Den daglige fare pga. støv og snavs på værkstedet

Næsten intet andet viser mere det arbejde, der udføres på dit værksted, end støv og snavs. Grove spåner, når der opstår komponenter af råemner; poleringsstøv der giver den endelige finish....

Men som en erfaren metalbearbejder ved du, at der lurer sundhedsrisici her. Spåner kan forårsage ubehagelige revner i huden og støv gør vejrtrækningen vanskelig. Som værkfører er du ansvarlig for dig selv og dine medarbejdere - en udfordrende opgave, der kræver stor viden om arbejdssikkerhed.

På de følgende sider vil vi informere dig om de vigtige juridiske aspekter vedrørende arbejdssikkerhed ved slibning og afkortning. Derudover introducerer vi STOP princippet og forklarer de enkelte tiltag detaljeret. Målet: Du kender de vigtigste fakta om den aktuelle juridiske situation inden for sikkerhed og farevurdering på arbejdspladsen. Find kompakte, informative og opdaterede oplysninger nu.

Arbejdsmiljøloven – obligstoriske guidelines for hvert værksted

Et kig på de mange forskellige kilder og farefaktorer ved slibning og afkortning gør kompleksiteten i de nødvendige lovtekster tydelig. Ved slibning og afkortning repræsenterer mekaniske processer, såsom slibeskivens rotation, lignende potentielle farer som f.eks. termiske påvirkninger eksempelvis pga. varme emneoverflader. Støv er også yderst risikabelt for dig og dine kolleger. Partikler i forskellige størrelser kan ikke kun beskadige luftvejene og lungerne, men kan også udløse eksplosioner i arbejdsmiljøet. Selve slibeprocessen kan også have en skadelig virkning på dig og andre maskinoperatører. Nemlig når ergonomien på arbejdspladsen ikke er korrekt, og når det kommer til belastende hånd/arm vibrationer. For ikke at glemme den potentielle fare for elektricitet, hvis strømforsyningen ved et uheld afbrydes med sliberen. Følgelig gælder forskellige love, forskrifter og regler, når der afkortes og slibes, som ses holistisk og skal anvendes i hvert enkelt tilfælde.

Så individuelt som dit arbejde: Risikovurderingen

Udover støj og hånd/arm vibrationer er støv og snavs sandsynligvis den mest almindelige fare på værksteder. Der er dog ingen enkelt risikovurdering for slibning og afkortning og håndteringen af støv. Som håndværksmester ved du selv: Materialerne er lige så forskellige som værktøjet og indebærer – alt afhængigt af kombinationen – risici, der skal elimineres, undgås eller beskyttes mod.

Arbejdsmiljøforanstaltninger er struktureret hierarkisk – fra den højeste effektivitet (fuldstændig eliminering af fare) til den laveste effektivitet.

Ved afkortning og slibning kan faren fra en roterende skive ikke elimineres. Men bare en inspektion af arbejdspladsen bidrager til mere sikkerhed. Som værkfører kan du også kontrollere, om dine medarejdere bruger slibemaskinen korrekt og implementerer materialebehandlingen sikkert og dygtigt. Det vigtigste aspekt er brugen af personlige værnemidler.

Sikkerheden på arbejdspladsen er også optimal på dit værksted, hvis du overholder følgende:

1. Evaluer farerne ved slibning og afkortningsarbejde på arbejdspladsen.

2. Vurder de eksisterende risici i henhold til deres farepotentiale.

3. Definer konkrete arbejdsmæssige sikkerhedsforanstaltninger.

4. Kontroller regelmæssigt at arbejdssikkerheden overholdes.

STOP – navnet siger alt

Det såkaldte “STOP princip” står for hierarkiet af beskyttelsesforanstaltninger, som du eller din virksomhed er bundet til med hensyn til definition og anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger.

STOP står for:

S - Substitution

T - Tekniske beskyttelsesforanstaltninger

O - Organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger

P - Personlige beskyttelsesforanstaltninger

For dig som ansvarlig værkfører betyder det at gennemføre alle foranstaltninger som følger:

 • Design dine arbejdsprocesser på en sådan måde, at der ikke er nogen risiko. Kontroller de anvendte enheder for funktionalitet og mulige kilder til fare (nøgleord: ikke længere intakte skiver).
 • Eliminer risici, eller prøv at reducere dem, eller brug beskyttelsesanordninger (f.eks. låg på vinkelsliberen, støjværn).
 • Se på kollegers arbejdsbelastning under afkortnings- og slibearbejde. Kan arbejdet afkortes eller gøres mere effektivt? Kan processen justeres for at reducere eksponeringen? Kan en anden teknik føre til lindring?
 • Kontroller dine medarbejderes personlige værnemidler, ikke kun for fuldstændighed, men også for funktionalitet. Er briller fri for revner? Er mund- og næsemasker stadig funktionelle? Er handskerne stadig intakte? Passer høreværnet og giver det tilstrækkelig beskyttelse?
Anvendelsen af STOP principperne hjælper med at reducere farerne på arbejdspladsen og yder et vigtigt bidrag til dine medarbejderes sikkerhed såvel som deres helbred og velbefindende.

Vigtigt: Baggrundsviden til STOP

 • Substitution

  … er den mest effektive beskyttelsesforanstaltning. Dette beskriver udskiftning af et farligt stof eller en proces med et farligt stof eller en proces med en samlet lavere risiko. Mulighederne for en substitution kan vurderes via en risikovurdering.

 • Tekniske beskyttelsesforanstaltninger …

  … er det næste skridt efter substitution, hvis disse farer ikke er tilstrækkeligt minimerede. Således kan f. eks. rumlige adskillelser af flere arbejdspladser, hvor der udføres slibearbejde, realiseres. Derudover kan der f.eks. installeres stationære eller mobile udsugningssystemer til slibeprocesser. Separate klimaanlæg til værksteder, hvor der udføres meget slibearbejde, er også en del af de tekniske beskyttelsesforanstaltninger.

  Det farlige stof, der bruges til ekstraktion, er afgørende. Ved afkortning, slibning og polering af metaller er der andre risici end ved arbejde med f.eks. flygtige giftige stoffer. Det eksisterende farepotentiale i det materiale, der skal behandles, bestemmer også, om der skal anvendes "lukkede, halvåbne eller åbne" udsugningssystemer med forskellige specielle designs.

 • Organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger …

  ... er den næste type sikkerhedsforanstaltninger, der træder i kraft, hvis de førstnævnte foranstaltninger ikke fører eller kun fører til utilstrækkelig succes. De sigter mod at sikre, at beskyttelsesforanstaltninger er tilstrækkelige på langt sigt. Eksempler inkluderer vedligeholdelsesplaner og sikkerhedsinspektioner, men også planer om at reducere eksponeringen eller minimere skiftende belastninger.

 • Personlige beskyttelsesforanstaltninger …

  ... fokusserer altid på brugen ag åndedrætsværn, uanset om det er kortvarige aktiviteter med høj eksponering eller uregelmæssigt arbejde med lejlighedsvis eksponering. Det er også vigtigt altid at bære personlige værnemidler.

Direkte køb

Er du ny kunde?

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven