Varno delo z ustrezno zaščito dihal

Optimalna zaščita pred delci in plini

Odrasla oseba vdihne približno 25.000 na dan, kar je približno 18 do 20 vdihljajev na minuto. Da ostane človeški organizem zdrav, je nujen čist zrak. Njegov pomen znamo pogosto ceniti šele takrat, ko ga ni več v zadostni količini na razpolago oziroma ko je onesnažen ali obremenjen z nevarnimi snovmi. Te nevarne snovi lahko nastanejo pri različnih delovnih procesih. Pri tem gre za zelo drobne delce, pline ali pare. Če ti prodrejo do sluznice ali v pljuča, škodujejo telesu in lahko v najslabšem primeru privedejo celo do smrti.

Nevarne snovi se delijo v dve kategoriji:

1. Delci: k delcem spadajo suhe vrste prahu, kot so vlakna, fini prah ali dim, in higroskopske vrste prahu, kot so kristali, soli, spore, klice ali aerosoli.

2. Plini: v skupino plinov in hlapov spadajo prostolebdeče molekule kot ozon ter vodotopni, v maščobi topni, kisli ali bazični plini in hlapi.

Z ustrezno zaščito dihal je mogoče veliko teh snovi filtrirati iz zraka. Kdaj je v nekem podjetju potrebovana osebna varovalna oprema za zaščito dihal je opredeljeno v pravilniku DGUV 112–190 (do sedaj: BGR/GUV-R 190).


Tako zaščitite sebe in svoje delavce

Zaščita pred delci

Zaščito pred delci nudijo zaščitne dihalne maske za zaščito pred delci. Na voljo so za enkratno uporabo v teh različicah:

1 Zložljive maske: praktične za jemanje s sabo, saj se telo maske zloži na tanko.

2 Predoblikovane maske: preprosta uporaba zaradi predoblikovanega telesa maske.

Te zaščitne maske se med drugim uporabljajo pri brušenju kamna, kovin ali barv in pri obdelavi stekla in mineralnih vlaken ali azbesta.

Tako si pravilno namestite dihalno masko za zaščito pred delci:

Zaščita pred plini/hlapi in delci

Zaščitne maske za večkratno uporabo

Da se zaščitite pred plini, potrebujete posebne plinske maske. Te maske za večkratno uporabo se uporabljajo pri pogosti izpostavljenosti in daljšem času uporabe in so na voljo v dveh različicah:

3 Polobrazne dihalne maske: trdno telo maske, ki obda usta in nos

4 Obrazne dihalne maske: zaščitna dihalna maska z dodatno zaščito obraza

Če morajo zaščitne maske dodatno ščititi tudi pred delci, je treba izbrati kombinirani filter. Pri tem sta filter za delce in plinski filter združena v enem ohišju, pri čemer je filter za delce vedno razporejen pred plinskim filtrom.

Sistemi s podporo dihanja

Za daljši čas uporabe ter zahtevna delovna področja so na voljo sistemi s podporo dihanja. Razčlenjeni so v dve skupini:

5 Ventilatorski dihalni sistemi: filtriranje okoliškega zraka brez upora pri dihanju (vsebnost kisika > 17 %)

6 Sistemi s stisnjenim zrakom: čisto dovajanje zraka pri pomanjkanju kisika (vsebnost O₂ ≤ 17 %)

Sistemi s podporo dihanja so prav tako na voljo s kombiniranim filtrom.

As the Safety Officer in your company, are you responsible for the annual instructions? This video deals with all the relevant points that are required for the annual breathing protection instructions according to the guidelines of the DGVU (German Statutory Accident Insurance).

Ubežne kapuce s filtrom in merilniki plina

Osebna varovalna oprema v tem področju obsega tudi t. i. ubežne kapuce s filtrom. V akutnem nujnem primeru skrbijo za zadostno zaščito, na primer če nenadoma nastopijo nevarnosti zaradi delcev ali plinov. Poleg tega merilniki plinov uporabnika opozarjajo v primeru prekoračitve mejnih vrednosti plinov ali hlapov.

Imate vprašanja? Naši strokovnjaki vam vedno radi svetujejo:

Posebne zahteve za zaščitne maske

Filtrski razredi pri maskah za zaščito pred prahom

Fini prašni delci in aerosoli v zraku za dihanje so komaj vidni in zato veliko tveganje za zdravje v delovnem okolju. V skladu z 2. odstavkom 8. člena Uredbe o nevarnih snoveh (GefStoffV) mejna vrednost na delovnem mestu (AGW) določa, od katere koncentracije škodljivih snovi je treba uporabljati masko za zaščito dihal. Odvisno od stopnje zaščite in skupnega uhajanja, ki označuje prepuščanje filtra in netesnosti na obrazu in nosu, se filtri za delce delijo v naslednje tri razrede:

 • FFP 1: nestrupeni, vendar sluznico dražeči delci in škodljive snovi

 • FFP 2: zdravju škodljivi delci in škodljive snovi (prah, dim, aerosoli)

 • FFP 3: zdravju škodljivi, strupeni delci ter rakotvorne, radioaktivne škodljive snovi (virusi, bakterije, glivične spore).

Filtrski razredi in označevanje pri plinskih maskah

Tudi plinski in kombinirani filtri se delijo v tri filtrske razrede:

 • filtrski razred 1: mejne vrednosti škodljivih snovi do 0,1 vol. %;

 • filtrski razred 2: mejne vrednosti škodljivih snovi 0,5 vol. %, ustreza obraznim maskam in ventilatorskim sistemom;

 • filtrski razred 3: mejne vrednosti škodljivih snovi od 1,0 vol. %, ustreza ventilatorskim sistemom in napravam za odsesavanje.

Poleg tega dajejo barvne oznake in črke na maskah informacije o tem, proti katerim vrstam plinov učinkuje zaščita dihal. Olajšujejo orientacijo na delovnem mestu.

Nekateri primeri:

 • »E« v rumeni barvi: žveplov oksid, klorovodik in drugi kisli plini

 • »Hg« v rdeči barvi: živo srebro

 • »K« v zeleni barvi: amoniak in organski amonijakovi derivati

Izbira primerne zaščite dihal

Splošne izbirne kriterije za pravilno izbiro zaščite dihal opredeljuje področje uporabe in tam prisotni delci in plini. Pri tem so v pomoč preglednice, ki podrobno naštevajo posamezne dejavnosti in potencialne nevarnosti in dajejo ustrezna priporočila za potrebovane filtrske razrede:
Na preglednice za pomoč pri izbiri

Poleg tega lahko dobite nadaljnje informacije od strokovnjaka za osebno varovalno opremo Hoffmann Group.

Kako je mogoče izbrati optimalno zaščitno masko?

Primer: pri lakiranju z brizganjem laka lahko delavci uporabljajo različne vrste laka. Če gre za lake z vsebnostjo topil, je priporočljiva uporaba zaščitne maske filtrskega razreda P3 z oznako »A« za organske pline in hlape, katerih vrelišče je nad 65 °C.

Laki z vsebnostjo izocianata zahtevajo zaščitno masko razreda P3 z oznako »A«, »B«, »E« in »K«. Oznaka »B« označuje zaščito pred anorganskimi plini in hlapi. »E« označuje zaščito pred kislimi plini in »K« pred amonijakom.

Če delavci uporabljajo le lake na vodni osnovi, ki vsebujejo blaga topila, zadošča zaščitna maska z oznako »A«. Podlaga za ta priporočila je pravilnik DGUV 112–190 za uporabo zaščite dihal.

Izbira izdelkov in svetovanje pri Hoffmann Group

Quality driven since 1919 – to je težnja skupine Hoffmann Group. Naš portfelj izdelkov na področju osebne varovalne opreme obsega zaščito dihal priznanih proizvajalcev najvišje kakovosti.

Dihalne maske za zaščito pred delci, polobrazne- ali obrazne maske, ventilatorski dihalni aparati, ubežne kapuce s filtrom ter merilniki ali javljalniki plinov – za vsako področje uporabe najdete pri nas primerne izdelke.

Dihalne maske za zaščito pred delci, polobrazne ali obrazne maske, ventilatorski dihalni aparati, ubežne kapuce s filtrom ter merilniki ali javljalniki plinov – za vsako področje uporabe najdete pri nas primerne izdelke.

Če potrebujete podporo pri opremljanju svojega podjetja, vam naši specialisti za osebno varovalno opremo z veseljem stojijo ob strani. Poznajo zakonske zahteve in imajo pregled nad številnimi proizvajalci in modeli. Poleg tega vas na vašo željo spremljamo pri analizah tveganja, testiranju opreme in izobraževanju delavcev.

Zakonski predpisi za zaščito dihal

Zaščitne dihalne maske so v skladu z direktivo o osebni varovalni opremi razvrščene v kategorijo 3 »Smrtne nevarnosti ali resna in nepopravljiva škoda za zdravje«. Uporabo zaščite dihal v Nemčiji ureja pravilnik DGUV 112–190. Poleg tega mora zaščita v odvisnosti od področja uporabe izpolnjevati tudi druge zakonske zahteve. Zraven spadajo:

 • EN 143 za filtre za delce

 • EN 14387 za plinske in kombinirane filtre

 • EN 149 za filtrirne polobrazne maske in zaščito pred delci

 • EN 405 za filtrirne polobrazne maske z ventilom za zaščito pred plini ali delci

 • EN 140 za polobrazne maske

 • EN 136 za obrazne maske

 • EN 12941 za ventilatorske dihalne aparate s kapuco ali čelado

 • EN 403 za ubežne naprave s filtrom (npr. pri požaru)

Pogosta vprašanja v zvezi z zaščito dihal

Kdaj je treba zamenjati filter?

Življenjska doba dihalnih filtrov je odvisna od številnih dejavnikov, zlasti od koncentracije škodljivih snovi, vlažnosti zraka in temperature ter uporabnikove dihalne zmogljivosti. Konec življenjske dobe plinskih ali kombiniranih filtrov, ki se uporabljajo za zaščito pred plini, je mogoče prepoznati po znakih vonja, okusa ali draženja pri vdihavanju. Konec življenjske dobe filtrov za zaščito pred delci ali kombiniranih filtrov, ki se uporabljajo za zaščito pred delci, je mogoče prepoznati po večjem uporu pri vdihavanju. Filtre za zaščito pred radioaktivnimi snovmi, sporami, bakterijami, virusi in proteolitičnim encimom je treba neodvisno od stopnje zasičenosti uporabiti le enkrat. AX-filtri za zaščito pred organskimi plini in hlapi se ne smejo uporabljati dlje kot eno izmeno (osem ur). Na vseh filtrih ali njihovi embalaži je označen datum uporabnosti. Najkasneje takrat ali šest mesecev po odprtju originalne embalaže se filtri ne smejo več uporabljati za zaščito pred nevarnimi snovmi.

Ali obstajajo omejitve za trajanje uporabe zaščite dihal?

Natančno trajanje uporabe izhaja iz ocene tveganja posamezne dejavnosti, v katero mora biti vključen tudi zdravnik medicine dela. Delodajalec mora s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi čim bolj zmanjšati obremenitev s škodljivimi snovmi. Zaščita dihal mora biti zatem tako učinkovita, kolikor je treba, obremenitev uporabnika, na primer z maso naprave, pa mora biti čim manjša. Podrobne napotke v zvezi s trajanjem uporabe zaščite dihal najdete v pravilniku DGUV 112–190 »Uporaba zaščite dihal«.

Ali smejo uporabniki z brado uporabljati obrazne maske?

Zaradi brade lahko v področju tesnilnih robov nastanejo netesna mesta. Osebe z brado zato niso primerne za uporabo obraznih mask. Pri testih je bilo ugotovljeno, da na netesnih mestih prodira zrak iz okolice v obrazno masko ali pa iz notranjosti maske uhaja navzven. Če bi bil zrak v okolici v prvem primeru kontaminiran s dihalnimi strupi, bi lahko uporabnik maske utrpel škodo za zdravje. V drugem primeru povzroča uhajanje zraka podhladitev prizadetih predelov kože.

Imate vprašanje? potrebujete svetovanje na področju osebne varovalne opreme?

Pri skupini Hoffmann Group vam nudimo vse iz ene roke:

 • individualno svetovanje po vaši meri,
 • analizo tveganja, pomoč pri izbiri izdelkov, teste obrabe, usposabljanja in posebne ponudbe storitev (načrti rokavic, načrti zaščite kože)

Kontaktirajte nas zdaj

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico