Hoffmann Group Home
  • 500 000 artiklů v katalogu
  • Dodání do 24 h
  • Kvalita dodávek potvrzená TÜV
  • Menu
 

Fit po celý pracovní den

Gridline-Ergonomie-01-800..jpg

Každý, kdo dnes chce ve svém zaměstnání efektivně pracovat, se musí spolehnout na ideální pracovní prostředí. Čím je pracovní prostředí inteligentněji uspořádáno, tím bezpečněji, příjemněji a motivovanější se zaměstnanec cítí.

Především od průmyslové revoluce se lidé museli přizpůsobit pracovním podmínkám, bez ohledu na ztráty a vlastní zdraví.

Dnes jsou pracovní prostředí, průběh pracovní operace a pracovní prostředky uspořádány díky digitalizaci tak inteligentně, aby vzniklo optimální prostředí pro činnost. Zde vstupuje do hry ergonomie. Zabývá se optimálním uspořádáním pracovních systémů se zřetelem na člověka, stroje a pracovní prostředí.

V praxi to znamená následující: Ergonomická pracoviště předcházejí psychickým i fyzickým zátěžím zaměstnanců a snižují je. Kromě toho je člověk podstatně výkonnější, příznaky únavy se dostaví mnohem později než v běžném pracovním prostředí. Doby absence v zaměstnání jsou díky tomu kratší, z čehož má samozřejmě prospěch i Vaše společnost. Neboť klíčem k úspěchu jsou pouze zdraví a spokojení zaměstnanci.

Optimálního uspořádání prostoru v dosahu

Gridline-Ergonomie-02-1164..jpg


1. Prostor v dosahu v maximálním zorném poli
- Pro hrubý motorický pohyb.
- Pouze pohyb nadloktí a předloktí, pro činnosti, při kterých není nutné zaostřené vidění a uchopení bez přímé vizuální kontroly probíhá bez váhání.

2. Pracovní centrum – zóna obou rukou v optimálním zorném poli
- Optimální pro práci oběma rukama.
- V zorném poli zaměstnance.
- Pro jemný motorický pohyb.
- Pohyb pouze předloktí, pro činnosti, při kterých je nutná přesná vizuální kontrola.

3. Zóna jedné ruky v maximálním zorném poli
- Pro příležitostnou manipulaci.
- S pohybem ramena a trupu.