Elektronická výměna standardizovaných obchodních dokumentů mezi obchodními partnery.

EDI (Electronic Data Interchange) výměna obchodních dokumentů mezi počítači ve standardním elektronickém formátu, aniž by byl nutný zásah člověka.

Manuální správa potvrzení objednávek, dodacích listů, faktur a jiných dokumentů v papírové formě má výrazný dopad na každodenní pracovní vytížení pracovníků nákupu a administrativních pracovníků. Pomocí EDI může firma po odeslání objednávky přímo ze svého ERP systému nebo z platformy e-procurement přijmout přímo do svého systému všechny příslušné dokumenty (např. faktury) v elektronické podobě a spravovat je.

Výhody používání EDI

EDI Vám umožňuje automatizovaný příjem dokumentů, při němž není nutné žádné manuální zadávání dat; pozitivním důsledkem je menší počet chyb. Elektronické dokumenty zaslané prostřednictvím EDI jsou automaticky zpracovány a následně archivovány, díky čemuž odpadají náklady na papírovou administrativu. EDI urychluje Vaše obchodní procesy tím, že objednávky, dodací listy a faktury kontroluje automaticky a zkracuje tak objednací a dodací lhůty.

EDI ve společnosti Hoffmann Group

Hoffmann Group si může s Vaší společností elektronicky posílat následující dokumenty:

  • Objednávky
  • Potvrzení objednávek
  • Dodací listy
  • Faktury
  • Dobropisy

Použití EDI má smysl jak u velkých, tak i u malých firem. Z tohoto důvodu podporujeme u Hoffmann Group všechny běžné EDI standardy i jednoduchá řešení připravená na míru zákazníkům. K námi podporovaným formátům patří mimo jiné EDIFACT, SAP-IDOC Flat, SAP-IDOC-XML, cXML a csv.

Podporované komunikační kanály jsou SMTP (Mail), http (s), AS2, OFTP2, SFTP.

Máte nějaké dotazy?

Přejete si e-business poradenství k optimalizaci svých individuálních procesů? Naši zkušení zaměstnanci v oblasti e-business provedou analýzu Vašich procesů objednávání, výroby a produkce a navrhnou individuální řešení k optimalizaci Vašich procesů a snížení procesních nákladů

Zastihnete nás telefonicky, e-mailem nebo faxem.

Přejít k poradenství e-business

Více informací o dalších řešeních e-business Hoffmann Group pro výrazné snížení Vašich nákladů a pracovního vytížení v oblasti nákupu díky zavedení e-procurement či elektronického systému zadávání objednávek.

V košíku

Ke košíku
Ke košíku