GARANT MIKROSKOPY POMIAROWE WIDEO

Szybkie i łatwe wykonywanie precyzyjnych pomiarów

Zmodyfikowana rodzina mikroskopów pomiarowych GARANT zapewnia precyzyjne wyniki, teraz jeszcze szybciej i łatwiej – wystarczy dotyk palca!

GARANT MIKROSKOP POMIAROWY MM1

Mikroskop pomiarowy GARANT MM1 ma możliwość szybkiego przetwarzanie obrazów, posiada kolorową kamerę o wysokiej rozdzielczości oraz łatwy w obsłudze i przystosowany do warunków warsztatowych panel dotykowy PC. Różne kształty geometryczne i materiały można mierzyć i dokumentować w sposób przyjazny dla użytkownika.

Zalety:

 • Prostota - intuicyjny program o przemyślanej obsłudze i automatycznej dokumentacji.
 • Elastyczność - duży zakres pomiarowy dla różnych zastosowań i wielkości mierzonych przedmiotów.
 • Precyzja - automatyczne rozpoznawanie krawędzi i indywidualne granice tolerancji.

Mikroskop pomiarowy GARANT MM1 został całkowicie zmodernizowany w porównaniu z poprzednikiem. Wyróżnia się nie tylko zewnętrznie nowym, podkreślającym jego wartość wyglądem, ale przekonuje przede wszystkim lepszymi parametrami.

 1. Bardze duże pole widzenia:
  Znacznie zwiększone pole widzenia pozwala na szybszą pracę i to przy takiej samej, wysokiej jakości obrazu. Przy zastosowaniu stałego układu optycznego jest ono do 10x większe niż w poprzednim modelu, a przy zastosowaniu układu optycznego z zoomem napędzanym silnikiem – do 5x większe.
 2. Ogromne pole pomiaru:
  Nowe pole obrazu zapewnia wyraźnie większe pole pomiaru w trybie Stitching.
 3. Funkcja Stitching:
  Funkcja Stitching umożliwia dokładne pomiary większych części dzięki połączeniu wielu obrazów. Pozwala na oszczędność czasu i rejestrację tylko tych konturów, które są rzeczywiście potrzebne do pomiaru.
 4. Inteligentne śledzenie konturów:
  W przypadku mikroskopu pomiarowego GARANT MM1 z układem sterowania CNC, można automatycznie objechać i zarejestrować nieznany kontur. Tym samym zmniejsza się nakład na poszczególne pomiary i nauczenie nowych programów pomiarowych. Dzięki funkcji uczenia następuje niezawodne rozpoznanie konturów również w trudnych warunkach.

RODZINA MIKROSKOPÓW POMIAROWYCH GARANT

Wysokiej jakości mikroskopy pomiarowe wideo GARANT oferują wszechstronne spektrum intuicyjnych rozwiązań dla każdego zadania w zakresie pomiarów. Cała rodzina produktów pozwala łatwo i szybko uzyskać precyzyjne wyniki pomiaru – wystarczy jedno naciśnięcie przycisku!

Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie pomiarowe jest intuicyjne, indywidualne i inteligentne

Oprogramowanie mikroskopów pomiarowych wideo GARANT wyróżnia się przejrzystym interfejsem bez ukrytych podmenu oraz doskonałym algorytmem wykrywania krawędzi umożliwiającym rejestrację punktów pomiarowych. Wyjątkowo łatwe wymiarowanie i kontrola tolerancji zmierzonych cech na rysunku dostępne są po naciśnięciu jednego przycisku. Kompleksowe kontrole tolerancji elementów wg DIN ISO.

Błyskawiczne pomiary, rejestracja, zarządzanie, eksportowanie lub drukowanie

 1. Łatwa rejestracja punktów pomiarowych przez dotknięcie palcem/kliknięcie myszką elementu w oknie wwyświetlającym obraz z kamery. Dodatkowe tworzenie instrukcji wykonywania programu pomiarowego z objaśnieniami graficznymi na potrzeby kolejnych pomiarów.
 2. Szczegółowa prezentacja graficzna zmierzonych elementów w widok przedmiotu. W razie konieczności zwymiarowany rysunek można wydrukować razem z protokołem pomiaru.
 3. Widok elementu z wprowadzonymi wartościami tolerancji przy zastosowaniu różnych metod obliczeniowych (metoda Gaussa, minimalny okrąg opisany, maksymalny okrąg wpisany, wymaganie maksimum materiału). Wartości żądane mogą być wprowadzane do systemu za pośrednictwem automatycznego zaokrąglenia wartości rzeczywistej, za pośrednictwem klawiatury lub z pliku DXF (w przypadku opcji DXF).
 4. Obszerne listy wyników ze wskazaniem „prawidłowy/nieprawidłowy“oraz graficzną prezentacją odchyłek tolerancji. Protokół pomiaru z/bez prezentacji graficznej przeznaczony do wydruku lub eksportu (CSV/TXT)

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka