Drabiny i Platformy - sprawdzone bezpieczeństwo z właściwą drabiną

Wybór drabiny lub platformy wymaga więcej niż tylko znalezienia dobrego sprzętu. Chodzi o znalezienie sprzętu przetestowanego i o sprawdzonym bezpieczeństwie, aby można było wchodzić lub schodzić bez obaw przed niebezpieczeństwem. Istnieje wiele norm i przepisów dotyczących drabin i platform. I nie bez powodu, ponieważ znacznie zmniejsza to ryzyko wypadku. Przedstawiamy najważniejsze standardy i pokażemy, czego szukać w drabinach - od prostych taboretów po profesjonalne drabiny.

Wytyczne i normy DIN - przepisy dla wszystkich drabin

Główne normy mające zastosowanie do drabin i platform to DIN 131-1 do 131-7, DIN EN 14183 i TRBS 2121 część 2. Regulują takie obszary jak: nazwy i typy, wymiary funkcjonalne, wymagania i zastosowanie, a także niezbędne testy. Na przykład stopnie i wysokości są powiązane z typami. Przykładowo platforma robocza lub platforma ze stopniami wymaga poręczy, jeśli ma ona ponad 1 metr wysokości. A w przypadku drabin schodowych górny stopień może być używany jako „platforma robocza” tylko wtedy, gdy ma powierzchnię minimum 33 x 52 cm.

Normy DIN regulują również oznakowanie bezpieczeństwa i informacje dla użytkownika. DIN EN 131-1 / -2 odgrywa tu szczególną rolę i została zmodyfikowana w styczniu 2018 r. Od tego czasu drabiny zostały podzielone na dwie odpowiednie kategorie: profesjonalną do użytku profesjonalnego i nieprofesjonalną do użytku prywatnego. Powodem tego jest większe obciążenie drabin i platform używanych na co dzień w celach zawodowych. Norma zakłada w tym zakresie 50 000 cykli, podczas gdy użytek prywatny jest szacowany na 10 000 cykli. Drabiny zaprojektowane do użytku profesjonalnego muszą spełniać znacznie wyższe wymagania testowe. Na przykład drabiny o długości od 3 metrów muszą mieć szerszą podstawę nośną (dzięki stałej belce poprzecznej lub konstrukcji stożkowej). To, czy drabina może być użytkowana prywatnie (1), czy zawodowo (2), zazwyczaj wynika z piktogramów.

Zmiany w TRBS 2121 część 2:
Odpowiednie obowiązki dotyczące użytkowania sprzętu roboczego są bardziej szczegółowo określone przez TRBS (techniczne zasady bezpieczeństwa pracy i znajomość przepisów bezpieczeństwa pracy). Pracodawca musi je uwzględnić przy określaniu środków ochronnych. TRBS 2121 część 2 dotyczy pracodawców i ich pracowników. Rozróżnia się drabiny jako szlaki komunikacyjne i drabiny jako miejsca pracy na dużych wysokościach. Poniżej przedstawiamy przegląd głównych zmian związanych z TRBS 2121 część 2:

Drabina jako droga komunikacyjna

6 do 8 metrów: użycie ograniczone
Drabina dozwolona tylko wtedy, gdy jest używana bardzo rzadko. Jeśli jest używana częściej: wybierz alternatywę, np. stałą drabinę, schody itp.

1 do 5 metrów: nieograniczone użytkowanie
Dopuszcza się stosowanie drabin szczeblowych i schodków o wysokości do 5 m jako dróg komunikacyjnych, jeśli stosowanie innych środków bezpieczeństwa nie jest współmierne. Musi istnieć możliwość bezpiecznego wejścia i wyjścia z miejsca pracy na wysokości (ocena ryzyka).

Drabiny do pracy na wysokości

6 do 8 metrów: nie stosuje się
Drabina jest niedopuszczalna. Wybierz alternatywę, taką jak platforma robocza, rusztowanie itp.

3 do 5 metrów: użycie ograniczone
Drabiny ze stopniami lub podestami są dopuszczalne z zastrzeżeniem ograniczeń czasowych. Maksymalny czas użytkowania: 2 godziny

1 do 2 metrów: nieograniczone użytkowanie
Drabiny ze stopniami, wkładką do platformy drabinowej lub podestem są dozwolone. Nie ma limitu czasowego.

W przypadku, gdy drabiny są używane także jako miejsca pracy, zmieniona wersja TRBS 2121 część 2 wyraźnie wymaga kroków zamiast szczebli bez względu na rodzaj drabiny. Alternatywnie drabiny szczeblowe można ulepszyć o odpowiednie wkładki platformowe lub wkładki na stopnie. Jest to szybka i niedroga opcja, która pozwala na używanie istniejących drabin zgodnie z TRBS.

Jak wybrać odpowiednią długość drabiny i wysokość rusztowania?

Dyrektywa UE 2009/104/WE stanowi, że każdy, kto korzysta z drabiny, musi mieć możliwość bezpiecznego stania i trzymania się przez cały czas. Przy wyborze wielkości/długości drabiny należy pamiętać o:

 • Na drabiny pojedyncze / odchylające się można wchodzić tylko do czwartego stopnia/szczebla.
 • Na drabiny podwójne, na których można wspinać się z obu stron, można wchodzić do trzeciego stopnia / szczebla od góry.
 • Na drabiny uniwersalne w pozycji "drabina pionowa z dołączoną drabiną przedłużającą" można wchodzić tylko na piąty szczebel od góry.
 • Wybierając drabinę schodową z podestem lub platformą, użytkownik musi mieć możliwość osiągnięcia z podestu maksymalnej wymaganej wysokości roboczej bez konieczności rozciągania się.
 • Przydatną metodą określania właściwego kąta nachylenia jest metoda łokciowa. W tym celu należy stanąć pionowo przy pierwszym stopniu ustawionej drabiny i wyciągnij wygięte ramię w kierunku drabiny. Jeśli łokieć jest zgodny ze stopniami, kąt nachylenia jest prawidłowy.

Wybór odpowiedniej drabiny zależy od wymaganej wysokości roboczej:

 1. Wysokość robocza = wysokość stojąca + 1,50 m
 2. Osiągnięcie wysokości = wysokość stania + 2.,00 m

Osiągnięcie wysokości = zielony
Wysokość robocza = niebieski
Wysokość stania = czerwony

Obliczanie długości drabiny

Minimalna wymagana długość drabiny (w m) z następującym kątem

Calculating the ladder length

Przykład obliczenia minimalnej długości drabiny:
Wysokość w pionie (górny punkt styku) = 6,00 m
W przypadku drabiny szczeblowej (nachylenie 70 °): 6,00 m x 1,064 = 6,40 m

Nie stosować bez regularnych kontroli

Aby zapewnić, żeby drabina spełnia wszystkie przepisy również w dłuższej perspektywie czasowej, należy przeprowadzać regularne kontrole. Odpowiednio wykwalifikowana osoba w przedsiębiorstwie musi testować drabiny, dokumentować wyniki i w regularnych odstępach czasu nakładać naklejki kontrolne. Oprócz prostej kontroli wzrokowej i funkcjonalnej obowiązują następujące kryteria i testy funkcjonalne:

 • Wytrzymałość konstrukcji wsporczej
 • Rozszerzenie podstawy
 • Test skręcania (dla drabin pionowych i poziomych)
 • Ciągły test wytrzymałościowy
 • Test poślizgu podstawy

Częstotliwość przeglądów zależy w szczególności od częstotliwości użytkowania, stopnia obciążenia drabiny podczas użytkowania, a także częstotliwości i stopnia ciężkości usterek stwierdzonych podczas poprzednich przeglądów.

DRABINY NIESTANDARDOWE - JAK WYGLĄD MOŻE MYLIĆ

Ci, którzy porównują ze sobą drabiny, często trzymają się liczby kroków lub ciężaru. Ale żadne z tych mierników nie jest dobrym standardem dla rozpoznania jakości. Wynika to z faktu, że odległości między szczeblami mogą się znacznie różnić. Więcej szczebli nie zawsze oznacza większą wysokość. Ergonomię zapewnia odstęp między szczeblami 280 mm - jeśli jest mniejszy, wspinanie się w górę i w dół jest mniej komfortowe. Znaczenie szerokości jest również często niedoceniane. Szerokość drabiny powinna wynosić co najmniej 350 mm, aby mogła ona bezpiecznie stać i nie ograniczała swobody ruchów podczas pracy.

Ważną rolę odgrywa również wykonanie techniki dostępu. Niższe drabiny wieloelementowe pracują z większym nakładaniem się na siebie, aby zrekompensować słabe pręty - kosztem długości. Nity lub proste spawanie wskazują na niską wytrzymałość. Wysokiej jakości drabiny skonstruowane są z okuciami i śrubami, dzięki czemu możliwa jest wymiana części. Plastikowe nakładki na stopy powinny być mocno przykręcone, aby nie zgubiły się podczas transportu, a nawet nie zagrażały bezpiecznej pozycji.

Należy również zachować ostrożność w przypadku szczególnie lekkich drabin - zmniejszenie wagi może odbywać się kosztem stabilności. I nie wszystko, co się świeci, jest złotem: dość błyszczące aluminium jest często ciągnionym aluminium, które jest znacznie mniej trwałe.

Jakie są typy drabin i platform?

Drabiny zazwyczaj dzielą się na następujące kategorie:

Drabiny wolnostojące

Dostępne są różne wersje - jedno- lub dwustronny dostęp, od prostej aluminiowej drabiny po produkt premium z dodatkowym antypoślizgowym uchwytem GripStep.

Drabiny przystawne

Jednoczęściowe drabiny nazywane są drabinami pojedynczymi. Modele wieloczęściowe są dostarczane jako drabiny skalowane, drabiny przedłużające lub teleskopowe. Do wszystkich z nich stosuje się normę DIN EN 131-1/-2.

Platforma robocza

Stabilność jest najważniejsza dla cokołów. Po złożeniu muszą być sztywne, mieć szeroki obszar bieżnika i platformę o wymiarach co najmniej 33 x 52 cm.

Schodki maszynowe

Stopień maszyny jest mały i kompaktowy, ma jeden lub wiele stopni. Jego powierzchnia stojąca jest szersza niż powierzchnia platform roboczych lub stopni rozkładanych.

Doradztwo

Nasi doradcy ds. wyposażenia warsztatów (mebli) z przyjemnością udzielą Państwu porad dotyczących idealnej drabiny dla Państwa potrzeb. Jeśli Państwa pytania dotyczą zarówno drabin i podestów, jak i ochrony przed upadkiem, w razie potrzeby pomogą nasi kompetentni doradcy w zakresie środków ochrony indywidualnej (BHP). Nasi eksperci udzielą Państwu pomocy osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kontakt z nami

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka