Sklep internetowy eShop | Hoffmann Group Perschmann

Poznaj funkcje konta w eShop

Sklep internetowy eShop oferuje firmom szybkie, wygodne i bezpieczne zakupy: profesjonalnych narzędzi warsztatowych, przyrządów pomiarowych, środków ochrony indywidualnej (BHP), mebli i wyposażenia warsztatowego. eShop upraszcza procesy zakupowe - pozwala firmie: zaoszczędzić czas i pieniądze, zyskać elastyczności i kontrolę nad zakupami.

1. Skonfiguruj konto w eShop tak, aby jak najlepiej pasowało do Twojej firmy.

W tym celu możesz skorzystać z następujących funkcji:

Zarządzanie użytkownikami

Indywidualnie ustawiaj i edytuj w dowolnym momencie uprawnienia oraz zarządzaj rolami pracowników.

Ustawienia firmowe

Zdefiniuj dodatkowe adresy i wewnętrzne numery zamówień jako pola obowiązkowe w procesie zamawiania.

Profil osobisty

Przeglądaj i aktualizuj w dowolnym momencie zapisane dane logowania, dane osobowe i uprawnienia.

 • Zarządzanie użytkownikami

  Zarządzanie użytkownikami:
  W administracji użytkownikami można dodać kolejnych (nowych) użytkowników eShop do konta klienta Hoffmann Group Perschmann, aby wielu pracowników mogło wspólnie z niego korzystać. eShop oferuje również możliwość ustawiania określonych uprawnień, ról i odpowiedzialności dla każdego użytownika osobno.

  Na początku tylko administratorzy eShop mogą korzystać z funkcji "zarządzania użytkownikami" eShop, mogą oni jednak nadawać prawa administratora innym użytkownikom.

  Twoje korzyści:
  Przydzielając różne uprawnienia w eShop, możesz w prosty sposób odtworzyć proces składania zamówień w formie cyfrowej. Aby pracownicy dokonywali zakupów tylko w zakresie swoich kompetencji, dla każdego użytkownika można ustawić określone parametry, takie jak: zarządzanie MPK-ami, adresy dostawy oraz ograniczenia dotyczące zamówień w postaci minimalnych i/lub maksymalnych wartości zamówień lub limitów wartości artykułów.

  Rola

  Zadania

  Funkcje eShop

  Administrator konta w eShop

  • Możliwość tworzenia nowych użytkowników eShop.
  • Możliwość przydzielania praw użytkownikom eShop.
  • Możliwość włączania funkcji eShop dla użytkowników.
  • Możliwość wyznaczania dodatkowych administratorów eShop.
  • Możliwość korzystania z ekskluzywnych funkcji eShop, które są dostępne tylko dla administratorów eShop.

  Te funkcje mogą zostać użyte tylko przez administratora eShop:

  • Zarządzanie użytkownikami
  • Adresy dostaw
  • Ustawienia firmowe
  • Zarządzanie MPK (tworzenie centrum kosztów)
  • Filtr produktowy

  Użytkownik konta w eShop

  • Możliwość korzystania z wielu standardowych funkcji eShop
  • Możliwość nabycia wielu innych praw - przyznanych mu przez administratora eShop.

  Te funkcje mogą być używane przez administratorów i użytkowników eShop:

  • Listy artykułów
  • Formularz zamówienia
  • Profil osobisty
  • Zamówienia
  • Statystyki zakupów
  • Zamówienia zbiorcze (konieczna aktywacja przez administratora eShop)
  • Zamówienia do zatwierdzenia (konieczna aktywacja przez administratora eShop)
  • Kody artykułów (konieczna aktywacja przez administratora eShop)
  • Zapisane oferty (konieczna aktywacja przez administratora eShop)
  • Indywidualne oferty (konieczna aktywacja przez administratora eShop)

  Tworzenie nowych użytkowników:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Zarządzanie użytkownikami".
  2. Kliknij "Załóż nowego użytkownika".
  3. Aby utworzyć nowego użytkownika, należy wypełnić co najmniej pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką.
  4. W tym momencie masz możliwość nadania dodatkowych uprawnień w celu dokonania indywidualnych konfiguracji dla nowego użytkownika (np. zapisanie adresu dostawy, przypisanie MPK, itp.)
  5. Kliknij "Załóż nowego użytkownika"
  6. Następnie podaj nowo utworzonemu użytkownikowi jego nazwę użytkownika i hasło startowe.

  Zarządzanie uprawnieniami dla użytkownika:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Zarządzanie użytkownikami".
  2. Kliknij na użytkownika, któremu chcesz nadać nowe lub odebrać istniejące uprawnienia.
  3. W razie potrzeby dokonaj zmian w zakresie uprawnień, ról i odpowiedzialności, danych logowania i danych osobowych, ograniczeń dotyczących zamówień, domyślnych centrów kosztów i adresów dostawy.
  4. Zatwierdź zmiany klikając "Zapisz".

  Adresy dostaw:
  W tym miejscu można zdefiniować, jaki adres dostawy ma być standardowo zapisywany dla zamówień składanych przez odpowiednich użytkowników eShop. W rozwijanym polu wyboru pojawiają się wszystkie adresy dostaw, które zostały określone w ustawieniach firmy.

  Przegląd wszystkich opcji konfiguracyjnych, które administratorzy kont w eShop mogą ustawić dla użytkowników eShop:

  Wartość zamówienia:
  Ustaw maksymalne lub minimalne wartości zamówień składanych przez użytkowników eShop (np. Jan Kolwalski nie może składać zamówień przekraczających 100.000 PLN).Ustaw maksymalne wartości artykułów (np. Jan Kowalski może zamawiać tylko artykuły kosztujące mniej niż 1000 PLN)

  MPK:
  Tutaj można przypisać jeden lub więcej MPK, tworząc centra kosztów do użytkownika eShop. Można również zdefiniować, które centrum kosztów ma być standardowo zapisywane dla użytkownika eShop przy składaniu zamówienia.

  Uprawnienia

  Prawo do komentowania zamówień
  Użytkownik ma prawo nadpisać swojego uwagi przy zamówieniu.

  Prawo dodawania koszyka zakupów do zamówień zbiorowych
  Prawo to pozwala użytkownikowi na dodawanie pojedynczych artykułów lub całych koszyków do zamówienia zbiorczego.

  Prawo do edycji i wysyłania zamówień zbiorowych
  Jeśli kilka koszyków zakupowych od różnych kupujących zostało połączonych, konkretny użytkownik może wprowadzić zmiany i/lub dokończyć zamówienie.

  Prawo do przeszukiwania wszystkich zamówień
  Jeśli to prawo zostało przyznane, użytkownik będzie mógł przeglądać zamówienia złożone przez wszystkich użytkowników konta firmowego klienta. Bez tego prawa, użytkownik będzie mógł zobaczyć tylko własne zamówienia.

  Prawo do drukowania ofert
  Użytkownik ma możliwość wydrukowania swojego koszyka zakupów jako niezobowiązującej oferty.

  Prawo do edycji i akceptacji indywidualnych ofert
  Uprawnienia te pozwalają użytkownikowi na akceptację ofert, które zostały dla niego indywidualnie przygotowane przez dział handlowy oraz na wprowadzanie ewentualnych zmian.

  Możliwość przeglądania i drukowania faktur
  Prawo to daje dostęp do faktur za zrealizowane zamówienia. Użytkownik może również wydrukować faktury.

  Administrator konta eShop
  Administrator konta eShop ma zaawansowane prawa, takie jak prawo do tworzenia użytkowników, zarządzania ich obowiązkami i rolami.

  Możliwość edycji kodów artykułów.
  Użytkownik może tworzyć, zmieniać i usuwać kody artykułów.

  Możliwość zamawiania artykułów tylko z kodem
  Użytkownik ma ograniczone prawa do realizacji zamówień i nie może dodawać artykułów do koszyka bez kodu artykułu.

  Prawo tworzenia tylko zamówień testowych
  To prawo może być wykorzystane do przetestowania czy wszystkie ustawienia (np. ograniczenia dotyczące zamawiania, procedury zatwierdzania) zostały skonfigurowane poprawnie. Zlecenia testowe nie są w rzeczywistości wysyłane i dlatego nie są rozliczane.

  Możliwość wyboru adresu dostawy
  Jeśli to uprawnienie jest zaznaczone, użytkownik może wybierać tylko adresy dostaw, które zostały utworzone przez administratora. Użytkownik nie może wprowadzić własnego adresu.

  Możliwość zmiany adresu dostawy w koszyku
  Jeżeli to uprawnienie jest zaznaczone, użytkownik może zmienić istniejące adresy dostawy w koszyku lub wprowadzić nowy adres dostawy.

  Zatwierdzający
  Ten użytkownik jest również zatwierdzającym i może zatwierdzać zamówienia.

  Zlecenia muszą być zatwierdzone [przez Pana/Panią XY]
  Ten użytkownik musi mieć zawsze zatwierdzone zamówienia przez wyznaczoną osobę.

  Wymóg zatwierdzenia w przypadku przekroczenia maksymalnej wartości artykułu
  Jeśli zdefiniowana maksymalna wartość artykułu zostanie przekroczona, użytkownik musi mieć zatwierdzenie zamówienia przez zdefiniowanego zatwierdzającego przed jego realizacją.

  Wymóg zatwierdzenia w przypadku przekroczenia maksymalnej wartości zamówienia
  Jeśli zdefiniowana maksymalna wartość zamówienia zostanie przekroczona, użytkownik musi mieć zatwierdzone zamówienie przez zdefiniowanego zatwierdzającego przed ukończeniem procesu zamawiania.

  Zastosowanie filtrów produktów
  Tutaj możesz ustawić, czy filtry produktów utworzone przez administratora mają być zastosowane do użytkownika czy nie.

 • Ustawienia firmowe

  Ustawienia firmowe:
  W tym miejscu można zdefiniować obowiązkowe pola w procesie zamawiania, tak aby zamówienie online nie mogło zostać wysłane, jeśli te pola nie zostaną wcześniej wypełnione. Tutaj możesz również automatycznie generować wewnętrzne numery zamówień. Dowiedz się więcej o wewnętrznych numerach zamówień.

  Twoja korzyść:
  Gdy zamawiasz w eShop, zdefiniowane przez Ciebie pola obowiązkowe, są stosowane w dokumentach zamówienia i dostawy. Oszczędza to wysiłek związany z przyporządkowaniem towarów i zamówień w wewnętrznym procesie zamawiania w firmie.

  Definiowanie pól obowiązkowych w procesie zamawiania:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Ustawienia firmy". 2. Przesuwając suwaki możesz aktywować opcję, aby dodatkowe pola adresowe i/lub wewnętrzny numer zamówienia były wymagane jako pola obowiązkowe w procesie zamawiania.

  Automatyzacja wewnętrznych numerów zamówień:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eSshop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Ustawienia firmy".
  2. W sekcji "Automatyzacja wewnętrznego numeru zamówienia" zdefiniuj logikę, która ma być używana do automatycznego generowania wewnętrznego numeru zamówienia.

 • Profil osobisty

  Profil osobisty:
  W tym miejscu możesz zmienić swoje dane logowania i dane osobowe, a także zarządzać ustawieniami powiadomień e-mail.

  Twoja korzyść:
  Jeśli coś się zmieni, w każdej chwili możesz wygodnie zaktualizować swoje dane osobowe i dostosować swoje preferencje.

  Zmiana danych logowania do eShop:
  1. Zaloguj się na swoim koncie w eShop klienta Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Profil osobisty".
  2. Teraz zobaczysz swoje dane logowania do konta w eShop Hoffmann Group Perschmann i w odpowiednich polach możesz zmienić nazwę użytkownika i hasło.
  3. Potwierdź wprowadzone dane klikając na "Zapisz".

  Zmiana danych osobowych:
  1. Zaloguj się na swoim koncie klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Profil osobisty".
  2. Przejść do zakładki "Ustawienia osobiste". Teraz możesz dowolnie dostosować swoje dane osobowe.
  3. Potwierdź wprowadzone dane klikając "Zapisz".

  Dostosowywanie powiadomień e-mail:
  1. Zaloguj się na swoim koncie klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Profil osobisty".
  2. Przejdź do zakładki "Powiadomienia e-mail". Zaznacz pole, jeśli chcesz otrzymywać pocztą elektroniczną potwierdzenia zamówień lub powiadomienia dla zamówień zbiorczych.
  3. Potwierdź wprowadzone dane klikając "Zapisz".

  Ustawienie domyślnego MPK:
  1. Zaloguj się na swoim koncie klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Profil osobisty".
  2. Przejdź do "MPK". Teraz możesz ustawić swoje standardowe miejsce powstawania kosztów, o ile zostało już utworzone.
  3. Potwierdź wprowadzone dane klikając "Zapisz".

 • Adresy dostawy

  Adresy dostawy:
  W eShop można tworzyć nowe, firmowe adresy dostaw oraz zmieniać lub usuwać istniejące. Firmowe adresy dostaw mogą być zarządzane tylko przez administratorów eShop. Administratorzy eShop mogą również przypisać utworzone przez siebie adresy dostaw użytkownikom eShop jako domyślne adresy dostaw dla zamówień.

  Twoja korzyść:
  Zyskujesz na tym, że w procesie zamawiania zawsze automatycznie zapisywane są prawidłowe adresy dostaw. Oszczędzasz czas przy realizacji zamówień online i zmniejszasz ryzyko błędów.

  Tworzenie nowego adresu dostawy lub edycja istniejącego:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Adresy dostaw".
  2. Teraz można wprowadzić nowy adres dostawy lub edytować istniejące adresy.
  3. Potwierdź zmiany.

  Jako administrator eShop masz również możliwość zapisania różnych ustawień dotyczących adresów dostawy dla użytkowników eShop. W ten sposób możesz zawsze śledzić adresy dostawy, które są używane w procesie zamawiania.

  Przechowywanie standardowych adresów dostawy dla użytkowników eShop:
  1. Zaloguj się na swoim koncie klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź do strony "Moje konto eShop".
  2. Wybierz "Zarządzanie użytkownikami" i żądanego użytkownika eShop, któremu mają zostać przydzielone dalsze uprawnienia.
  3. Przejdź do "Adresy dostawy" i zdefiniuj, jaki standardowy adres dostawy ma być zapisany dla tego użytkownika eShop, aby zapewnić bezproblemowy proces zamawiania.
  4. Przewiń do "Uprawnienia" i zaznacz "Może wybierać adres dostawy (nie można nadpisać adresu dostawy)". W ten sposób użytkownik eShopu może podczas procesu zamawiania wybierać różne adresy dostawy, ale nie może samodzielnie ich dopisywać.
  5. Zaznacz "Może zmieniać adres dostawy w koszyku". W ten sposób użytkownik eShop może podczas składania zamówienia samodzielnie zmienić adres dostawy.

  Zobacz także: Zarządzanie użytkownikami

2. Znajdź opcje zamówienia, które najbardziej Ci odpowiadają.

W tym celu możesz skorzystać z następujących funkcji:

Listy artykułów

Zbieraj, przechowuj i zarządzaj produktami na własnych listach. Importuj listy i używaj ich jako szablonów zamówień, aby przyspieszyć zakupy.

Zakupy bezpośrednie

Funkcja bezpośredniego zakupu w koszyku pomoże Ci jeszcze szybciej zamówić znane numery artykułów i rozmiary.

Ponowne zamówienie

Wystarczy jedno kliknięcie w historii zamówień, aby ponownie umieścić w koszyku elementy powtarzających się zamówień.

Katalog elektroniczny

Szukają konkretnego artykułu? W naszym elektronicznym katalogu szybko znajdziesz to, czego szukasz i będziesz mógł bezpośrednio zamówić artykuły.

Funkcje w szczegółach:

 • Listy artykułów

  Listy artykułów:
  W eShop masz możliwość zapisywania artykułów, których regularnie potrzebujesz, na swoich osobistych listach zakupowych i używania ich jako szablonów zamówień.

  Twoja korzyść:
  Listy artykułów pomogą Ci szybciej zamówić regularnie potrzebne produkty. Masz możliwość dodania żądanych pozycji na stronach przeglądu produktów, na stronach produktów, w koszyku, poprzez plik Excel lub samą listę zakupów. Możesz tworzyć dowolną ilość szablonów i dzielić się nimi ze współpracownikami.

  Tworzenie nowej listy artykułów:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Listy artykułów".
  2. Teraz możesz tworzyć nowe listy zakupowe.
  3. Potwierdź swoje wpisy.

  Pobieranie nowej listy zakupów:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Listy artykułów".
  2. Kliknij "Pobierz listę artykułów".
  3. Otworzy się nowe okno. Teraz kliknij "Wczytaj wzór"
  4. Wprowadź numery pozycji z pobranej listy.
  5. Zapisz listę jako plik CSV lub XLS i załaduj ją w odpowiednim polu.
  6. Wybierz miejsce docelowe dla nowych pozycji (istniejąca/nowa lista zakupów, koszyk)
  7. Klikając "Potwierdź" zostaniesz odpowiednio przekierowany.

 • Zakupy bezpośrednie

  Zakupy bezpośrednie:
  Dzięki tej funkcji możesz w eShop jeszcze szybciej znaleźć i zamówić znane numery artykułów i rozmiary. Za pośrednictwem naszego formularza zamówienia możliwe są wielokrotne zapisy.

  Twoja korzyść:
  Za pomocą funkcji bezpośrednich zakupów można dodawać artykuły bezpośrednio do koszyka poprzez wpisanie odpowiedniego numeru artykułu lub kodu artykułu, oszczędzając w ten sposób czas podczas realizacji zamówienia.

  Dokonanie bezpośredniego zakupu:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź do koszyka.
  2. W górnym obszarze znajdziesz funkcję "Zakup bezpośredni".
  3. Wprowadź odpowiedni numer artykułu/kod artykułu (z przynależnym wariantem) oraz liczbę zamawianych artykułów. Po kliknięciu przycisku "Dodaj", artykuły zostaną przeniesione do koszyka.

 • Ponowne zamówienie

  Ponowne zamówienie:
  W eShop masz możliwość składania powtarzających się zamówień poprzez historię zamówień. Wystarczy jedno kliknięcie, aby ponownie umieścić w koszyku artykuły do powtarzających się zamówień.

  Twoja korzyść:
  Dzięki zmianie zamówień redukujesz czas i wysiłek administracyjny poświęcany przez Twój personel na niepotrzebne poszukiwania właściwych artykułów.

  Realizacja ponownych zamówień:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Zamówienia".
  2. Teraz znajdujesz się w historii zamówień i możesz dodać zamówione już produkty do koszyka, klikając "Ponowne zamówienie" w prawej kolumnie.
  3. Przejdź do kasy i dokończ swoje zamówienie.

 • Katalog elektroniczny

  Dzięki naszemu elektronicznemu katalogowi możesz jednym kliknięciem przenieść odpowiednie artykuły do koszyka zakupów w eShop i bezpośrednio je kupić.

  Twoja korzyść:
  Za pomocą naszego elektronicznego katalogu można łatwo i szybko znaleźć artykuły. Ponadto możesz dodawać cyfrowe zakładki do stron katalogu, dzielić się treściami ze współpracownikami, zapisywać poszczególne strony i zamawiać produkty bezpośrednio z katalogu w eShop.

  Jak znaleźć katalog elektroniczny w eShop:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Kliknij w pasku menu "Usługi" > "eBiznes". Wybierz "Katalog elektroniczny".
  2. Następnie przejdź do przeglądu naszych tomów oraz katalogu zbiorczego.
  3. Kliknij na wybrany tom katalogu, aby go otworzyć.

  Wyszukiwanie pozycji w katalogu elektronicznym:
  1. Wybierz żądany tom katalogu i go otwórz.
  2. Kliknij ikonę lupy w prawym górnym rogu. Tutaj można wpisać szukaną frazę.
  3. Kliknij ponownie lupę, aby zobaczyć wszystkie strony, które odpowiadają Twojemu wyszukiwaniu.
  4. Wybierz stronę, na której znajduje się poszukiwany produkt.

  Przenoszenie pozycji z katalogu elektronicznego do eShop:
  1. Kliknij cenę artykułu w katalogu elektronicznym.
  2. W nowym oknie zostaniesz przekierowany na stronę szczegółów produktu, a artykuł zostanie automatycznie dodany do koszyka.

  Wyszukiwanie pozycji w katalogu elektronicznym:
  1. Wyszukaj swój produkt za pomocą paska wyszukiwania w eShop.
  2. Kliknij "Katalog elektroniczny". Zostaniesz teraz przeniesiony bezpośrednio na odpowiednią stronę katalogu elektronicznego i będziesz mógł łatwo porównać swój artykuł z podobnymi produktami.

  Dodawanie cyfrowej zakładki:
  1. Wybierz żądany tom katalogu i go otwórz.
  2. Kliknij ikonę zakładki w prawym dolnym rogu.
  3. Masz również możliwość dodania notatki.

  Dzielenie się treścią z innymi:
  1. Wybierz żądany tom katalogu i go otwórz.
  2. Kliknij ikonę "Udostępnij" w prawym górnym rogu.
  3. Pojawi się wybór różnych kanałów.
  4. Klikając ikonę "E-mail" automatycznie otworzy się wiadomość e-mail z linkiem do strony katalogu online.

 • Formularz zamówienia

  Formularz zamówienia:
  Nasz formularz zamówienia umożliwia jeszcze szybsze wyszukiwanie i zamawianie numerów artykułów i rozmiarów, które znasz, dzięki wielokrotnemu wprowadzaniu danych.

  Twoja korzyść:
  Dzięki naszemu formularzowi zamówienia możesz łatwo dodawać różne pozycje do koszyka poprzez wielokrotne wprowadzanie, oszczędzając w ten sposób cenny czas.

  Korzystanie z formularza zamówienia:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Formularz zamówienia".
  2. Teraz możesz wprowadzić numery artykułów, rozmiary oraz żądaną ilość.
  3. Po kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka" Twoje artykuły zostaną przeniesione do koszyka.

  Pomyliłeś się? Nie ma problemu. Gdy wpisy są przenoszone do koszyka, następuje automatyczna kontrola. Jeśli są błędne wpisy, otrzymasz wiadomość wskazującą odpowiednie pozycje, które nie mogły zostać przeniesione.

3. Optymalizacja wewnętrznych procesów zamówień.

W tym celu możesz skorzystać z następujących funkcji:

Zamówienia do zatwierdzenia

Ustanowienie elektronicznych i zautomatyzowanych wewnętrznych procedur zatwierdzania w eShop.

Zamówienia zbiorcze

Koszyki zakupowe kilku użytkowników mogą być połączone i zamawiane jako zamówienie zbiorcze.

Zarządzanie MPK

Konfigurowanie poszczególnych MPK i tworzenie centrów kosztów - przypisywanie ich do użytkowników, zarządzanie i śledzenie budżetów.

Wewnętrzny numer zamówienia

Przyporządkuj wewnętrzne numery zamówień i wykorzystaj je do optymalizacji swoich procesów.

Numer własny produktu

Zarządzanie, dostosowywanie i eksportowanie indywidualnie przypisanych numerów artykułów dla wybranych pozycji.

Zapisane wyceny

Koszyki mogą być zapisywane i przechowywane jako niewiążąca wycena i zamawiane w dowolnym momencie.

Funkcje w szczegółach:

 • Zamówienia do zatwierdzenia

  Procedura zatwierdzania:
  Możesz łatwo skonfigurować swoje wewnętrzne procedury zatwierdzania elektronicznie i zautomatyzować je w naszym eShop.

  Twoja korzyść:
  Dzięki procedurze zatwierdzania w eShop kosztowne i czasochłonne sprawdzanie i zatwierdzanie drukowanych zamówień odejdzie w przeszłość.

  Ustawienie procedury zatwierdzania:
  1. Zaloguj się na swoim koncie klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Zarządzanie użytkownikami".
  2. W sekcji "Uprawnienia" można podzielić użytkowników na zatwierdzających ("Zatwierdzający") i niezatwierdzających ("Zamówienia muszą być zatwierdzone [przez wybranego zatwierdzającego]").
  3. Jeśli nie chcesz, aby wszystkie zlecenia były zatwierdzane, ale tylko te, które przekraczają limity wartości pozycji i/lub zamówienia, musisz dodatkowo zaznaczyć opcję "wymaga zatwierdzenia w przypadku przekroczenia maksymalnej wartości pozycji" lub "[...] w przypadku przekroczenia maksymalnej wartości zamówienia". Odpowiednie wartości graniczne są również zapisywane w administracji użytkownika. Można również ustawić wielopoziomowe procedury zatwierdzania z różnymi wartościami pozycji lub zleceń dla poszczególnych użytkowników.
  4. Ustawienia zostaną zastosowane po kliknięciu przycisku "Zapisz".

  Wysłanie zlecenia do zatwierdzenia:
  1. Zaloguj się na swoje klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann i połącz swój koszyk z zakupami.
  2. Następnie przejdź do kasy i kliknij "Zamówienie do zatwierdzenia". Osoba odpowiedzialna za zatwierdzenie zamówienia otrzyma teraz wiadomość e-mail z informacją o zamówieniu.

  3. Aby zobaczyć przegląd zamówień oczekujących na zatwierdzenie, przejdź na stronę "Mój eShop" i wybierz "Zamówienia do zatwierdzenia".

  Zatwierdzanie zamówienia:
  Jak tylko zamówienie, dla którego jesteś zarejestrowany jako zatwierdzający, zostanie wysłane, otrzymasz e-mail ze wszystkimi informacjami o tym zamówieniu. To zamówienie pojawi się jednocześnie na Twoim koncie eShop i będzie tam czekało na Twoje zatwierdzenie.

  1. Zaloguj się na swoim koncie klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Zamówienia do autoryzacji".
  2. Teraz zobaczysz przegląd zleceń do autoryzacji.

  3. Kliknij odpowiedni numer zamówienia po lewej stronie, aby przejść do zamówienia.
  4. Otrzymane zamówienia można zatwierdzić, odrzucić lub zmodyfikować (np. dostosować ilości lub usunąć pozycje, ale nie dodawać nowych pozycji).

 • Zamówienia zbiorcze

  Zamówienia zbiorcze:
  W eShop możesz gromadzić artykuły lub całe koszyki dla kilku klientów w ciągu pewnego czasu, a następnie zamówić je w jednym zamówieniu jako zamówienie zbiorcze.

  Twoja korzyść:
  Dzięki zamówieniom zbiorczym unikniesz częstych pojedynczych zamówień z wieloma etapami pracy. Ponadto oszczędzasz na kosztach wysyłki, zmniejszasz obciążenie związane z przyjmowaniem towarów i obsługą faktur oraz wnosisz pozytywny wkład w ochronę środowiska.

  W sekcji "Zarządzanie użytkownikami" administrator eShop może nadać prawo do dodawania artykułów do zamówień zbiorczych lub do ich edycji i wysyłania.

  Dodawanie pozycji do zamówień zbiorczych:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Skompletuj swój koszyk.
  2. Po kliknięciu "Dodaj do zamówienia zbiorczego" otworzy się okno, w którym można wybrać żądany adres dostawy. W zależności od lokalizacji lub oddziału, do którego ma zostać wysłane zamówienie zbiorcze, należy wybrać inny adres.
  3. Po kliknięciu przycisku "Przypisz" Twój koszyk zostanie przyporządkowany do odpowiedniego zamówienia zbiorczego
  4. a koszyk na Twoim osobistym koncie zostanie opróżniony.

  Wysyłanie zleceń zbiorczych:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Zamówienia zbiorcze".
  2. Jeśli klikniesz w menu rozwijanym adres dostawy, wyświetli się zamówienie zbiorcze dla tego adresu dostawy.
  3. Tutaj wyświetlane są wszystkie pojedyncze zamówienia, posortowane według pracowników.
  4. Teraz można edytować pozycje lub dodać je bezpośrednio do koszyka, klikając "Dodaj wszystkie pozycje do koszyka".

 • Zarządzanie MPK

  Centra kosztów:
  W eShop wewnętrzne centra kosztów mogą być łatwo zapisywane, utrzymywane i pokazywane w odpowiednich zamówieniach i dokumentach zakupu. Centra kosztów mogą być tworzone tylko przez administratorów eShop i są następnie przypisywane użytkownikom eShop.

  Centra kosztów mogą być tworzone tylko przez administratorów eShopu i są następnie przypisywane użytkownikom eShop.

  Twoja korzyść:
  Jeśli przy każdym zamówieniu oszczędzasz centra kosztów, faktury zawsze trafiają do odpowiedzialnego pracownika i nie musisz już tracić czasu i wysiłku na przypisywanie faktur do centrów kosztów lub szukanie odpowiedniego zamawiającego.

  Tworzenie nowego MPK:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Zarządzanie MPK".
  2. Kliknij "Utwórz nowe MPK", aby otworzyć okno dialogowe.
  3. Wprowadź nazwę centrum kosztów, ID centrum kosztów oraz budżet, który planujesz dla tego centrum kosztów. Do centrum kosztów można również przypisać użytkowników.
  4. Potwierdź wprowadzone dane klikając "Zapisz".

  Przypisanie MPK do zamówienia:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann i skompletuj swój koszyk.
  2. W koszyku można wybrać nadrzędne centrum kosztów lub zdefiniować różne centra kosztów dla poszczególnych pozycji zamówienia.

  Budżet centrum kosztów zostanie pomniejszony o wartość każdego zamówienia złożonego w ramach tego centrum kosztów i uniemożliwi składanie kolejnych zamówień, jeśli budżet zostanie przekroczony.

 • Wewnętrzny numer zamówienia

  Wewnętrzny numer zamówienia:
  Masz możliwość przypisania wewnętrznego numeru zamówienia Twojej firmy do zamówień eShop. Możesz zapisać je dla każdego zamówienia z osobna lub zlecić ich automatyczne dodawanie do każdego zamówienia eShop według wcześniej zdefiniowanych przez Ciebie kryteriów.

  Twoja korzyść:
  Gdy zamawiasz w naszym eShop, Twój wewnętrzny numer zamówienia jest używany w dokumentach zamówienia i dostawy.

  Przechowywanie wewnętrznego numeru zamówienia dla Twojego zamówienia:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann i połącz swój koszyk z zakupami.
  2. Przejdź teraz do kasy i w rubryce "Sposób wysyłki i numer zamówienia wewnętrznego" wpisz żądany numer zamówienia wewnętrznego.

  Zdefiniowanie wewnętrznego numeru zamówienia jako pola obowiązkowego w procesie zamawiania:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Ustawienia firmy".
  2. Poprzez przesunięcie suwaka można aktywować opcję, aby wewnętrzny numer zamówienia był wymagany jako pole obowiązkowe w procesie zamawiania.

  Automatyzacja wewnętrznych numerów zamówienia:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Ustawienia firmy".
  2. W sekcji "Automatyzacja wewnętrznego numeru zamówienia" zdefiniuj logikę, która ma być używana do automatycznego generowania wewnętrznego numeru zamówienia.

 • Numer własny produktu

  Numer własny produktu:
  Przypisywanie artykułom numerów własnych (kodów liczbowych lub tekstowych) daje firmie możliwość ich personalizacji lub faworyzowania w eShop według własnego uznania. Aby utworzyć numery własne produktów, administrator eShop musi dać użytkownikowi konta takie uprawnienie. Administratorzy eShop mogą również skonfigurować eShop tak, aby użytkownicy mogli zamawiać tylko artykuły z numerami własnymi.

  Twoja korzyść:
  Używając numerów własnych produktów, możesz zaznaczyć swoje ulubione artykuły w eShop lub zaprojektować kody artykułów w sposób, który pasuje do Twojej firmy. Poszczególne numery artykułów mają priorytet w wyszukiwaniu w eShop, co oznacza, że możesz szybko je znaleźć. Opcja zamawiania tylko artykułów z numeracją własną pozwala na ograniczenie możliwości zamawiania niektórych artykułów dla różnych użytkowników.

  Tworzenie nowego numeru produktu:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Wybierz artykuł w eShop, do którego chcesz przypisać nowy numer.
  2. Kliknij Kod artykułu: "Utwórz nowy nr art", a następnie potwierdź nowo przypisany kod artykułu klikając "Dodaj".

  Przeglądanie i edycja numerów artykułów:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Numeracja własna".
  2. Teraz możesz przeglądać, zmieniać lub usuwać wszystkie przypisane już numery artykułów.

  Pobieranie kodów artykułów:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Numeracja własna".
  2. Kliknij po lewej stronie przycisk "Pobierz plik CSV".
  3. Zostaną teraz pobrane aktualnie przypisane numery.

  Wgrywanie właanych numerów artykułów:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Numeracja własna".
  2. Kliknąć na przycisk "Wgraj swoje dane" po prawej stronie.
  3. Pojawia się teraz okno dialogowe z pustym szablonem, który należy załadować. Możesz również wybrać, czy Twoja lista kodów artykułów ma zostać zaktualizowana czy całkowicie zastąpiona.
  4. Prześlij swoje pliki metodą "przeciągnij i upuść" lub kliknij "Wybierz plik CSV".
  5. Potwierdź wprowadzone dane klikając "Wgraj".

  Jako administrator eShop masz możliwość zapisania różnych ustawień dotyczących przydzielania kodów artykułów przez użytkowników eShop.

  Określenie, którzy użytkownicy eShop mają prawo do edycji kodów artykułów:
  1. Zaloguj się na swoim koncie klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź do strony "Moje konto eShop". Wybierz "Zarządzanie użytkownikami" i żądanego użytkownika eShop, któremu chcesz przydzielić dalsze uprawnienia.
  2. Przewiń do "może edytować numery rzeczowe" i określ tutaj, czy użytkownik eShop ma to prawo.

  Ustawienie ograniczenia, że zamawiane mogą być tylko artykuły z kodem artykułu:
  1. Zaloguj się na swoim koncie klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź do strony "Moje konto eShop". Wybierz "Zarządzanie użytkownikami" i żądanego użytkownika eShop, któremu chcesz przydzielić dalsze uprawnienia.
  2. Przewiń do opcji "może zamawiać wyłącznie artykuły z numerami własnymi" i zaznacz pole, jeśli ten użytkownik eShop ma mieć taką możliwość.

 • Zapisane wyceny

  Zapisane wyceny:
  W eShop możesz w każdej chwili zapisać i wydrukować koszyk zakupów jako niezobowiązującą ofertę z wyceną. Następnie możesz przywrócić tę ofertę do koszyka, edytować lub usunąć. Aby wydrukować zapisane wyceny, administrator eShop musi dać użytkowikowi do tego prawo.

  Twoje korzyści:
  Możesz wykorzystać wydrukowaną wycenę do uzyskania fizycznego podpisu np. od przełożonego i w ten sposób odtworzyć swoją wewnętrzną procedurę zatwierdzania. Po zatwierdzeniu wyceny przez przełożonego, załaduj ją z powrotem do koszyka.

  Zapisywanie i drukowanie wycen:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Połącz swój koszyk z zakupami.
  2. Następnie przejdź do Kasy i pod przyciskiem "Zamawiam" kliknij "Wydrukuj ofertę". Twój koszyk zostanie przekształcony w ofertę.
  3. Teraz możesz pobrać ofertę i wydrukować ją.

  4. Jednocześnie oferta zostanie zapisana na Twoim koncie eShop w sekcji "Zapisane oferty".

  Wyświetlanie zapisanych ofert:
  1. Zaloguj się na swoim koncie klienta w eShop Hoffmann Grou p Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Zapisane oferty".
  2. Teraz możesz dodać ofertę do koszyka, edytować ją lub usunąć.

 • Filtr produktowy

  Filtr produktowy:
  Filtr produktowy daje możliwość ograniczenia widoczności lub możliwości zamawiania wybranych produktów dla wszystkich lub konkretnych użytkowników Twojej firmy. Zakresy produktów, które nie są widoczne, nie mogą być znalezione przy użyciu zwykłych opcji wyszukiwania. Asortymenty produktów, których nie można zamówić, pozostają możliwe do wyszukania i widoczne, ale nie można ich dodać do koszyka i są oznaczone w następujący sposób: Status: "Nie można zamówić".
  Filtry produktów mogą być tworzone tylko przez administratorów eShop.

  Twoja korzyść:
  Możesz wykorzystać filtr produktowy do optymalizacji wewnętrznych procesów zamawiania.

  Tworzenie filtra produktów:
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Filtr produktów".
  2. Kliknij "Dodaj nowe filtry".
  3. W następnym kroku możesz skonfigurować filtr odpowiednio do swoich potrzeb. Możesz ustawić ograniczenia na podstawie kategorii, podkategorii lub poszczególnych numerów artykułów. Możesz również ustawić, czy produkty powinny mieć status "Nie można zamówić" lub "Niewidoczne".
  4. Kliknięcie "Dodaj filtr" spowoduje zatwierdzenie wpisu.
  5. Filtr produktów zostanie teraz automatycznie aktywowany dla wszystkich użytkowników. Jeśli chcesz wyłączyć poszczególnych użytkowników z filtrów produktów, możesz to zrobić w administracji użytkownika.

4. Zarządzaj swoimi zamówieniami.

W tym celu możesz skorzystać z następujących funkcji:

Zamówienia

Tutaj znajdziesz przegląd wszystkich zakupów, których dokonałeś, wraz ze szczegółowym widokiem.

Informacje o dostawie

- Sprawdź status dostawy
- Śledź przesyłki
- Pobierz dowód dostawy

Pobieranie faktur

Twoje faktury są zawsze dostępne w sekcji "Zamówienia" na Twoim koncie klienta.

Zwroty

Możesz zwrócić całe zamówienie lub poszczególne jego elementy.

Statystyki zakupów

Przeglądaj wszystkie zakupione pozycje, użytkowników, MPK-i, czasy zakupu i ceny. Możesz je również wyeksportować jako pliki CSV.

Funkcje w szczegółach:

 • Przegląd zamówień

  Przegląd zamówień:
  W dziale "Zamówienia" znajdziesz przegląd wszystkich dokonanych zakupów wraz ze szczegółowym widokiem i statusem dostawy. Artykuły, które zostały już zakupione, można tutaj również łatwo zamówić ponownie. (Patrz: Ponowne zamówienie)

  Twoja korzyść:
  W jednej chwili widzisz wszystkie swoje zamówienia.

  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Zamówienia".
  2. Teraz masz wgląd we wszystkie złożone zamówienia ze szczegółami dotyczącymi wartości zamówienia, statusu dostawy, daty, wewnętrznego numeru zamówienia i treści zamówienia.
  3. Masz również możliwość filtrowania zamówień według pracowników lub przedziału czasowego, jeśli masz do tego prawo. Możesz również sortować zamówienia według różnych kryteriów.

 • Informacje o dostawie

  W zakładce "Zamówienia" znajdziesz wszystkie ważne informacje dotyczące Twojej dostawy.

  Sprawdzanie statusu dostawy:
  Aby dowiedzieć się, kiedy Twoje zamówienie dotrze, możesz łatwo sprawdzić status dostawy swojego zamówienia.

  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Zamówienia".
  2. W kolumnie "Status dostawy" zobaczysz status swoich zamówień.

  Śledzenie przesyłek:
  Dzięki śledzeniu przesyłek można sprawdzić dla zamówienia online status przesyłki po przekazaniu jej dostawcy usług transportowych.

  Twoja korzyść:
  Zawsze wiesz, gdzie w danej chwili znajduje się Twoja przesyłka.

  1. Zaloguj się na swoim koncie klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Zamówienia".
  2. Kliknij na interesujący Ciebie numer zamówienia w lewej kolumnie, aby przejść do szczegółów zamówienia.
  3. Przejść z zakładki "Przegląd zamówienia" do zakładki "Potwierdzenie dostawy".
  4. Kliknij "Śledź przesyłkę". Zostaniesz przekierowany na stronę dostawcy usług transportowych, gdzie otrzymasz odpowiednie informacje na temat historii swojej przesyłki.

  Należy pamiętać, że poszczególne pozycje w zamówieniu mogą mieć różne daty dostawy, a tym samym różne daty śledzenia przesyłki.

  Pobieranie dowodów dostawy:
  Twoje dowody dostawy są zawsze dostępne w sekcji "Zamówienia" na Twoim koncie klienta. Aby pobrać dowody dostawy, należy postępować w następujący sposób:

  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Zamówienia".
  2. Kliknij interesujący Ciebie numer zamówienia w lewej kolumnie, aby przejść do szczegółów zamówienia.
  3. Przejdź z zakładki "Przegląd zamówienia" do zakładki "Potwierdzenie dostawy".
  4. Kliknij "Drukuj dowód dostawy", aby pobrać żądany dowód dostawy w formie dokumentu PDF.

 • Pobieranie faktur

  Pobieranie faktur:
  Twoje faktury są zawsze dostępne w sekcji "Zamówienia" na Twoim koncie klienta. Aby pobrać faktury, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Zamówienia".
  2. Kliknij w interesujący Cię numer zamówienia w lewej kolumnie, aby przejść do szczegółów zamówienia.
  3. Kliknij "Drukuj fakturę", aby pobrać żądaną fakturę w formie dokumentu PDF.

 • Zwroty

  Zwroty zamówień:
  Jeśli chcesz zwrócić do nas pojedyncze produkty lub całe zamówienie, możesz wygodnie zarejestrować zwrot w eShop.

  Jak to zrobić?
  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Zamówienia".
  2. Po kliknięciu w interesujący Ciebie numer zamówienia przejdziesz do szczegółów zamówienia.
  3. Teraz kliknij "Zwrot towaru".

  4. Możesz zgłosić chęć zwrotu całego zamówienia, zaznaczając opcję "Wybierz wszystkie pozycje" lub poszczególnych pozycji, podając powód ich zwrotu.
  5. Aby potwierdzić swój wybór, kliknij na przycisk "Potwierdź zwrot".
  6. Wkrótce potem otrzymasz e-mail z potwierdzeniem i etykietą zwrotną.

 • Statystyki zakupów

  Statystyka zakupów:
  Korzystając z funkcji"Statystyka zakupów", można w dowolnym momencie wyświetlić lub wyeksportować zamówienia, które zostały już wysłane, z uwzględnieniem MPK-ów, użytkowników, czasu zakupów, pozycji i cen.

  Twoja korzyść:
  Zawsze wiesz, co i ile zostało zamówione.

  1. Zaloguj się na swoje konto klienta w eShop Hoffmann Group Perschmann. Przejdź na stronę "Moje konto eShop". Wybierz "Statystyka zakupów".
  2. Teraz możesz w skrócie zobaczyć wszystkie zamówione artykuły.
  3. Ponadto masz możliwość filtrowania zamówień według centrum kosztów lub okresu.
  4. Poprzez kliknięcie "Pobierz jako plik CSV" lub "Pobierz jako plik Excel" możesz pobrać plik w wybranym formacie. Teraz możesz zobaczyć wszystkie zamówienia wraz z wieloma szczegółami.

Dowiedz się, co Twoja firma zyska dzięki eShop!


eShop polecamy wszystkim klientom Hoffmann Group Perschmann z rynku B2B. To zarówno sklep internetowy, jak i platforma zarządzania procesami zakupowymi, baza informacji technicznych oraz miejsce współpracy Klientów z Hoffmann Group Perschmann.

Załóż Twojej firmie konto w eShop już dziś!

Uwaga: Stając się naszym Klientem, otrzymasz indywidualne ceny netto, niższe od cen katalogowych, widocznych w eShop przed zalogowaniem*.

*realizacja pierwszego zamówienia złożonego podczas rejestracji w eShop i wyświetlenie Twoich indywidualnych warunków cenowych nastąpi po pełnej aktywacji konta. Zazwyczaj trwa to ok. 1-3 dni roboczych.

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka