Jak ušetřit energii při používání stlačeného vzduchu

Zjistěte, jak vám efektivní využívání stlačeného vzduchu může pomoct ušetřit peníze

Věděli jste, že německé průmyslové podniky spotřebují výrobou stlačeného vzduchu ročně přibližně 16 terawatthodin energie? Toto číslo, vypočtené německou energetickou agenturou (dena), je obrovské, ale není překvapující, když si uvědomíme, že stlačený vzduch je nezbytný pro 90 % průmyslových procesů. Ať už jde o vyfukování součástí, sušení, chlazení, odsávání, čištění, těsnění, ionizaci nebo přepravu – stlačený vzduch je jedním z nejdůležitějších zdrojů práce. Jde také o významný faktor ovlivňující náklady na energie. Proto se vyplatí podívat se blíže na spotřebu stlačeného vzduchu a zjistit, kde můžete v rámci svého podniku ušetřit energii.

Největší ztráty stlačeného vzduchu vznikají na cestě k aplikaci

Věděli jste, že až 50 % vyrobeného stlačeného vzduchu se promrhá používáním systémů stlačeného vzduchu, které nejsou optimalizovány nebo jsou optimalizovány jen nedostatečně? Přestože je ztráta tlaku dobře známým problémem, studie provedená Evropskou komisí odhalila, že příčiny nadměrné spotřeby stlačeného vzduchu zkoumá pouze 9 % respondentů. 75 % z nich přitom uvedlo, že k tomu nemají potřebné odborné znalosti. Naším úkolem je to změnit, protože příčiny zbytečných ztrát stlačeného vzduchu jsou poměrně snadno zjistitelné.
Tento článek se zaměřuje na to, jak optimalizovat komponenty stlačeného vzduchu, poskytuje informace o tom, jak zjistit netěsnosti, a pomůže vám při výběru vhodného nářadí. Je důležité si uvědomit, že zbytečné náklady nevznikají tam, kde je vzduch dodáván, ale na cestě k samotné aplikaci.

Pokles tlaku výrazně snižuje účinnost

Nářadí na stlačený vzduch je konstruováno pro konkrétní pracovní tlak, obvykle 6,3 bar. Tato hodnota je uvedena za předpokladu, že se jedná o dynamický tlak, který je nastaven při otevřených ventilech. Je vždy o něco nižší než statický provozní tlak, který se odečítá na manometru při zavřeném ventilu. Pokud tlak klesne, výkon kompresoru se výrazně sníží. Proto se často zdá samozřejmé začít hledat problém v kompresoru. Místo toho byste však měli nejprve zkontrolovat součásti systému stlačeného vzduchu, zejména přípojná místa.

Jaké množství stlačeného vzduchu používáte?

Musíte přehodnotit svou spotřebu stlačeného vzduchu? To platí pro osm z devíti společností. Udělejte si čas na bilancování a zjistěte, jak na tom vaše společnost je. Nyní je k tomu ideální doba, protože v současné energetické krizi se zbytečné plýtvání stlačeným vzduchem projeví mnohem citelněji. Následující tabulka uvádí příklad, jak mohou rostoucí ceny energií ovlivnit vaše náklady.

Pro výpočet skutečných nákladů na stlačený vzduch doporučujeme odborné poradenství od odborníků nebo specializovaných firem. Rádi vám poradíme, které součásti nebo nástroje pro stlačený vzduch jsou pro vás ty pravé.

Jak předcházet vysokým následným nákladům

Nejde jen o zbytečné ztráty stlačeného vzduchu, které je třeba mít na paměti – prudký nárůst nákladů způsobují také nesprávně dimenzované kompresory nebo kompresory, které běží příliš dlouho.
Pokud jste si všimli, že se při použití stlačeného vzduchu prodlužuje pracovní doba na vyrobenou jednotku, je načase jednat. Pokud tak neučiníte, zvýší se tím současně náklady na všechny fáze, které zahrnují vytváření tlaku, a to až o několik desítek, ne-li stovek tisíc eur ročně. K tomu je rovněž nutné připočíst vyšší náklady na údržbu a náklady na nákup nového nářadí v důsledku zvýšené zátěže nářadí a kompresoru.

Klíč k úsporám při použití vrtačky pomocí příkladného chování

Podíváme-li se na příklad vrtacího stroje, vidíme, jaký vliv má nedostatečný dynamický tlak v místě závitu na celkové náklady. Při poklesu tlaku stlačeného vzduchu o pouhých 0,5 baru se samotná doba vrtání prodlouží přibližně o 60 %! To by způsobilo zvýšení nákladů o více než 240 eur měsíčně. Tento příklad se bohužel běžnou realitou ve většině firem.

Váš průvodce krok za krokem ke snížení tlakových ztrát

 • Krok 1: Identifikace hlavní příčiny netěsností

  Pravidelně kontrolujte těsnost systému stlačeného vzduchu. Začněte s připojeným příslušenstvím. Ukážeme vám, jaké kroky můžete podniknout.

  Spojky

  70 až 80 % úniků lze přičíst neoptimálnímu používání spojek. Obecně platí, že každá spojka je potenciálním zdrojem ztráty tlaku, takže je důležité pečlivě zvážit, kolik spojek použít a kde. Někdy se ovšem bez nich samozřejmě neobejdete. To, zda spojku potřebujete, závisí například na tom, jak často chcete nástroj měnit. Pokud jsou spojky vystaveny silným vibracím (jako je tomu u rázových utahováků a sekacích kladiv), doporučujeme před hlavní hadicí použít krátkou hadici (0,3 až 0,7 m).

  Zajistěte výměnu starých spojek, protože staré, samo-odvzdušňovací rychlospojky vyrobené z mosazi jsou zvláště problematické, pokud jde o stlačený vzduch. Je to proto, že mají v proudu vzduchu umístěnou kuličku. Moderní rychlospojky výrazně snižují ztráty (na přibližně 0,2 baru), což znamená, že jejich pořízení se rychle vyplatí. Zkušenosti z praxe ukazují, že přechod na moderní, dokonale seřízené spojky umožňuje ušetřit až 240 pracovních minut denně (zdroj: cejn.com). Naše video názorně vysvětluje, jak výběr spojky ovlivňuje průtok stlačeného vzduchu na příkladu průmyslové rychlospojky HOLEX.

  Používáte nejmodernější spojky? Bezpečnostní spojka GARANT je vysoce výkonná spojka s extrémně vysokým průtokem.

  Délka a průměr hadice

  Ztráty tlaku vznikající v připojovací hadici jsou mnohem vyšší než v potrubí stejné délky, a proto by měly být co nejkratší. Je také důležité zajistit správný průměr hadice, protože přechod z jednoho průměru na jiný způsobuje obzvláště vysoké ztráty tlaku. Například ideální průměr hadice pro šroubovák je 6 až 13 mm a její délka by měla být 3 až 5 metrů. Pokud je to možné, vyhněte se použití spirálových hadic, protože tyto hadice vytvářejí vyšší třecí odpor ve srovnání s rovnými hadicemi. To snižuje jejich účinnost, pokud jde o průtok stlačeného vzduchu.

  Vsuvka

  Připojovací závit na nástroji pro hadicové spojky se pohybuje od 1/8 do 1/2 palce. Aby nedocházelo k únikům, je také pro veškeré nářadí na stlačený vzduch nezbytné vybrat správnou vsuvku.

  Omezení používání olejového mazání

  Olejničky způsobují tlakové ztráty. Pokud je to možné, vyhněte se mazání olejem. Nářadí a nástroje poháněné turbínou nebo nářadí vybavené bezmaznými lopatkovými motory nevyžaduje mazání olejem. Pokud je nutné použít olejničky či maznice, měly by se nacházet ve vzdálenosti 3 až 5 metrů od nářadí.

  Rozprašovač oleje od společnosti Riegler pro zajištění spolehlivého provozu nářadí na stlačený vzduch mazaného olejem. K dispozici v rozměrech 1/4, 3/8 a 1/2 palce.

 • Krok 2: Měření a nastavení dynamického tlaku

  Po optimalizaci okolních součástí bude pracovní tlak nástroje pravděpodobně stále příliš vysoký. Tento tlak můžete snížit pomocí otočného knoflíku na servisní jednotce. Průtokoměry lze připojit ke všem systémům využívající stlačený vzduch.

  Pokud tlak klesne pod 2 bary, spotřeba vzduchu se zvýší o 25 %. V ideálním rozmezí bude při tlaku 6,3 baru.

 • Krok 3: Výběr vysoce kvalitního nástroje

  Posledním článkem řetězce systému stlačeného vzduchu je samotné nářadí na stlačený vzduch. Neriskujte – hledejte kvalitní a odolný nástroj. Koneckonců každý řetěz je vždy pouze tak silný, jak slabý je jeho nejslabší článek. Výběr správných nástrojů se vždy vyplatí, jelikož přináší trvalé výhody. Naše síť technických poradců a aplikačních techniků vám pomůže s výběrem vhodného nářadí a vhodných komponent pro systémy stlačeného vzduchu. Je důležité zvolit správné rozměry a nastavení a udržovat je v odpovídajícím stavu, jinak se produktivita vašeho podniku výrazně sníží.

  Tip: Použitím stejných odpovídajících součástí, tedy součástí systému se stlačeným vzduchem z jednoho systému, získáte nejlepší možné nastavení nářadí.

  Vysoce kvalitní pistole na stlačený vzduch GARANT vyniká snadno použitelnými vyměnitelnými tryskami.

 • Krok 4: Investice do servisní jednotky

  Servisní jednotky stlačeného vzduchu se skládají z filtru stlačeného vzduchu, regulátoru tlaku a maznice nebo olejničky. Tyto tzv. jednotky FRL (Filter, Regulator, Lubricator – filtr, regulátor, maznice) zajišťují, aby nářadí na stlačený vzduch dostávalo čistý, optimálně mazaný vzduch při optimálním tlaku. Dále filtrují vlhkost a prachové částice. Tip při montáži: Zařízení by mělo být umístěno přímo v místě odběru na potrubí, aby bylo možné připravit stlačený vzduch pro připojené nástroje. Tím se výrazně zvýší životnost i účinnost nářadí na stlačený vzduch.

  Vaše ideální řešení, pokud jde o optimalizaci dodávky stlačeného vzduchu: Servisní jednotka RIEGLER je individuálně nastavitelná a je k dispozici s rozprašovačem oleje nebo bez něj.

 • Krok 5: Zajištění bezpečnosti práce

  Při použití nesprávného pracovního tlaku může stlačený vzduch představovat také bezpečnostní riziko. To následně komplikuje vaše pracovní postupy nebo vyžaduje použití dalších bezpečnostních opatření. Jako příklad uveďme emise hluku: Již pracovní tlak kolem 8 barů je dostatečný k poškození sluchu v důsledku vyššího hluku nářadí. Tomu lze předejít optimalizací přívodu stlačeného vzduchu. Bezpečnostní riziko mohou představovat také hadice, protože pokud nejsou řádně svinuty, ztěžuje to jejich ovládání a mohou dokonce představovat riziko úrazu pro zaměstnance. Abyste tomu předešli, používejte navíječku hadic s vodítkem hadice a řízeným systémem navíjení, který vám usnadní manipulaci s hadicí a zvýší bezpečnost na pracovišti.

  Hadice v bezpečnostní navíječce hadic GARANT je vyráběna v signální oranžové barvě, aby byla lépe viditelná za účelem snížení rizika případných nehod.

Shrnutí: Pracujte s tlakem správně bez pocitu tlaku.

Stránka přehledu – úspora zdrojů

Co má udržitelnost společného s úsporou zdrojů? Odpověď se dozvíte zde na stránkách s našim průvodcem.

Udržitelné podnikání

Úspora zdrojů a ekologicky šetrné hospodaření jsou vzájemně propojeny. Energii a náklady lze snížit udržitelným používáním nástrojů a zařízení, údržbou materiálu a opravami.

GreenPlus

Podporujeme vás na vaší cestě k větší udržitelnosti s GARANT GreenPlus. Čistící a lepicí prostředky řady GARANT GreenPlus jsou bez označení a šetří zdroje, díky čemuž výrobky řady GreenPlus představují skutečnou alternativu k dosud používaným nebezpečným látkám.

Zlepšení plánování zdrojů

Vzhledem k rostoucím cenám energií a surovin a celkovému nárůstu provozních nákladů doporučujeme investovat do odolnosti a kvality. Zde se dozvíte, jak můžete efektivně využívat materiály a zlepšit proces plánování zdrojů.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku