ZÁKLADY ESD A JAKÁ OCHRANA JE PRO VÁS OPTIMÁLNÍ

CO ZNAMENÁ ESD?

Jako ESD (angl. electrostatic discharge) se označuje elektrostatický výboj. Díky velkým rozdílům potenciálů (různá napětí) vzniká jako jiskra nebo průraz jako krátký, elektrický proud. V závislosti na velikosti napětí lze tento jev

 • cítit (od 3 000 V)
 • slyšet (od 5 000 V)
 • a vidět ve formě jisker nebo záblesků (od 10 000 V).
Mnohé elektrostatické výboje jsou však pod prahem lidského vnímání, ale mohou být např. být škodlivé pro elektronické součástky. Aby člověk cítil výboj, je potřeba cca 3 000 V. Pro srovnání - ke zničení polovodičové součástky stačí už 30 V.

Náboje téže polarity se odpuzují. Je-li člověk elektrostaticky nabitý, jeho vlasy jsou doslova „vzpřímené“.

JAK VZNIKÁ ELEKTROSTATICKÝ NÁBOJ?

K elektrostatickému nabíjení dochází oddělováním nábojů. To nastává například při vzájemném tření dvou různých materiálů nebo při jejich vzájemném oddělení.

Často vzniká v běžných každodenních situacích, například při běhu s plastovou podešví po koberci. Přitom jsou absorbovány především záporné elektrické náboje, které jsou rozloženy po celém předmětu nebo tělesu. Pokud dojde ke kontaktu s jiným vodivým tělesem nebo s uzemněním (např. s radiátorem), tento náboj prudce odteče.

Příklady vzniku oddělených nábojů:

 • Běh po podlaze z plastu.
 • Tření na syntetickém oblečení.
 • Vzájemný posuv plastových nádob.
 • Odvíjení lepících pásek.
 • Pohyb pásových dopravníků.

Malá vlhkost vzduchu podporuje vznik elektrostatického nabíjení, tudíž je zapotřebí udržovat vlhkost vzduchu v rozmezí 40 % až 60 %.

Circuit board with ESD-sensitive assemblies (ICs)

KDY JE ESD NEBEZPEČNÉ?

ESD normálně nepředstavuje ohrožení pro osoby. Elektrostatické nabíjení však může být nebezpečné ve výrobních provozech elektronického průmyslu.

Nekontrolované elektrostatické vybíjení může způsobit totální poškození elektronických konstrukčních celků (polovodičových konstrukčních prvků) a rovněž skryté závady, v jejichž důsledku mohou vznikat vysoké náklady, vzhledem k:

 • následným selháním
 • reklamacím
 • nákladům na opravy a výměny
 • ztrátě dobré pověsti
 • ztrátě zákazníků

Symbol pro součásti ohrožené ESD.

V moderních pracovních úsecích se mohou snadno vyskytnout napětí více než 10 000 V. Především plasty se díky svému vysokému povrchovému odporu velmi dobře elektrostaticky nabíjejí. Například povrchový potenciál běžného plastového boxu je až 20 000 V – nebezpečné prostředí pro elektronické součástky v nich přepravované.

Součásti, které jsou při obrábění nebo přepravě ohroženy elektrostatickým výbojem, se nazývají ESDS (angl. Electrostatic Discharge Sensitive Devices, česky Zařízení citlivá na elektrostatický výboj) a jsou označeny následujícím symbolem:

OCHRANA PŘED ESD

Efektivní ochranu před škodami způsobenými elektrostatickým výbojem nabízejí zóny s ESD ochranou, tzv. EPA (angl. Electrostatic Protected Area). Zde jsou přijata veškerá bezpečnostní opatření pro práci s elektrostaticky citlivými součástmi bez jejich poškození.

Zóna s ESD ochranou (EPA) zahrnuje následující oblasti (minimální požadavky dle DIN EN 61340-5-1):

ESD pracoviště

Vaše pracoviště, zaměstnanec, židle, podlaha a značení jsou nábojově neutrální.

ESD obuv

Požadavky na antistatickou obuv jsou pro zaměstnance povinné.

ESD oblečení

Nosíte oblečení, které zamezuje elektrostatickému nabíjení nebo elektrostatický náboj odvádí.

ESD nástroje

Nástroje s ESD výbavou zaručují bezpečné zacházení se součástkami.

ESD boxy a regály

Ideální vybavení pro skladování a přepravu představují boxy odvádějící elektrostatický náboj a také regály a skříně určené pro ukládání citlivých součástí.

Zkouška ESD

Vaše ochranná zařízení je zapotřebí pravidelně kontrolovat pomocí měřící techniky.

Dodržujte zásadu:
„Kde není nabíjení, není ani vybíjení“. Pouze tolik pohybů, kolik je nezbytně nutné, a elektrostaticky bezpečná výbava zmenší riziko statického nabíjení skrz osoby na minimum.

MÁTE NĚJAKÉ OTÁZKY? POTŘEBUJETE PORADIT V OBLASTI ESD?

U Hoffmann Group získáte vše z jednoho zdroje:

 • Vyvineme pro Vás EPA na míru
 • a poskytneme Vám vhodné produkty pro zacházení se součástmi citlivými na ESD.

Zastihnete nás telefonicky, emailem nebo faxem.

Poradenství pro ESD

Zde najdete vysvětlení nejdůležitějších pojmů z oblasti ESD resp EPA:

V košíku

Ke košíku
Ke košíku