ADEMBESCHERMING - VEILIG WERKEN MET SCHONE LUCHT

Optimale bescherming tegen deeltjes en gassen.

Een volwassene ademt ongeveer 25.000 keer per dag, dat wil zeggen 18 tot 20 keer per minuut. Schone lucht is van vitaal belang voor het organisme om gezond te blijven. Wij beseffen echter meestal pas hoe belangrijk het is als het niet meer in voldoende hoeveelheden beschikbaar is of als het verontreinigd is met gevaarlijke stoffen. Deze gevaarlijke stoffen kunnen bij verschillende werkprocessen voorkomen. Het gaat daarbij om de fijnste deeltjes, gassen of dampen. Als ze de slijmvliezen of de longen bereiken, beschadigen ze het lichaam en kunnen ze in het ergste geval zelfs tot de dood leiden.

De gevaarlijke stoffen zijn onderverdeeld in twee categorieën:

1. Deeltjes: Deeltjes omvatten enerzijds droge stoffen zoals vezels, fijnstof of rook en anderzijds hygroscopische stoffen zoals kristallen, zouten, sporen, kiemen of aërosolen.

2. Gassen: Tot de groep gassen en dampen behoren vrij zwevende moleculen zoals ozon en in water oplosbare, vetoplosbare, zure of basische gassen en dampen.

Met een geschikte adembescherming kunnen veel van deze stoffen gemakkelijk uit de lucht worden gefilterd. Dit is de enige manier om veilig werken te garanderen. Wanneer adembeschermingsapparatuur in een bedrijf nodig zijn, wordt dat geregeld in het DGUV-voorschrift 112-190 (voorheen BGR/GUV-R 190).

ZO BESCHERMT U UW MEDEWERKERS

Beschermt tegen deeltjes

Bescherming tegen deeltjes wordt geboden door stofmaskers. Ze zijn verkrijgbaar als wegwerpmaskers in de volgende varianten:

1 Opvouwbaar: Praktisch om mee te nemen dankzij het platte opvouwbare maskerlichaam.

2 Voorgevormd: Eenvoudige toepassing door voorgevormd maskerlichaam

Deze beschermingsmaskers worden onder andere gebruikt voor het slijpen van metselwerk, ijzer of verf en voor de verwerking van glas- en minerale vezels of asbest.

Zo plaatst u het deeltjesfilter op de juiste manier:

Bescherming tegen gassen/dampen en deeltjes

Herbruikbare maskers

Om uw medewerkers te beschermen tegen gassen en dampen heeft u speciale gasmaskers nodig. Deze herbruikbare maskers worden gebruikt voor frequent gebruik en langere draagtijden en zijn verkrijgbaar in twee varianten:


3 Halfgelaatsmaskers: stabiel maskerlichaam dat mond en neus omsluit


4 Volgelaatsmaskers: ademhalingsmasker met extra gezichtsbescherming

Indien de maskers extra bescherming tegen deeltjes moeten bieden zijn combifilters de juiste keuze. Hierbij zijn deeltjes- en gasfilters geïntegreerd in een filterbehuizing terwijl het deeltjesfilter zich altijd voor het gasfilter bevindt.

Ademhalingsondersteuningssystemen

Ademhalingsondersteunende systemen zijn beschikbaar voor lange draagtijden en veeleisende werkplekken. Ze zijn onderverdeeld in twee categorieën:

5 Ventilator-adembeschermingssystemen: filteren van omgevingslucht zonder ademweerstand (O2-gehalte > 17 %)

6 Persluchtsystemen: schone luchttoevoer bij zuurstofgebrek (O2-gehalte ≤ 17 %)

Ademhalingsondersteuningssystemen zijn ook verkrijgbaar met een combinatiefilter.

Bent u als Safety Officer in uw bedrijf verantwoordelijk voor de jaarlijkse instructies? Deze video behandelt alle relevante punten die nodig zijn voor de jaarlijkse adembeschermingsinstructies volgens de richtlijnen van de DGVU (Duitse wettelijke ongevallenverzekering).

Filtervluchtkapjes en gasdetectoren

Bovendien omvat de PBM-uitrusting op dit gebied zogenaamde filtervluchtkapjes . Deze bieden in acute noodsituaties voldoende bescherming, bijvoorbeeld als er plotseling deeltjes- of gasgevaren ontstaan. Bovendien waarschuwen gasdetectoren de drager bij overschrijding van de grenswaarden van bepaalde gevaarlijke gassen of dampen.

Heeft u nog vragen? Onze experts helpen u te allen tijde graag verder:

SPECIALE EISEN T.A.V. VEILIGHEIDSMASKERS

Filterklassen bij stofbeschermingsmaskers

Fijne stofdeeltjes en aërosolen in de ademlucht zijn nauwelijks zichtbaar en vormen daarom een groot risico voor de gezondheid in de werkomgeving. Volgens §2 lid 8 van het Besluit gevaarlijke stoffen (GefStoffV) bepaalt de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (AGW) de concentratie aan schadelijke stoffen waarboven een masker voor het ademhalingstoestel moet worden gedragen. Al naar gelang het beschermingsniveau de filterdoorlaat en de afhankelijk van het beschermingsniveau en de totale lekkage, die betrekking heeft op de filterdoorlaat en de lekkages in het gezicht en de neus, zijn deeltjesfilters zijn onderverdeeld in de volgende drie klassen:

 • FFP 1: Bescherming tegen niet-toxische deeltjes en verontreinigende stoffen die echter het slijmvlies irriteren.
 • FFP 2: Bij schadelijke deeltjes en verontreinigende stoffen (stof, rook, aërosolen)
 • FFP 3: Bij schadelijke, giftige deeltjes en kankerverwekkende, radioactieve verontreinigende stoffen (virussen, bacteriën, schimmelsporen).

Filterklassen en markering bij gasmaskers.

Ook gas- en combinatiefilters zijn onderverdeeld in drie filterklassen:

 • Filterklasse 1: Voor schadelijke stoffen met een grenswaarde van minder dan 0,1 volumeprocent.
 • Filterklasse 2: Voor schadelijke stoffen met een grenswaarde van 0,5 vol. %; komt overeen met volgelaatsmaskers en blowersystemen.
 • Filterklasse 3: Voor schadelijke stoffen met een grenswaarde vanaf 1,0 vol. %; komt overeen met ventilator- of afzuiginstallaties.
Bovendien geven de gekleurde markeringen en de letters op de maskers informatie over de soorten gassen waartegen de ademhalingsbescherming effectief is. Ze vergemakkelijken de oriëntatie op de werkplek.

Hier zijn een paar voorbeelden:

 • ‘E’ in geel: zwaveloxide, waterstofchloride en andere zure gassen
 • ‘Hg’ in het rood: kwik
 • ‘K’ in het groen: ammoniak en organische ammoniakderivaten

DE JUISTE ADEMBESCHERMING KIEZEN

De basiscriteria voor de juiste keuze van de ademhalingsbescherming zijn het toepassingsgebied en de deeltjes en gassen die daar ontstaan worden. Hier zijn overzichtspagina's nuttig, die de respectieve activiteiten en potentiële gevaren in detail opsommen en aanbevelingen geven voor de vereiste filterklassen: Naar het overzicht en de selectiegids

Bovendien kunt u meer informatie krijgen in een persoonlijk adviesgesprek met de PBM-experts van de Hoffmann Group.

Hoe kan ik het optimale masker kiezen?
Een voorbeeld: bij het spuiten kunnen medewerkers verschillende soorten verf gebruiken. Indien dit verfsoorten op basis van oplosmiddelen zijn, wordt voor organische gassen en dampen met een kookpunt hoger dan 65 °C een P3 filterklasse ademhalingsapparaat met het ‘A’-label aanbevolen.
Isocyanaathoudende verfsoorten daarentegen vereisen een veiligheidsmasker van klasse P3 met de markeringen ‘A’, ‘B’, ‘E’ en ‘K’. ‘B’ staat voor anorganische gassen en dampen. ‘E’ beschermt tegen zure gassen en ‘K’ tegen ammoniak.
Als de werknemer alleen verven op waterbasis gebruikt die zwakke oplosmiddelen bevatten, is een masker met de aanduiding "A" voldoende. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op DGUV-regel 112-190 inzake het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen.

PRODUCTKEUZE EN ADVIES BIJ DE HOFFMANN GROUP

Quality driven since 1919 - dat is het motto van de Hoffmann Groep. Ons productportfolio op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen omvat adembeschermingsapparatuur van gerenommeerde producenten van de hoogste kwaliteit. Of het nu gaat om deeltjesmaskers , half- of volgelaatsmaskers , ventilatormaskers , filterafzuigkappen of gaswaarschuwingssystemen - voor elke toepassing hebben wij het juiste product.

Indien u ondersteuning nodig heeft bij het uitrusten van uw bedrijf, dan zijn onze PBM-specialisten u graag van dienst. Zij kennen de wettelijke eisen en hebben een overzicht van het grote aantal producenten en modellen. Indien u dat wenst, kunnen wij u ook helpen met risicoanalyses, draagtests en personeelstraining.

WETTELIJKE REGELS EN VOORSCHRIFTEN VOOR ADEMBESCHERMING

Adembeschermingsmaskers worden volgens de PBM-richtlijn ingedeeld in categorie 3; ‘Dodelijke gevaren of ernstige en onomkeerbare schade aan de gezondheid’. Het gebruik van ademhalingsapparatuur wordt in Duitsland geregeld door de DGUV-regelgeving 112-190. Bovendien moet de apparatuur, afhankelijk van het toepassingsgebied, voldoen aan andere wettelijke eisen. Deze omvatten:

 • EN 143 voor deeltjesfilters
 • EN 14387 voor gas- en combinatiefilters
 • EN 149 voor filtrerende halfgelaatsmaskers ter bescherming tegen deeltjes
 • EN 405 voor filtrerende halfgelaatsmaskers met ventiel voor bescherming tegen gassen of deeltjes.
 • EN 140 voor halfgelaatsmaskers
 • EN 136 voor volgelaatsmaskers
 • EN 12941 voor ventilatorfilters met kap of helm
 • EN 403 voor filtervluchtapparatuur (bijv. in geval van brand).

VEELGESTELDE VRAGEN RONDOM ADEMHALINGSBESCHERMING

Wanneer moet een filter worden vervangen?

De levensduur van ademhalingsfilters is afhankelijk van vele factoren, in het bijzonder de concentratie van verontreinigende stoffen, vochtigheid en temperatuur, alsook de ademhalingscapaciteit van de gebruiker. Het einde van de levensduur van gasfilters of combinatiefilters tegen gassen wordt aangegeven door geuren, smaken of irritaties tijdens het inademen. Het einde van de levensduur van roetfilters of combinatiefilters die tegen deeltjes worden gebruikt, is merkbaar door de toename van de inhalatieweerstand. Deeltjesfilters tegen radioactieve stoffen, sporen, bacteriën, virussen en proteolytische enzymen mogen slechts eenmaal worden gebruikt, ongeacht de mate van verzadiging. AX-filters tegen organische gassen en dampen mogen niet langer dan één dienst (d.w.z. acht uur) worden gebruikt. Op alle filters of hun verpakkingen wordt een vervaldatum afgedrukt. Uiterlijk op dat moment of zes maanden na het openen van de oorspronkelijke verpakking mogen de filters niet meer worden gebruikt ter bescherming tegen gevaarlijke stoffen.

Is er een draagtijdlimiet voor ademhalingsapparatuur?

De exacte draagtijd is het resultaat van de activiteitengerelateerde risicobeoordeling, waarbij ook een bedrijfsarts moet worden betrokken. De werkgever moet technische en organisatorische maatregelen nemen om de blootstelling aan schadelijke stoffen zoveel mogelijk te beperken. De ademhalingsbescherming moet dan zo sterk zijn als nodig, de belasting, bijvoorbeeld door het gewicht van het apparaat, zo klein mogelijk. Gedetailleerde informatie over de draagtermijnen is te vinden in DGUV-regel 112-190 ‘Gebruik van ademhalingstoestellen’.

Mogen medewerkers met een baard een volgelaatsmasker dragen?

Door een baard kan er lekkage in de buurt van de afdichtingslijnen optreden. Personen met een baard zijn daarom niet geschikt om een volgelaatsmasker te dragen. De basis hiervoor is DGUV-regel 112-190. Tests hebben aangetoond dat de lucht ofwel het volgelaatsmasker vanuit de omgeving door de lekkages binnenkomt of van binnen naar buiten stroomt. Als de omgevingslucht in het eerste geval met giftige stoffen uit de luchtwegen zou worden gemengd, zou de werknemer schade oplopen. In het tweede geval zorgt de uitstromende lucht ervoor dat de aangetaste delen van de huid onderkoeld zijn.

HEEFT U NOG VRAGEN? WILT U EEN PBM-CONSULDATIE?

Bij de Hoffmann Group vindt u alles onder één dak:

 • Wij adviseren u individueel
 • Gevarenanalyse, hulp bij productselectie, draagtests, scholing en speciale diensten (handschoenplannen, huidbeschermingsplannen).

Nu contact opnemen

Persoonlijke beschermingsmiddelen omvatten ook: oogbescherming, gehoorbescherming, voetbescherming, handbescherming, hoofdbescherming, beschermende kleding, werkkleding, valbeveiliging en huidbescherming.

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen