Glosář ESD

Zde najdete nejdůležitější informace o ESD, EPA a elektrostatickém náboji.

Antistatický:
Vlastnost snižující náboj“, mohou to být např. speciální druhy plastů

Disipativní:
Hodnota povrchového odporu materiálu v intervalu 105 a 1012 ohmů.

"EPA: (angl. Electrostatic Protected Area) Pracovní oblast, ve které se s elektrostaticky citlivými součástmi manipuluje bez rizika poškození."

Uzemnění:
Svod elektrických proudů do země.

Zemnicí bod (EBP):
Centrální bod (např. na pracovní desce) připojený k uzemnění budovy.

ESD:
(angl. Electrostatic Discharge) jev elektrostatického výboje

ESDS:
(angl. Electrostatic Discharge Sensitive Devices) elektrostaticky citlivé součásti jako například integrované obvody (IC)

IC:
(angl. Integrated Circuit) integrovaný obvod, mikročip, např. mikroprocesor

Ionizace:
Odstranění nabitých částic (např. elektronů) z materiálu, jako je např. vzduch. Ionizátory mohou neutralizovat elektrostatické náboje distribucí ionizovaného vzduchu.

Izolant:
Materiály, které mají vysoký povrchový odpor nejméně 1012 ohmů. Statický náboj zůstává po dlouhou dobu na jednom místě tohoto materiálu bez odtečení (plasty, sklo, vzduch).

(el.) vodivost: schopnost materiálu vést elektrický proud, např. kovy

Normy:
IEC 61340-5-1 Ochrana elektronických součástek před elektrostatickým výbojem – Všeobecné požadavky
IEC 61340-5-2 Ochrana elektronických součástek před elektrostatickým výbojem – Uživatelská příručka
IEC 61340-4-1 Elektrický odpor podlahových nátěrů a podlahových krytin
ANSI/ESD S20.20.-1999 Ochrana elektrických a elektronických dílů, součástek a přístrojů, USA (bezplatně na internetu)
ANSI/ESD S541-2003 Obalové materiály pro elektrostaticky citlivé komponenty, USA

Proud:
jednotka [A] ampér, vzorec: I, tok (většinou negativních) nosičů náboje.

Napětí:
jednotka [V] volt, vzorec: U, udržuje v uzavřeném obvodu elektrický proud, tedy příčina průtoku proudu.

Odpor:
jednotka [Ω] Ohm, vzorec: R, udává, jaké napětí je potřebné k tomu, aby daný proud mohl protékat elektrickým vodičem.

Povrchový izolační odpor:
Odpor mezi dvěma body na povrchu, který se měří pomocí megaohmmetru a dvou elektrod.

Svodový odpor:
Měří se pomocí megaohmmetru mezi uzemňovacím bodem a elektrodou na povrchu.

MÁTE NĚJAKÉ DOTAZY? POTŘEBUJETE PORADIT V OBLASTI ESD?

U Hoffmann Group získáte vše z jednoho zdroje:

  • Připravíme pro vás EPA na míru a poskytneme vám vhodné produkty pro zacházení se součástmi citlivými na ESD.

Zastihnete nás telefonicky, emailem nebo faxem.

Poradenství pro ESD

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku