Hoffmann Group Home
 • 500.000 listede artikler
 • Levering inden for 48 h
 • TÜV certificeret leveringskvalitet
   • Menu
   7295_PSA-Kopfschutz_Header.jpg

   Hovedværn – Optimalt sikret med arbejdsbeskyttelseshjelme

   Beskyt den følsomme hovedregion mod farer

   Hovedet hører til den menneskelige krops mest følsomme regioner. Forskellige mekaniske ydre årsager kan ikke kun beskadige hud og knogler, men specielt også hjernen med dens livsvigtige funktioner. For at beskytte sig mod disse årsager opdagede mennesket allerede for århundreder siden hovedbeklædning. Specialiserede beskyttelseshjelme og såmed industrielle beskyttelseshjelme, som vi kender dem i dag, kom først frem i industrialiseringens tidsalder. I nutidens arbejdsverden skal beskyttelseshjelme dække  forskellige fareområder. Disse områder kan man dele op i fem kategorier:

   - Mekanisk: faldende genstande, svingende last, stødning
   - Kemisk: Sprøjt fra kemiske væsker
   - Termisk: smeltede metalsprøjt, gnister, varmestråling, varme væsker, vejr
   - Optisk: UV-stråling
   - Elektrisk: Fejllysbuer

   For at undgå arbejdsuheld er det meget  vigtigt at beskytte sig mod disse farer.

   Forskellige typer af hoved- og ansigtsværn

   Beskyttelseshjelme

   Hjelme eksisterer i tre forskellige skalformer: lige(1), lige med tagrende (2) samt med forlænget nakkedel og tagrende (3). Industribeskyttelseshjelmene består af termoplast eller Duroplast – hver især med forskellige egenskaber og anvendelsesområder i byggeindustri, industri, varmvirksomheder og elektrik. Mere præcise informationer om dette giver blandt andet typeskiltet. Specialformer i denne kategori er  klatrehjelme samt skovbrugshjelme.

    

   De forskellige skalformer i en oversigt:

   7295_Schalenformen_weiss_1410px.jpg
   7295_Materialarten_1410px.jpg
   7295_PSA-Beschriftung_4_800px.jpg

   1 Forkortelse „CE“
   2 4-cifret markeringsnummer for tilmeldt sted
   3 Producents identifikation
   4 Fremstillingsn år og kvartal
   5 Producentens typebetegnelse
   6 Anvendt norm
   7 Anvendt hjelmmateriale
   8 Størrelse hhv. størrelsesområde i cm
   9 Andre kendetegn iht. DIN EN 397:
   - LD (Lateral Deformation) Fare ved belastning fra siden
   - MM (Molten Metal) Fare pga. sprøjt fra smeltet metal
   - 440 V AC Fare pga. kortristet utilsigtet kontakt med vekselspænding op til 440 V
   - + 150 °C Anvendelse ved meget høje temperaturer
   - − 20 °C eller − 30 °C Anvendelse ved meget lave temperaturer

   Ansigtsværn

   7295_PSA-Visier_800px.jpg

   Ansigtsværn er specielt vigtigt, hvis der kan forekomme hurtigt flyvende partikler, metalsprøjt, kemikalier eller lysbuer under arbejdet. Det består af et gennemsigtigt beskyttelsesvisir, der kan fastgøres direkte på hejlmen eller på hovedholderen.

   Sikkerhedskasketter

   7295_PSA-Anstoßkappe_800px.jpg

   Sikkerhedskasketternes  form ligner baseballcaps. Takket være kunststofindlægget sikrer de en let hovedbeskyttelse, for eksempel mod faststående skarpkantede dele. De må ikke anvendes som erstatning for industribeskyttelseshjelme.

   Svejsemasker

   7295_PSA-Schweissmaske_800px.jpg

   Ved svejsning opstår der bl.a. meget høje temperaturer, som medarbejderne skal beskytte sig mod. En svejsemaske beskytter hele hovedet og ansigtet mod stråling, varme og gnister. Takket være det integrerede synsfelt med svejsefilter kan medarbejderen se sin arbejdsplads. De meget moderne automatiksvejsemasker har flere forskellige mørketrin, der muliggør forskellige svejseopgaver. Man kan bære huer af flammehæmmende bomuld under masken.

   Tilbehør

   Enkelte komponenter af hoved- og ansigtsværnet skal regelmæssigt udskiftes – enten af hygiejniske grunde eller fordi de er beskadiget. Andre er nødvendige for at supplere udstyret. Til tilbehør tæller for eksempel:

   - Svedbånd, hageremme og nakkebeskyttelse til beskyttelseshjelme
   - Adapter til montering af beskyttelsesvisirer
   - Frontafdækning og svejsefilter til svejsemasker

    

   Har du spørgsmål? Vore eksperter hjælper dig gerne videre:

   Til kontakt til hovedværnsrådgivning

   Kriterier for valg af hoved- og ansigtsværn

   7295_PSA-Sicherheit-Tragekomfort_800px.jpg

   Sikkerhed

   Alt efter arbejde og indflydelsesfaktorer kommer forskellige produkter til hoved- og ansigtsværn på tale. Det vigtigste udvalgskriterie er derved sikkerhedsaspektet. Beskyttelseshjelme til byggeri skal opfylde  andre krav end beskyttelseshjelme til industrien, varmvirksomheder eller elektrikere.
   I byggeri, ved montage, i mekaniske værksteder og levnedsmiddelindustri kommer derfor hjelme af termoplast til anvendelse. Det kan være et højtryks-polyethylen (HD-PE) eller et ABS-mixpolymerisat (ABS).
   Hovedværn i den metalforarbejdende industri, den kemiske industri, i værfter samt ved energi- og  gasleverandører består derimod af Duroplast, foreksempelvis glasfiber-polyester-kunstharpiks eller  tekstil-phenol- kunstharpiks. Disse materialer er specielt holdbare, formfaste op til ca. +200 °C og brudstærke ved kulde. Derudover beskytter det bæreren mod flydende metalsprøjt og deformering fra siden og reagerer ufølsomt overfor kemikalier. Hjelme til elektrikere beskytter desuden mod fejllysbuer.

   Bærekomfort og bærevarighed

   Som ethvert andet element af personlige værnemidler kan hoved- og ansigtsværnet blive til en belastning for medarbejderen, fx pga. ekstra vægt eller indskrænket synsfelt. Derfor spiller bærekomforten en afgørende rolle ved valget af det egnede produkt: Ved industribeskyttelseshjelme  skal der for eksempel være bærebånd som indvendigt udstyr (1) lavet af tekstilbånd og et svedbånd (2). Desuden må der kun vælges hovedværn, der muliggør individuel tilpasning (3) (§ 2 af PPE-brugerforordning). Ved industribeskyttelseshjelme sker den præcise tilpasning til bærerens hovedomfang vha. en finindstilling.

   Sikkerhedshjelme til svejseopgaver

   Ved svejse- og afkortningsopgaver opstår der farlige lysstrålinger, der kan forårsage øjenskader,som   nethindeforbrændinger eller skader på hornhinden. Af denne grund er det absolut nødvendigt at bære  adekvat beskyttelsesudstyr og at indstilling det rigtige beskyttelsestrin. Svejsefiltrets beskyttelsestrin afhænger af den valgte svejsemetode og tilsvarende strømstyrke. Eksemplevis anbefales der til mikroplasmasvejsning op til ni mørketrin (trin 4-12), til plasmastrålesvejsning derimod fem (trin 9-13).

   Denne tabel anbefaler sevejsefiltrets bedste mørketrin til forskellige svejsemetoder. Alt efter  anvendelsesbetingelser kan der vælges det nærmeste højere eller lavere trin:

   7295_PSA-Stromstaerke.jpg

   Omfattende produktudvalg og rådgivning for hovedværn

   7243_Helme_Produktsortiment_1410px.jpg

   Sammensætningen af personlige værnemidler til alle medarbejdere i dit firma kan være en kompleks opgave. Personlig støtte tilbyder vore PPE-eksperter: Vi rådgiver dig individuelt og ledsager dig professionel ved fareanalysen, produktudvalg, ved bæretests og skoling af dine medarbejdere. Vore eksperter kender de enkle PPE-produkter beskyttelsesvirkninger bedst, ved besked med de forskellige lovmæssige regler og har et overblik over markedet.

   Vigtige lovmæssige forskrifter

   7243_Paragraph_7_800px.jpg

   Forskellige tyske og europæiske normer fastlægger hvilke egenskaber de forskellige hoved- og ansigsværn skal have. Hertil hører:
   - DIN EN 397: Industribeskyttelseshjelme
   - DIN EN 812: Industri-sikkerhedskasketter
   - EN 50365: Elektrisk isolerende hjelme til arbejde ved lavspændingsanlæg
   - EN 168: Ikke-optiske kontolmetoder
   - EN 166: Visir/ klart glas

   Specielt til hoved- og ansigtsværn til svejseopgaver gælder følgende normer:
   - EN 169 om filter til svejseopgaver
   - EN 175 til svejsemasker
   - EN 379 til automatiksvejsefiltre

   Hyppige spørgsmål om hovedværn

   Har du spørgsmål? Vil du gerne have en PPE-rådgivning?

   7295_Beratung_800px.jpg

   Hos Hoffmann Group får du alt fra ét sted:

   • Vi rådgiver dig individuelt
   • Fareanalyse, hjælp til produktvalg, bæretests, skolinger og specielle servicetilbud (handskeplaner, hudbeskyttelsesplaner)

   Kontaktér nu >