Šetřete zdroje s produkty, které nevyžadují označení nebezpečnosti z důvodu obsahu nebezpečných látek

Co jsou produkty, které nevyžadují označení nebezpečnosti z důvodu obsahu nebezpečných látek?

Ať už jde o plyn, kapalinu nebo pevnou látku – nebezpečné látky se vyskytují na mnoha pracovištích, často jako čisticí prostředky či lepidla. Správná manipulace s takovými produkty může zkomplikovat provoz a způsobit tak dodatečné náklady. Produkty, které spadají do kategorie „chemikálie bez označení nebezpečnosti“, neobsahují žádné nebezpečné látky v koncentraci, která vyžaduje označení podle německého nařízení o nebezpečných látkách.
Pro produkty, které nevyžadují označení nebezpečnosti, máme naši značku GARANT GreenPlus s produktovými kategoriemi „lepidla“ a „čisticí prostředky“. Čisticí prostředky jsou například na vodní bázi (a proto neobsahují žádné škodlivé chemikálie), bez těkavých organických látek nebo se sníženým obsahem těkavých organických látek. Bez aerosolových plechovek a rozpouštědel již nejsou čisticí prostředky pod tlakem a nepředstavují nebezpečí výbuchu. Díky tomu je práce s produkty GARANT GreenPlus zcela bezpečná.

Zvyšte bezpečnost, zjednodušte procesy a ušetřete zdroje

Používání produktů, které nevyžadují označení z důvodu nebezpečných látek, snižuje zdravotní a bezpečnostní rizika pro zaměstnance a pomáhá chránit životní prostředí. Současně lze zredukovat pracovní postupy a ochránit zdroje.

  • Například nákup čisticích prostředků a lepidel je jednodušší, protože GARANT GreenPlus je schválen v celé Evropě.
  • Díky snížení potenciálního nebezpečí nemusejí vaši zaměstnanci manipulující s těmito produkty dodržovat určité pokyny, jejichž dodržování je vyžadováno při manipulaci s nebezpečnými látkami.
  • Podle právních předpisů (německá vyhláška o bezpečnosti provozu [BetrSichV] a německé nařízení o nebezpečných látkách [GefStoffV], čl. 6) jsou zaměstnavatelé povinni provádět hodnocení rizik u činností, při nichž je manipulováno s nebezpečnými látkami, a poskytnout zaměstnancům příslušné pokyny. Zaměstnanci musí být odpovídajícím způsobem informováni. Vzhledem k nařízením o klasifikaci stanoveným v nařízení CLP se tento požadavek na produkty GreenPlus nevztahuje.
  • Také učni mohou pracovat s produkty GreenPlus, což je něco, co německý zákon o ochraně mladistvých (Jugendschutzgesetz, § 22 odst. 1 bod 6) zakazuje, pokud jde o čisticí prostředky a lepidla obsahující nebezpečné látky.
  • Rovněž lze snížit dodatečné náklady na likvidaci.
  • K produktům je rychlejší přístup, protože je lze skladovat na otevřených policích a není nutné je skladovat ve skříních na nebezpečné látky.
  • Dochází ke zjednodušení vnitřní podnikové logistiky, protože při přepravě není nutné dodržovat pokyny pro manipulaci s nebezpečnými látkami.

Jak zajistit hladký přechod na produkty, které nevyžadují označení nebezpečnosti

Energetická krize nás přiměla více si uvědomit, že udržitelnost a zlepšování efektivity se staly klíčovými pilíři průmyslových společností. Zaměřením se na produkty, které nevyžadují označení nebezpečnosti, podnikáme důležitý krok k zajištění dlouhodobé ochrany zdrojů. K dosažení tohoto cíle vám pomůže produktová řada GARANT GreenPlus. Změna není nikdy snadná – ale z dlouhodobého hlediska se vyplatí.

Veškeré informace o našich produktech GreenPlus

Podrobné informace a všechny oblasti použití naleznete v naší brožuře o produktech GreenPlus.

> Prohlédnout si brožuru

Jak zajistit hladký přechod na produkty, které nevyžadují označení nebezpečnosti

ToolTip

GARANT GreenPlus, udržitelný způsob čištění a lepení součástí

Abychom zajistili hladký přechod na produkty, které nevyžadují označení nebezpečnosti, vytvořili jsme video obsahující nejdůležitější informace o produktech.

Řada Uni

Rychle po ruce.

Produkty, které nevyžadují štítky označující nebezpečí, není nutné pracně skladovat ve skříních na nebezpečné látky a jsou rychle dostupné v naší řadě GARANT Uni.

Prohlédněte si řadu GARANT Uni

Naše produkty nevyžadují označení nebezpečnosti z důvodu obsahu nebezpečných látek

Další související stránky

Stránka přehledu – úspora zdrojů

Co má udržitelnost společného s úsporou zdrojů? Odpověď se dozvíte zde na stránkách s našim průvodcem.

Udržitelné podnikání

Úspora zdrojů a ekologicky šetrné hospodaření jsou vzájemně propojeny. Energii a náklady lze snížit udržitelným používáním nástrojů a zařízení, údržbou materiálu a opravami.

V košíku

Ke košíku
Ke košíku