Integrujte e-shop skupiny Hoffmann do svojich štandardizovaných nákupných procesov

Pomocou tohto procesu môžete automaticky pristupovať k svojmu e-shopu skupiny Hoffmann – vrátane svojich personalizovaných údajov o výrobkoch a individuálnych cien – zo svojho systému správy materiálov alebo vašej platformy elektronického obstarávania. Ak chcete zadať objednávku, naplňte nákupný košík ako obvykle a preneste ho cez OCI alebo PunchOut do svojho systému na správu materiálov alebo platformy elektronického obstarávania. Objednávka následne prejde vaším interným schvaľovacím procesom a po schválení sa cez EDI odošle späť skupine Hoffmann. To znamená, že sa vyhnete manuálnym procesom a chybám pri zadávaní údajov spolu s nákladmi, ktoré z toho vyplývajú.

Otvorené rozhranie katalógu (Open Catalog Interface – OCI) je štandardné rozhranie SAP, ktoré vám po kliknutí na tlačidlo umožní prístup do e-shopu skupiny Hoffmann, aby ste mohli vložiť požadované položky do nákupného košíka a preniesť údaje o výrobku do svojho systému SAP. Na základe toho môžete následne vygenerovať objednávku.

PunchOut je cXML rozhranie, ktoré predstavila obstarávacia platforma ARIBA. Vo všeobecnosti sa tu uskutočňuje presun z vašej obstarávacej platformy (napr. SAP ARIBA) do vášho e-shopu skupiny Hoffmann: nákupný košík si naplníte ako obvykle a prenesiete ho cez PunchOut do svojej obstarávacej platformy.

Výhody používania OCI/PunchOut pre vás

 • Rýchlejší a jednoduchší prístup k údajom a cenám jednotlivých výrobkov
 • Prístup k konfigurovateľným položkám
 • Prístup ku komplexným informáciám o výrobku vrátane technických údajov, používateľských tabuliek a údajových listov
 • Predchádzanie chybám pri ručnom zadávaní údajov
 • Súlad s vašimi internými schvaľovacími procesmi
 • Zníženie vašich obstarávacích nákladov

OCI/PunchOut v skupine Hoffmann

 • Informácie o výrobkoch a službách sú dostupné v 18 jazykoch
 • Prístup k viac ako 100 000 položkám
 • Prístup k konfigurovateľným položkám
 • Individuálne ceny
 • Pripojenie k vášmu systému správy materiálov alebo obstarávacej platforme
 • Podpora eCl@ss a UNSPSC

Máte nejaké otázky?

Prajete si konzultáciu v oblasti elektronického obchodu v záujme optimalizácie svojich individuálnych procesov? Naši skúsení odborníci na elektronický obchod zanalyzujú vaše procesy objednávania, výroby a zhotovovania a pripravia vám individuálne riešenia tak, aby optimalizovali vaše procesy a znížili procesné náklady.

Môžete nás kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo faxom.

Ku konzultáciám o elektronickom obchode

Viac informácií o doplnkových riešeniach elektronického obchodu od skupiny Hoffmann pre výrazné zníženie vašich nákladov a výdavkov v oblasti obstarávania a nakupovania prostredníctvom využitia elektronického obstarávania a elektronického nakupovania.

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka