• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

ERGONOMICZNE MIEJSCE PRACY - W TROSCE O ZDROWIE TWOICH PRACOWNIKÓW

Ergonomia dotyczy pracy ludzkiej i jej praw. Prezycuje, do czego zdolni są pracownicy i gdzie leżą ich granice. Pod względem ergonomicznego projektowania miejsca pracy oznacza to, że stanowiska pracy, wyposażenie, systemy pracy i otoczenie muszą być dostosowane do potrzeb ludzi - czy to w biurze, w warsztacie czy w magazynie. Celem ergonomicznego miejsca pracy jest maksymalne ograniczenie dyskomfortu fizycznego i stresu psychicznego. Jednocześnie pracownik powinien być w stanie pracować wydajnie i bez popełniania błędów.

Utworzenie takiego miejsca pracy wydaje się początkowo kosztowne, ale przynosi ono wiele korzyści i ostatecznie oszczędności. Ryzyko wypadków i chorób zawodowych zmniejsza się. W rezultacie liczba dni nieobecności w pracy jest trwale zmniejszona.

Potrzebni i wykwalifikowani specjaliści, którzy w przyszłości będą pracowali dłużej w firmie ze względu na starzenie się społeczeństwa, pozostaną zdrowi i dłużej będą w dobrej formie. Pracownicy są również bardziej wydajni i zmotywowani, co pozytywnie wpływa na jakość ich pracy. Ponadto czują się bardziej komfortowo i są bardziej związani z firmą, ponieważ czują się w ten sposób doceniani.

OPTYMALNE WDROŻENIE ERGONOMII W MIEJSCU PRACY

Na wydajność pracownika w miejscu pracy wpływa wiele czynników. Ważne jest, aby najpierw zidentyfikować różne obszary problemowe i znaleźć odpowiednie rozwiązania.

Hałas jako istotny czynnik zakłócający

Hałas jest często bagatelizowanym czynnikiem. Słuch jest drugim najważniejszym organem zmysłów po wzroku i po jego uszkodzeniu nie może być przywrócony. Niepokojące odgłosy w miejscu pracy mogą pochodzić z otoczenia, z rozmów kolegów lub z maszyn, na których pracuje pracownik.

Poziom hałasu powinien być niższy niż 55 decybeli, aby nie wpływał negatywnie na zdrowie. Rozwiązania ograniczające hałas muszą przede wszystkim zaczynać się u źródła, na przykład poprzez:

 • materiały dźwiękochłonne w postaci paneli lub ścian akustycznych oraz mat dźwiękoizolacyjnych
 • szafy, przegrody i kabiny dźwiękochłonnych
 • wystarczająca przestrzeń pomiędzy dwoma stanowiskami pracy

Ta optymalna izolacja dźwiękowa źródeł hałasu odciąża słuch i umożliwia skoncentrowaną pracę nawet w hałaśliwych halach fabrycznych. Ponieważ w systemach pomieszczeń i ścianek działowych nie jest wymagane żadne wyposażenie ochronne, pracownicy mają największy możliwy komfort i ergonomiczną swobodę ruchu.

Skuteczną izolację akustyczną można uzyskać za pomocą następujących elementów:

Systemy ścianek działowych i pomieszczeń

Do podziału przestrzennego w halach produkcyjnych lub biurach na otwartej powierzchni.

Kontenery

Elastyczna aranżacja pomieszczeń dla miejsc pracy, pracy zespołowej, biur i przerw.

Przyjemny klimat dla komfortowej pracy

W zależności od intensywności aktywności, różne temperatury i poziomy wilgotności powietrza są uważane za przyjemne. Lekką, siedzącą pracę ręczną najlepiej jest wykonywać w temperaturze 20 stopni Celsjusza. Podczas wykonywania ciężkiej pracy fizycznej idealna temperatura pracy spada do 12 stopni Celsjusza. Wilgotność powinna wynosić od 40 do 60 procent. Regularne wietrzenie i rośliny o dużych liściach przyczyniają się do uzyskania przyjemnego klimatu pracy, szczególnie w biurach. Przeciągi są czynnikiem, którego nie należy lekceważyć, często wynikającym ze źle izolowanych ścian, podłóg i okien. Można to złagodzić poprzez zainstalowanie ścianek działowych lub zmianę lokalizacji stanowiska pracy.

Faktem jest, że dobry klimat w pomieszczeniu sprzyja zdrowiu i poprawia wydajność.

Porządek dla optymalnej organizacji pracy

Modułowe systemy porządkowe i sprawna organizacja wspierają ergonomiczną metodę pracy. Pracownicy nie muszą długo szukać potrzebnego sprzętu, co pozwala im zaoszczędzić pokonywanie odległości i czas. Miejsce przechowywania zależy od częstotliwości użytkowania: codziennie, tygodniowo, miesięcznie. Najczęściej używany sprzęt powinien być łatwo i szybko dostępny. Zasady te są częścią metody 5S. Sprawdzona metodologia doskonalenia, pochodząca z Japonii, zapewnia uporządkowane, czyste, zorganizowane, bezpieczne i wydajne miejsce pracy w pięciu etapach. Jako proces jest mocno zakorzeniony w kulturze korporacyjnej i jest realizowany przez pracowników na wszystkich szczeblach hierarchii.

Koncepcje kolorystyczne i oświetleniowe dla dobrego samopoczucia i efektywnego projektowania pracy

Złożone przepływy pracy wymagają poświęcenia większej uwagi całej przestrzeni roboczej. Kluczową rolę odgrywa przy tym koncepcja kolorów i oświetlenia. Kolory spełniają kilka funkcji w ergonomicznym środowisku. Pozwalają one na identyfikację informacji, zapewniają bezpieczeństwo orientacji i pomagają w utrzymaniu porządku. Kolory mają również efekt psychologiczny: na przykład zielony ma działanie uspokajające, żółty daje energię. Atrakcyjny design w warsztatach, pomieszczeniach produkcyjnych i laboratoriach pomaga również utrzymać standardy jakości pracodawcy i zachęca pracowników do dbania o swoje miejsce pracy. Dobrze utrzymane, dobrze zaprojektowane i atrakcyjne środowisko pracy ma pozytywny ogólny wpływ na samopoczucie i wydajność pracowników.

Ważne jest również, aby na każdym stanowisku pracy zapewnić wystarczającą ilość światła dziennego i widok na zewnątrz. Jednocześnie należy unikać oślepiającego światła słonecznego, aby nie pogorszyć wydajności pracy. Intensywność ergonomicznego oświetlenia roboczego jest dopasowana do wykonywanego zadania.
Należy przestrzegać zasady: im drobniejsze są detale, tym jaśniejsze powinno być światło. Istotnym czynnikiem jest również temperatura barwowa.

Optymalne jest połączenie oświetlenia bezpośredniego i pośredniego, światła na stanowisku pracy i światła dziennego.

1. Oświetlenie pomieszczenia:

 • światło rozproszone
 • oświetlenie rzucające mały cień
 • podświetlenie

2. Oświetlenie miejsca pracy:

 • indywidualnie przyciemniane i regulowanie

3. Oświetlenie zadaniowe:

 • mały stożek świetlny dla wizualnego obszaru zadań
 • indywidualnie przyciemniane i regulowane

Oświetlenie aktywne i powiększenie:

 • spełnia najwyższe standardy widzenia
 • indywidualnie przyciemniane i regulowane
 • podwójne powiększenie i duże pole widzenia
 • mały stożek świetlny dla wizualnego obszaru zadań

INDYWIDUALNIE SKOMPONOWANE MIEJSCE PRACY

Liczne inne indywidualne kryteria są ważne dla ergonomicznego miejsca pracy.

Obszar zasięgu i przestrzeń wizualna

Każdy pracownik ma inną wielkość ciała, więc ma inny obszar zasięgu. Termin ten odnosi się do obszaru stanowiska pracy, na którym pracownik może dotrzeć do wszystkich elementów bez opuszczania swojego miejsca pracy lub pozycji stojącej.

Przestrzeń wzrokowa danej osoby jest skupiona tylko na niewielkiej powierzchni. Dlatego też obszar zasięgu i przestrzeń wizualna powinny być optymalnie skoordynowane, aby uniknąć niepotrzebnych ruchów głowy i częstego schylania się w celu dotarcia do narzędzi i sprzętu.


Obszar zasięgu w obrębie maksymalnego pola widzenia:

 • dla większych ruchów motorycznych
 • tylko ruchy górnego i dolnego ramienia w przypadku czynności, które nie wymagają ostrego widzenia i dla których dopuszczalne jest sięganie bez bezpośredniej kontroli wzrokowej

Centrum pracy - strefa dla dwóch rąk w optymalnym polu widzenia:

 • optymalne do pracy wymagającej użycia obu rąk
 • w obrębie pola widzenia pracownika
 • do precyzyjnej kontroli motorycznej
 • czyste ruchy dolnego ramienia dla czynności, w których niezbędna jest precyzyjna kontrola wzrokowa

Strefa dla jednej ręki w maksymalnym polu widzenia:

 • do okazjonalnej obsługi
 • z ruchem ramion i tułowia

Stanie i siedzenie

Aby uniknąć zaburzeń mięśniowo-szkieletowych musi istnieć możliwość pracy bez obciążania kręgosłupa. Rozwiązaniem są tu np. krzesła i stoły robocze z regulacją wysokości, które zapewniają optymalną pozycję siedzącą. Idealna wysokość robocza wynosi od 800 mm do 1500 mm. Ponieważ praca powyżej wysokości serca lub zginanie poniżej 800 mm powoduje nieproporcjonalnie duże obciążenie ciała, należy tego unikać.

Nie tylko miejsce pracy, ale także wyposażenie można dostosować do wielkości ciała danej osoby. Na przykład za pomocą regulatora wysokości można łatwo ustawić imadło i obrabiany przedmiot w optymalnej pozycji roboczej. To dostosowanie jest szczególnie ważne dla stażystów w szkołach i warsztatach szkoleniowych, aby zapobiec poważnym problemom zdrowotnym wynikającym ze złej postawy podczas fazy wzrostu.

Antypoślizgowe maty przeciwzmęczeniowe są wielkim udogodnieniem przy pracy na stojąco. Dzięki sprężystej powierzchni sprzyjają lepszemu rozłożeniu ciężaru ciała, a co za tym idzie mniejszemu bólowi mięśni i stawów, zwiększają wydajność i poprawiają efektywność pracy oraz samopoczucie pracowników.

Podnoszenie i przenoszenie

Jeśli pracownicy muszą stale przenosić ciężkie ładunki, może dojść do uszkodzenia kręgosłupa.

W związku z tym prawo określa maksymalne dopuszczalne ciężary ładunku w zależności od płci, wieku i kondycji fizycznej osoby. Wózki na narzędzia odciążają pracowników i chronią ich zdrowie.

Sprzęt mocno trzymany w ręku

Ważne jest, aby wybrać sprzęt z ergonomicznie ukształtowanymi, antypoślizgowymi, miękkimi uchwytami. Dobry chwyt jest szczególnie ważny tam, gdzie ręce stają się mokre lub tłuste. Tylko wtedy, gdy wkrętak, wózek lub drabina są właściwie uchwycone, można pracować ergonomicznie, bezpiecznie i wydajnie.

Ergonomiczne stanowiska pracy i wyposażenie warsztatowe składają się z następujących elementów:

Stoły warsztatowe i stanowiska robocze

Systemy stanowisk pracy dla każdego wymagania: regulowana wysokość i mobilność.

Wózki warsztatowe

Dla sprawnego uporządkowania i organizacji całego wyposażenia w miejscu pracy.

Krzesła i taborety warsztatowe

Komfortowa praca dzięki ergonomicznym taboretom i krzesłom obrotowym.

Oświetlenie do pracy

Trwałe rozwiązania oświetleniowe LED dla stanowisk pracy, ścian i szaf.

Środki pomocnicze do przemieszczania ładunków

Szybki i łatwy transport ciężkich ładunków za pomocą wózków transportowych.

Maty stanowiskowe

Wygodna pozycja stojąca i praca dzięki sprężystej powierzchni.

Ergonomia jest częścią profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) są również wymagane w wielu obszarach, na przykład w zakresie ochrony oczu, ochrony słuchu, ochrony głowy, ochrony dróg oddechowych, rękawic lub obuwia roboczego. Dodatkowo chronią zdrowie pracowników.

Dowiedz się więcej o ŚOI (BHP)

POTRZEBUJESZ WSPARCIA?

Kompletne ergonomiczne rozwiązania z jednego źródła: Nasze know-how jest do Waszej dyspozycji od pierwszego projektu aż po montaż.

Nasz zespół ekspertów od stanowisk pracy i rozwiązań magazynowych doradzi oraz pomoże w zaplanowaniu i opracowaniu kompleksowych ergonomicznych rozwiązań, które sprawią, że Wasza praca będzie bardziej efektywna i wydajna.

 • kompetentne porady ekspertów, od analizy wymagań po montaż montaż
 • doskonały asortyment produktów i rozwiązań dla bardziej wydajnej pracy
 • znaczna oszczędność kosztów i czasu

Kontakt z nami

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka