Riscuri provocate de praf şi de murdărie în activitatea cotidiană de lucru 

Aproape nimic nu spune mai multe despre intensitatea muncii depuse în atelierul dvs. decât praful şi murdăria. Aşchii grosiere, atunci când componentele sunt executate din semifabricate; praf de lustruire care asigură finisajul final.

În calitate de lucrător cu experienţă în metale ştiţi însă că riscurile pentru sănătate sunt aici la tot pasul. Deoarece aşchiile pot provoca tăieturi neplăcute pe piele, iar praful poate îngreuna respiraţia. În calitate de şef sunteţi responsabil pentru dvs. şi pentru lucrătorii dvs. – o provocare care impune deţinerea de numeroase cunoştinţe referitoare la protecţia muncii.

În paginile următoare vă informăm despre atât de importantele aspecte legale privind protecţia muncii la lucrările de şlefuire şi debitare. De asemenea, vă prezentăm principiul STOP şi vă explicăm în detaliu măsurile individuale. Scopul: Să cunoaşteţi cele mai importante elemente referitoare la situaţia legală în domeniul protecţiei muncii şi în evaluarea riscurilor. Obţineţi informaţiile într-o formă compactă, cu ceea ce este relevant şi actual.

Legea privind protecţia muncii: ce este obligatoriu pentru fiecare atelier 

O privire asupra multitudinii de surse şi de factori de risc apăruţi la şlefuire şi la debitare arată clar de ce sunt atât de complexe normele legale în domeniu. La şlefuire şi la debitare, procesele mecanice precum rotaţia corpului de şlefuit reprezintă potenţial de pericol similar influenţelor termice, cum ar fi cele provocate de suprafeţele fierbinţi ale pieselor de prelucrat. Şi diferitele tipuri de praf sunt extrem de riscante pentru dvs. şi pentru colegii dvs. Particulele de diferite mărimi pot afecta căile respiratorii şi plămânii şi pot declanşa explozii în mediul de lucru. Şi procesul de şlefuire vă poate afecta, în special dacă ergonomia la locul de muncă este inadecvată şi dacă apar vibraţii mână-braţ. Nu trebuie uitat potenţialul de pericol al electricităţii într-o situaţie precum cea în care alimentarea cu curent este tăiată accidental cu polizorul. Prin urmare, pentru debitare şi şlefuire sunt valabile diferite legi, prevederi şi reguli care trebuie luate în considerare în ansamblul lor şi aplicate de la caz la caz.

Diverse precum activitatea dvs.: evaluarea riscurilor 

Pe lângă zgomotşi vibraţii mână-braţ, praful şi murdăria sunt probabil cele mai comune surse de pericole din atelier. Cu toate acestea, nu există o evaluare a riscurilor pentru şlefuire, debitare şi manipularea pulberilor. În calitate de şef de atelier ştiţi că materialeleşi uneltele folosite sunt foarte variate şi fiecare dintre ele pot avea riscuri care trebuie neapărat eliminate, evitate sau împotriva cărora trebuie să existe protecţie.

Măsurile de protecţia muncii sunt clasificate ierarhic, de la cele cu eficienţa maximă (înlăturarea completă a pericolului) până la cele cu eficienţa minimă.

La debitare şi şlefuire, nu poate fi eliminată sursa de pericol pe care o reprezintă discul aflat în rotaţie. Dar chiar şi inspecţia locului de muncă contribuie la mai multă siguranţă. În plus, în calitate de şef, puteţi verifica dacă angajaţii dvs. folosesc corect echipamentul de şlefuit şi dacă prelucrarea materialului se execută în siguranţă şi cu pricepere. Cel mai important aspect îl reprezintă folosirea echipamentului de protecţie personală.

Protecţia muncii este optimă şi în atelierul dvs. dacă aveţi în vedere următoarele:

1. Evaluaţi riscurile la lucrările de rectificare şi de debitare de la locul de muncă.

2. Estimaţi riscurile existente în funcţie de potenţialul de pericol.

3. Stabiliţi măsuri concrete de protecţie a muncii.

4. Controlaţi periodic respectarea protecţiei muncii.

STOP – numele spune tot

“Principiul STOP” reprezintă şirul succesiv de măsuri de protecţie pe care şi dvs. sau compania dvs. sunteţi obligaţi să le stabiliţi şi să le aplicaţi.

Abrevierea STOP vine de la:

S - Substituire

T - măsuri Tehnice de protecţie

O - măsuri Organizatorice de protecţie

P - măsuri Personale de protecţie

Pentru dvs., acest lucru înseamnă că toate măsurile trebuie puse în aplicare astfel:

 • Proiectaţi-vă procesele de lucru astfel încât să nu existe niciun risc. Verificaţi funcţionalitatea şi posibilele surse de pericol pentru dispozitivele folosite (adică: discurile nu mai sunt intacte).
 • Eliminaţi pericolele sau străduiţi-vă să le reduceţi ori folosiţi echipamentele de protecţie (de ex., capace pentru polizorul unghiular, protecţie fonică).
 • Interesaţi-vă de volumul de muncă al colegilor care realizează operaţiuni de debitare şi şlefuire. Lucrul poate fi scurtat şi făcut mai eficient? Poate fi adaptat procesul astfel încât să scadă expunerea? Se poate folosi o tehnică diferită în scopul reducerii volumului de muncă?
 • Verificaţi echipamentul de protecţie personală al angajaţilor dvs. nu doar în ceea ce priveşte integritatea, ci şi dacă este funcţional. Ochelarii sunt fără fisuri? Mai sunt funcţionale măştile de protecţie pentru gură şi nas? Mănuşile sunt în continuare intacte? Protecţia auditivă este adecvată şi este suficientă?
  Aplicarea principiilor STOP ajută la diminuarea pericolelor la locul de muncă şi aduce o contribuţie importantă la siguranţa angajaţilor dvs. precum şi la sănătatea şi starea de bine ale acestora.

Despre principiul STOP

 • Substituire 

  … desemnează cea mai eficientă măsură de protecţie. Aceasta presupune înlocuirea unui material periculos sau a unui proces cu un material sau cu un proces care prezintă un pericol mai mic în ansamblul său. Printr-o evaluare a riscurilor pot fi estimate opţiunile unei substituiri.

 • Măsurile tehnice de protecţie 

  … urmează unei substituiri în cazul în care aceasta nu diminuează suficient riscurile. Astfel, de exemplu, pot fi realizate separări spaţiale pentru mai multe locuri de lucru în care sunt executate lucrări de şlefuire. În plus, pentru activităţi de şlefuire, pot fi instalate echipamente de aspiraţie staţionare sau mobile. Şi montarea instalaţiilor de ventilaţie distincte pentru atelierele în care au loc numeroase lucrări de şlefuire se numără printre măsurile tehnice de protecţie.

  În acest caz, substanţa periculoasă impune utilizarea unui anumit sistem de aspiraţie. La debitarea, şlefuirea şi polizarea metalelor, există alte riscuri decât la lucrul cu substanţe toxice volatile. Potenţialul de pericol al materialului de prelucrat determină aşadar dacă trebuie folosite sisteme de aspiraţie închise, semideschise sau deschise, cu diferite modele speciale.

 • Măsuri organizatorice de protecţie 

  ... urmează în cazul în care măsurile menţionate anterior nu au succes sau sunt insuficiente. Scopul acestora este ca măsurile de protecţie să fie suficiente pe termen lung. De exemplu, planurile de întreţinere şi inspecţiile care au în vedere siguranţa, dar şi planurile de reducere a expunerii sau de minimizare a solicitărilor cu acţiune variabilă.

 • Măsuri personale de protecţie 

  ... aveţi în vedere în orice situaţie purtarea protecţiei respiratorii, indiferent dacă este vorba despre activităţi pe termen scurt cu expunere mare sau despre lucrări neregulate cu expunere ocazională. Şi purtarea echipamentului de protecţie personală este imperativă.

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături