Elektronická výmena údajov medzi zákazníkmi a dodávateľmi bez ľudského zásahu

EDI je výmena obchodných dokumentov medzi počítačmi v štandardnom elektronickom formáte bez potreby akéhokoľvek ľudského zásahu.

Manuálna správa potvrdení objednávok, dodacích listov, faktúr a iných papierových dokumentov má podstatný vplyv na každodenné pracovné procesy v rámci nákupu a administratívy. Vďaka EDI môže vaša spoločnosť prijať všetky príslušné dokumenty (napríklad faktúry) priamo v elektronickej forme do svojho systému a spravovať ich hneď, ako odošlete objednávku priamo zo svojho systému na správu materiálov alebo platformy eProcurement.


Výhody používania EDI

Používaním EDI profitujete z automatického prijímania dokumentov. To znamená, že už nie je potrebné ručné zadávanie údajov, čo vedie k menšiemu počtu chýb. Elektronické dokumenty prenesené cez EDI sa automaticky spracujú a následne archivujú, čím odpadávajú náklady na papierovú správu dokumentov. EDI zrýchľuje vaše obchodné procesy tým, že umožňuje automatickú kontrolu objednávok, dodacích listov a faktúr, a skracuje časy objednávok a dodania.

EDI v skupine Hoffmann

Skupina Hoffmann si môže s vašou spoločnosťou elektronicky vymieňať nasledujúce dokumenty:

• Objednávky
• Potvrdenia objednávok
• Dodacie listy
• Faktúry
• Dobropisy

Používanie EDI môže byť užitočné pre veľké aj malé spoločnosti. Skupina Hoffmann preto podporuje všetky bežné EDI štandardy, ako aj jednoduchšie riešenia špecifické pre zákazníkov. Nami podporované formáty zahŕňajú EDIFACT, SAP-IDOC Flat, SAP-IDOC-XML, cXML a csv.

Podporované komunikačné kanály sú SMTP (mail), http (s), AS2, OFTP2, SFTP.


Máte nejaké otázky?

Prajete si konzultáciu v oblasti elektronického obchodu v záujme optimalizácie svojich individuálnych procesov? Naši skúsení odborníci na elektronický obchod zanalyzujú vaše procesy objednávania, výroby a zhotovovania a pripravia vám individuálne riešenia tak, aby optimalizovali vaše procesy a znížili procesné náklady.

Môžete nás kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo faxom.

Ku konzultáciám o elektronickom obchode

Viac informácií o doplnkových riešeniach elektronického obchodu od skupiny Hoffmann pre výrazné zníženie vašich nákladov a výdavkov v oblasti obstarávania a nakupovania prostredníctvom využitia elektronického obstarávania a elektronického nakupovania.

Priamy nákup

Prihlásiť sa

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka