• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

OCHRONA ŚRODOWISKOWA - WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI

Przechowywanie substancji niebezpiecznych stawia szczególne wymagania wobec wyposażenia warsztatowego. Niezależnie od tego, czy są to platformy podłogowe, czy pojemniki na odpady, szafy bezpieczeństwa lub pojemniki na towary niebezpieczne - wszystkie elementy wyposażenia powinny być zgodne z przepisami prawa. Przede wszystkim mają na celu jak najlepszą ochronę Twoich pracowników, Twojej firmy i środowiska.

JAK PROFESJONALNA OCHRONA ŚRODOWISKOWA ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE

Ustawodawca reguluje postępowanie z substancjami niebezpiecznymi w firmach. W Niemczech istnieje obecnie około 2000 ustaw, dekretów i rozporządzeń dotyczących tego tematu. Należą do nich na przykład Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy (ArbSchG), rozporządzenie w sprawie miejsca pracy (ArbStättV), rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pracy (BetrSichV), liczne przepisy techniczne dotyczące substancji niebezpiecznych (TRGS), rozporządzenie w sprawie substancji niebezpiecznych (GefStoffV) i wiele innych.

Odpowiedzialność za przestrzeganie tych przepisów spoczywa na dyrektorach zarządzających, kierownikach działów i inżynierach bezpieczeństwa - z ryzykiem osobistej odpowiedzialności. Profesjonalna i znormalizowana technologia bezpieczeństwa zapewnia wielką ulgę, ponieważ kupujesz trwałą gwarancję bezpieczeństwa prawnego. Zgodnie z prawem firmy mają obowiązek dbać o ludzi i środowisko. Dzięki odpowiednim urządzeniom bezpieczeństwa mogą łatwo to spełnić.

SKŁADOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH - RYZYKO JEST NIEDOSZACOWANE

Wymagania dla magazynu materiałów niebezpiecznych są jasno uregulowane. Towary niebezpieczne są podzielone na:

  • Substancje zanieczyszczające wodę lub szkodliwe dla środowiska (kategoria zagrożenia GHS 1-4). Tutaj możliwe jest składowanie na wannach wychwytowych zbiorczych wykonanych z blachy stalowej i tworzywa sztucznego (PE).
  • Ciecze łatwopalne (kategoria zagrożenia GHS 1-3)
    W Niemczech zabronione jest przechowywanie w tym celu na wannach wychwytowych z tworzywa sztucznego; muszą to być tace z blachy stalowej.
  • Substancje żrące (z wyjątkiem substancji łatwopalnych)
    Można je przechowywać w plastikowych wannach wychwytowych.

Wymagane rozmiary wanny są określone w zależności od ilości substancji. Ponadto istnieje zakaz przechowywania substancji, które mogą wchodzić w reakcje ze sobą.

W rzeczywistości te zasady są często lekceważone. Różne substancje niebezpieczne przechowywane są stojące obok siebie swobodnie i bez wanien podłogowych. Zamiast szafy bezpieczeństwa, na półkach umieszczane są niezliczone pojemniki bez oznakowania substancji niebezpiecznych. Nie jest to w żadnym wypadku zgodne z przepisami dotyczącymi technologii ochrony środowiska. W szczególności nie docenia się niebezpieczeństwa związanego z puszkami z aerozolem. W przypadku pożaru, podgrzane i rozsadzone puszki z aerozolem stanowią znaczne ryzyko dla uciekających osób, ratowników i strażaków.

SZAFA BEZPIECZEŃSTWA - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DLA SUBSTANCJI PALNYCH

Materiały łatwopalne nie powinny być przechowywane na otwartych półkach, ale w ognioodpornej szafce. Taka „szafka z trucizną” ma wysoką ognioodporność i może być wyposażona w filtry obiegowe powietrza zapobiegające wydostawaniu się oparów.

Istnieją zasadniczo dwa typy. Typ 30 może wytrzymać pożar przez 30 minut. Jest idealny dla małych i średnich firm, w których przechowywane są tylko niewielkie ilości substancji niebezpiecznych. Żadna inna szafa bezpieczeństwa nie może znajdować się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Inaczej jest w przypadku typu 90. Ta szafka środowiskowa spełnia najwyższy poziom ochrony przeciwpożarowej zgodnie z normą DIN EN 14470-1. Nadaje się do większych ilości i może wytrzymać pożar przez 90 minut. Oba typy mają niezbędną podłogę jako szafki na chemikalia, a ich materiały są ognioodporne i kwasoodporne.


POJEMNIKI NA MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE - PRZECHOWYWANIE DUŻYCH ILOŚCI

Ciecze, kwasy i zasady, które są niebezpieczne dla wody lub łatwopalnych cieczy, są często obecne w dużych ilościach w firmach, na przykład w kontenerach lub beczkach IBC. Nie należą również do garaży i magazynów, ale do specjalnych pojemników na towary niebezpieczne, które spełniają przepisy dotyczące technologii środowiskowych.

Korzyści dla Ciebie są oczywiste:

  • Właściwe przechowywanie substancji niebezpiecznych
  • Kompaktowe miejsce do przechowywania w najmniejszej przestrzeni
  • Maksymalne bezpieczeństwo przy niskich kosztach inwestycyjnych na miejsce do przechowywania

Oprócz klasycznych pojemników do przechowywania towarów niebezpiecznych w różnych rozmiarach istnieją różne specjalne projekty:

Specjalistyczny kontener do ochrony wody

Tutaj możesz przechowywać pojemniki i palety na maksymalnie 3 poziomach magazynowych i długości 12 m. Dzięki naturalnej wentylacji specjalistyczny pojemnik do ochrony wody nadaje się do pasywnego przechowywania substancji łatwopalnych. W celu zabezpieczenia przed mrozem przechowywania substancji niebezpiecznych, ten pojemnik na substancje niebezpieczne jest również dostępny w wersji izolowanej termicznie.

Betonowy kontener przeciwpożarowy F90

Jest przeznaczony do przechowywania łatwopalnych cieczy i substancji toksycznych lub bardzo toksycznych. Beton F90 ma regał paletowy do przechowywania beczek i kontenerów IBC wraz z tacą zbiorczą. Wentylacja techniczna i moduły wentylacyjne są zintegrowane. Jest ognioodporny zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz zgodnie z F90, więc wytrzymuje standardowy ogień przez 90 minut.

NIEBEZPIECZNE MIEJSCA PRACY - JEDEN WENTYLATOR TO ZA MAŁO

Podczas przenoszenia, czyszczenia, klejenia lub mieszania często wytwarzają się toksyczne opary, które mogą szybko przekroczyć granice prawne w miejscu pracy. Małym rozwiązaniem do sporadycznej pracy z substancjami niebezpiecznymi byłoby użycie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak Respiratory. Ale toksyczne lub wybuchowe pary są nadal obecne w pomieszczeniu. Bardziej kompleksowym środkiem jest ustanowienie specjalnych miejsc pracy z substancjami niebezpiecznymi. Oferują one nie tylko dmuchawę, ale także niezawodnie i szybko usuwają wszystkie opary za pomocą odpowietrznika. Twoi pracownicy mogą wykonywać swoją pracę z najwyższym możliwym komfortem i bez ryzyka dla zdrowia. Miejsca pracy z materiałami niebezpiecznymi są dostępne w wielu szerokościach od wąskiej do bardzo szerokiej, a zatem odpowiednie dla każdej firmy.

Dostępne są następujące elementy do optymalnego przechowywania niebezpiecznych substancji i pracy z niebezpiecznymi substancjami:

Szafy bezpieczeństwa


Wybieraj spośród różnych szaf do przechowywania chemikaliów w różnych klasach odporności ogniowej.

Stanowiska pracy z substancjami niebezpiecznymi

Aby zapewnić przestrzeganie wartości granicznych i zapobiec zagrożeniu dla zdrowia, nasze stanowiska pracy z substancjami niebezpiecznymi są dostępne w 24 standardowych rozmiarach.

Koryta zbierające

Koryta zamknięte z siatką lub bez, wykonane z tworzywa sztucznego lub blachy, są prawnie przewidziane dla substancji niebezpiecznych. Dostępne w wielu wersjach.

Szafki do czyszczenia

Dzięki punktowi czyszczącemu, pełniącemu funkcję szafki dozorcy, można niezawodnie czyścić narzędzia z oleju, wiórów, pyłu lub płynów za pomocą sprężonego powietrza.

Pojemniki na odpady

Utylizacja odpadów jest również istotnym zagadnieniem z punktu widzenia bezpieczeństwa. Zapoznaj się z naszą szeroką gamą pojemników na kółkach, systemów separacji odpadów, popielniczek i pojemników na odpady.

POMOC

Nasi eksperci znajdą odpowiednie rozwiązania technologiczne w zakresie ochrony środowiska dla Twojego zakładu. Chętnie udzielą Tobie informacji osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kontakt z nami

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka