Dynamické 5-osové frézovanie s frézami GARANT PPC a vymeniteľnými doštičkami PPC

Náš rozsiahly sortiment zahŕňa vhodný nástroj pre frézovanie PPC pre všetky materiály a spôsoby použitia.

Proces frézovania PPC pomocou súdkových fréz predstavuje ďalší vývojový stupeň v oblasti vŕtania drážok s guľovou hlavou. Skratka PPC znamená parabolické výkonové frézovanie (Parabolic Performance Cutting). Hlavným oblasťami použitia sú dokončovacie operácie zložitých povrchov ľubovoľného tvaru a zložitých komponentov pri všeobecnej výrobe obrábacích nástrojov, výrobe nástrojov a foriem. Nástroje PPC sa používajú tam, kde sa vyžaduje veľmi vysoká kvalita povrchu – napríklad pri lisovacích nástrojoch, aby sa minimalizovala potreba následných krokov leštenia.

Nové: Vymeniteľné doštičky PPC v priamom a krátkom kónickom tvare, ako aj tvrdokovové súdkové frézy na obrábanie kalenej ocele (červený krúžok).

Výhody PPC procesu

  • Kratšie časy obrábania vďaka veľkému riadkovaniu.
  • Nižšie náklady na nastavenie.
  • Univerzálne telesá nástrojov a špecifické vymeniteľné doštičky.
  • Vyššia kvalita povrchu pri kratších časoch cyklu.
  • Vynikajúca spoľahlivosť procesu.
  • Extrémna odolnosť proti opotrebovaniu.
  • Zvýšená produktivita.

1. Tvrdokovová rádiusová fréza – konvenčná stratégia obrábania
Malé riadkovanie -> dlhé časy obrábania na dosiahnutie vysokej kvality povrchu.

2. Tvrdokovová súdková fréza, kónický tvar – nový typ stratégie obrábania
Veľké riadkovanie -> krátke časy obrábania. Lepšia kvalita povrchu.

Parabolic Performance Cutting (PPC) GARANT – nová stratégia na zaistenie najvyššej produktivity

Parabolic Performance Cutting (skrátene PPC) GARANT predstavuje nový revolučný vývojový stupeň v obrábaní povrchov ľubovoľného tvaru. Keďže frézy PPC majú vybrúsený kruhový segment, nazývajú sa aj súdkové frézy. Kruhový segment ovplyvňuje oblasť záberu na obrobku, čo prináša významné výhody v porovnaní s obrábaním bežnými rádiusovými frézami. Toto video matematicky dokazuje tieto výhody a ukazuje rôzne profily nástrojov, ktoré ponúka portfólio GARANT.

FRÉZOVACIE NÁSTROJE PPC GARANT

Profily a možnosti použitia fréz GARANT PPC

1. Presné kopírovacie frézy, tyrkysové: rovný tvar, hnedé: krátky kužeľovitý tvar
č. 21 2590 – 21 2620 s presnými frézovacími doštičkami č. 21 2764 – 21 2799

2. Tvrdokovová PPC súdková fréza, krátky kónický tvar
Vhodná na počiatočnú prípravu s existujúcimi rušivými kontúrami. č. 20 7542

3. Tvrdokovová PPC súdková fréza, rovný tvar
Pre voľne prístupné povrchy, bez rušivých kontúr. č. 20 7514

4. Tvrdokovová PPC súdková fréza, kónický tvar
Pre povrchy s rušivými kontúrami a pre veľké plochy. Vďaka svojej špeciálnej geometrii čelnej plochy sú ideálne aj na počiatočnú prípravu. Umožňuje aj najväčšie Rw. č. 20 7531

5. Tvrdokovová PPC súdková fréza, hranolový tvar
Pre hlboké, ťažko dostupné dutiny. Vďaka svojej špeciálnej geometrii čelnej plochy sú ideálne aj na počiatočnú prípravu. č. 20 7517

Správny nástroj pre každý materiál

Prehľad PPC nástrojov podľa členenia materiálových skupín podľa DIN ISO 513

Ďalšie informácie o skupinách materiálov a stupňoch tvrdosti nájdete v brožúre

Do brožúry

Jetzt GARANT PPC-Fräser bestellen:

Máte nejaké otázky?

Kontaktujte nás!

Individuálne vám poradíme pri výbere fréz GARANT PPC a vymeniteľných doštičiek PPC.

Kontaktujte nás

Priamy nákup

Sign in to your Account

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka