi permanente, sau în cazul în care condiţiile locale o impun, ar trebui purtat un combinezon de protecţie la sudură.

Este permisă modificarea îmbrăcămintei de protecţie la sudură prin imprimare sau prin ataşarea unei embleme?

DIN EN 20471 specifică cerinţele de performanţă pentru culoarea materialului vestei de vizibilitate ridicată precum şi pentru materialul reflectorizant, cerinţe conform cărora sunt certificate îmbrăcămintea şi materialul. Această normă defineşte suprafeţele necesare de bază pentru materialele fluorescente precum şi suprafaţa benzilor reflectorizante. De aici, rezultă diferitele clase de protecţie (1, 2 sau 3) ale îmbrăcămintei cu vizibilitate ridicată.

O modificare prin finisare a îmbrăcămintei cu vizibilitate ridicată (de exemplu, prin brodare directă sau prin aplicarea unei embleme) poate diminua suprafaţa materialului fluorescent de bază în aşa măsură încât să nu se mai ajungă la suprafaţa minimă necesară pentru a corespunde clasei de protecţie. Drept consecinţă, este posibil ca anumite zone ale îmbrăcămintei să nu mai satisfacă cerinţele specifice.

În principiu, nu este permisă modificarea EPP certificat dacă nu mai este asigurată respectarea cerinţelor tehnice de siguranţă.

Este permis lucrul în pantaloni scurţi vara?

Aceasta se poate stabili doar printr-o analiză de risc. În domenii de activitate cu risc mare de rănire, lucrările în pantaloni scurţi sunt inadecvate. În unele domenii, cum ar fi gestionarea deşeurilor, în general nu este permis lucrul în pantaloni scurţi.

AVEŢI ÎNTREBĂRI? DORIŢI ASISTENŢĂ REFERITOARE LA EPP?

La Hoffmann Group, obţineţi toate acestea dintr-o singură sursă:

 • Vă oferim asistenţă individuală
 • Analiză de risc, asistenţă la alegerea produselor, teste de purtare, instructaje şi oferte speciale de service (planuri de utilizare a mănuşilor, planuri de protecţia pielii)
Contactaţi-ne acum


În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături