ŽEBŘÍKY A PRACOVNÍ PLOŠINY – OVĚŘENÁ BEZPEČNOST SE SPRÁVNÝM ŽEBŘÍKEM

Pojem žebříky a pracovní plošiny znamená víc než pouze označení pro dobrý žebřík. Takto se nazývají ověřené a bezpečné pracovní prostředky nebo pomůcky pro bezpečný vzestup nebo sestup. Pro žebříky a pracovní plošiny existuje mnoho norem a předpisů. Má to svůj důvod, protože se tak dá výrazně snížit nebezpečí úrazu. Zde vám představíme nejdůležitější normy a ukážeme vám, na co je u žebříků potřeba dávat pozor – od jednoduchých stupátek až po profesionální žebříky.SMĚRNICE A NORMY DIN – USTANOVENÍ PRO VŠECHNY ŽEBŘÍKY

Pro žebříky a pracovní plošiny platí hlavně normy DIN 131-1 až 131-7, DIN EN 14183 a také TRBS 2121 část 2. Regulují především označení a druhy konstrukce, funkční rozměry, požadavky, použití a potřebné kontroly. Jsou zde například vysvětleny souvislosti mezi nášlapnými plochami a výškami ve spojitosti s druhy konstrukce. Pracovní podstavec/plošina se stupni s výškou nad jeden metr například potřebuje zábradlí. A až od minimální plochy 33 x 52 cm se u dvojitých žebříků smí nejvyšší plocha používat jako „pracovní podstavec“.

Kromě toho normy DIN regulují také bezpečnostní označení a uživatelské informace. Obzvláště důležitá je norma DIN EN 131-1/-2. Byla pozměněna v lednu 2018. Od té doby platí rozdělení žebříků do dvou tříd: profesionální pro profesionální použití a neprofesionální pro soukromé použití. Důvodem je vyšší namáhání žebříků a pracovních plošin, které se denně profesionálně používají. Norma vychází z 50 000 cyklů a u soukromého použití je základem 10 000 cyklů. Žebříky, které jsou určeny pro profesionální použití, musí splňovat výrazně vyšší zkušební požadavky. Například při délce nad 3 m musí mít větší šířku opěry stání (pomocí pevně namontované příčné traverzy nebo kónické konstrukce žebříku). Zda se žebřík smí používat pro profesionální použití (1) nebo pro soukromé použití (2), je zpravidla označeno piktogramy.


Změny TRBS 2121 část 2:
Prostřednictvím TRBS (Technická pravidla pro bezpečnost provozu a poznatky k vyhlášce o bezpečnosti provozu) jsou blíže určeny příslušné povinnosti při používání pracovních prostředků. Tyto musí zaměstnavatel zohlednit při určení ochranných opatření. TRBS 2121 část 2 platí pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Žebříky se přitom dělí na žebříky jako dopravní cesta a žebříky jako vysoko položené pracoviště. Zde máte k dispozici přehled důležitých změn z důvodu TRBS 2121 část 2:

Žebříky jako dopravní cesta

6 až 8 metrů: Omezené použití
Žebřík je přípustný jen v případě velmi ojedinělého použití. V případě častějšího použití: Zvolte alternativu, např. na místě pevné žebříky, schůdky atd.

1 až 5 metrů: Neomezené použití
Do výšky 5 m se smí používat žebříky s příčkami a schůdky jako dopravní cesty, pokud není použití jiných, bezpečnějších pracovních prostředků přiměřené. Přístup a sestup k vysoce položenému pracovišti může být proveden bezpečně (ohodnocení ohrožení).


Žebřík jako vysoko položené pracoviště

6 až 8 metrů: Žádné použití

Žebřík není přípustný. Zvolte alternativu, např. plošinu, lešení atd.

3 až 5 metrů: Omezené použití

Dočasně přípustný žebřík se stupínky nebo platforma. Maximální doba použití: 2 hodiny.

1 až 2 metry: Neomezené použití

Přípustný žebřík se stupínky, závěsné stupátko nebo platforma. Časově neomezené.

Pokud se žebříky používají také jako pracoviště, vyžaduje předpokládané změní TRBS 2121 část 2 výslovně schody místo příček, bez ohledu na druh žebříku. Alternativně mohou být žebříky s příčkami dovybaveny vhodnými závěsnými podesty nebo stupátky. Je to rychlá a nenákladná možnost dalšího použití stávajících žebříků v souladu s TRBS.

VOLBA SPRÁVNÉ DÉLKY ŽEBŘÍKU A VÝŠKY LEŠENÍ

Směrnice EU 2009/104/ES předpisuje, že uživatelé žebříků musí po celou dobu na žebříku stát bezpečně a mohou se bezpečně držet. V Německu je tato směrnice realizována pomocí vyhlášky o bezpečnosti provozu BetrSichV. Při volbě velikosti/délky žebříku by měly být zohledněny tyto body:

 • Na příložné žebříky se smí stoupat jen do čtvrtého nejvyššího stupně/příčky.
 • Na oboustranně pochozí dvojité žebříky se smí stoupat jen do třetího nejvyššího stupně/příčky.
 • Na víceúčelové žebříky při použití jako „dvojitý žebřík s nasazeným výsuvným žebříkem“ se smí stoupat jen do páté nejvyšší příčky.
 • Dvojité žebříky s platformami a podestovými žebříky musí být zvoleny tak, aby uživatel dosáhl maximální potřebné pracovní výšky z platformy bez nutnosti natažení se.
 • Pro snadné určení správného úhlu přiložení slouží tzv. metoda lokte. Při této metodě se postavíte vzpřímeně na první stupeň instalovaného žebříku a natáhnete ohnutou paži ve směru žebříku. Pokud loket lícuje se stupni, pak je úhel přiložení správný.

Výběr správného žebříku záleží na potřebné pracovní výšce:

 1. pracovní výška = výška stání + 1,50 m
 2. výška dosahu = výška stání + 2,00 m

Výška dosahu = zelená
Pracovní výška = modrá
Výška stání = červená


Výpočet délky žebříku

Potřebná minimální délka žebříku (v m) u tohoto úhlu přiložení

Calculating the ladder length

Příklad výpočtu minimální délky žebříku:
Svislá výška (horní bod přiložení) = 6,00 m
Při použití žebříku s příčkami (úhel sklonu 70°): 6,00 m x 1,064 = 6,40 m

NEPOUŽÍVAT BEZ PRAVIDELNÉ KONTROLY

Aby žebřík také dlouhodobě splňoval všechny předpisy, jsou určeny kontroly. Vhodná a kvalifikovaná osoba musí pravidelně v závodě testovat žebříky, tyto kontroly dokumentovat a na žebříky umisťovat zkušební štítky. Kromě jednoduché vizuální a funkční zkoušky platí také níže uvedená kritéria a funkční testy:

 • Pevnost bočnic
 • Rozšíření opěry stání
 • Torzní test (u dvojitých žebříků a příložných žebříků)
 • Test při dlouhodobém zatížení

Základní test skluzu

Časové intervaly zkoušky se řídí především podle četnosti použití, namáhání při použití a také četnosti a závažnosti stanovených nedostatků při předchozích zkouškách. Kromě výše uvedených směrnic musí podnik při kontrole žebříků dodržovat níže uvedené zákony a nařízení:

 • Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (ArbSchG)
 • Vyhláška o bezpečnosti provozu (BetrSichV)
 • Informace DGUV 208-016

NEKVALITNÍ ŽEBŘÍKY – PRVNÍ DOJEM MŮŽE BÝT MYLNÝ

Při porovnání žebříků se často orientujeme podle počtu stupňů nebo hmotnosti. Pro rozpoznání kvality to však nejsou dobrá kritéria. Rozestup příček se může výrazně lišit. Více příček tedy ne vždy znamená vyšší výšku. Ergonomický je rozestup příček 280 mm. Pokud je nižší, není vzestup a sestup již tak pohodlný. Často se také podceňuje důležitost šířky. Žebřík by měl být široký nejméně 350 mm, tak je bezpečný a neomezuje volnost pohybu při práci.

Důležité je také zpracování žebříků a pracovních plošin. Nekvalitní vícedílné žebříky pracují s větším překrytím, aby byly na úkor délky vyrovnány slabé nosníky. Nýty nebo jednoduché svary jsou znakem krátké životnosti. Kvalitní žebříky jsou konstruovány pomocí kování a šroubů, takže je možná výměna dílů. Plastové krytky patek by měly být pevně našroubované, aby nedošlo ke ztrátě při přepravě nebo dokonce k ohrožení stability.

Opatrnost je na místě především u obzvláště lehkých žebříků – nižší hmotnost může být na úkor stability. Ne vždy je zlato, co se třpytí: Pěkně se lesknoucí hliník je často tažený hliník, který má výrazně kratší životnost.


JAKÉ DRUHY ŽEBŘÍKŮ A PRACOVNÍCH PLOŠIN EXISTUJÍ?

U žebříků a stupátek se zásadně rozlišují tyto druhy konstrukce:

Schůdky

Dodávají se v různých provedeních – jednostranně nebo oboustranně pochozí, od jednoduchých hliníkových žebříků až po prémiové produkty s extra protiskluzovou nášlapnou plochou GripStep.

Příložné žebříky

Jako příložné žebříky se označují jednodílné žebříky. Vícedílné modely se dodávají jako nastavovací, výsuvné nebo teleskopické žebříky. Pro všechny platí DIN EN 131-1/-2.

Pracovní podesta

U podest je nejdůležitější stabilita. Podesta musí být pevná a mít širokou nášlapnou plochu a platformu minimálně 33x52 cm.

Schůdek ke stroji

Schůdek má malou a kompaktní konstrukci a je jedno- nebo vícestupňový. Nášlapná plocha je širší než u pracovních podstavců nebo sklopných schůdků.

K zařízením provozů mimo žebříky a pracovní plošiny patří: Systémová pracoviště, skříně na nářadí, systémy pro výdej zboží, dílenské vozíky, přepravní vozíky, skladová technika, ekologická technika stejně jako prostorové systémy a kontejnery. Informujte se taktéž o tématech jako je ergonomie na pracovišti a metoda 5S. Přehled naleznete zde.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ K VAŠIM ŽEBŘÍKŮM A PRACOVNÍM PLOŠINÁM

Naši odborní poradci pro zařízení provozů vám rádi poradí při výběru vhodných žebříků pro váš podnik. V případě poptávky týkající se také zajištění proti pádu, kontaktujeme v případě potřeby naše odborníky pro osobní ochranné prostředky (OOP). Naši vyškolení poradci vám pomohou osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Kontaktujte nás

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku