Video Measuring Microscope GARANT MM1

MĚŘICÍ VIDEOMIKROSKOPY GARANT

Přesné výsledky měření snadno a rychle

Přepracovaná řada mikroskopů GARANT vám poskytne přesné výsledky ještě rychleji a snadněji!

MĚŘICÍ MIKROSKOP GARANT MM1

Měřicí mikroskop GARANT MM1 disponuje rychlým zpracováním obrazu, barevnou kamerou s vysokým rozlišením a počítačem s dotykovým panelem se snadnou obsluhou pro použití v dílně. Komfortní a bezpečné zaměřování a dokumentace různých geometrických tvarů a materiálů.

Výhody pro vás:

Jednoduchý intuitivní software s promyšlenou obsluhou a automatickou dokumentací.
Flexibilní velký rozsah měření pro širokou škálu aplikací a velikostí konstrukčních dílů.
Přesná automatická detekce hran a individuální tolerance."

Moderní 64bitová aplikace:

 • Pro ještě rychlejší sešívání funkce pro propojení více snímků pro přesné měření větších dílů. Šetřete čas a zaznamenávejte pouze obrysy, které potřebujete k měření.
 • Pro rychlejší využití možností softwaru a plný přístup k celé systémové paměti.
 • Pro pohodlnou manipulaci s velkými daty.

Uložení a načtení referenčního systému:

 • Přeneste polohu upínacího systému do měřicího programu.
 • Vylepšená manipulace s paletováním součástí.
 • Oddělení referenčního a měřicího programu součásti pro snadnější úpravy.
 • Použití programu součásti na několika stejných měřicích mikroskopech.

New export functions:

 • Přímý export do formátu "PDF".
 • Vylepšená rychlost přímého exportu do Excelu.
 • Export naměřených dat v otevřených tabulkách Excelu.
 • Inkrementální export v programové sekvenci.

Inteligentní sledování obrysů:

 • GARANT MM1 s CNC řízením. Snížení námahy při provádění jednotlivých měření a výuce nových měřicích programů.
 • Funkce učení umožňuje spolehlivé rozpoznávání kontur i za nepříznivých podmínek.

Měřicí mikroskop GARANT MM1 byl ve srovnání s předchozím modelem vylepšen ve všech směrech. Září nejen zvnějšku novým kvalitním vzhledem, ale přesvědčuje především svými vylepšenými vnitřními parametry.

 1. Obrovské zorné pole:
  Masivně zvětšené obrazové pole Vám pomůže pracovat rychleji, a to při zachování vysoké kvality obrazu.
  S pevnou optikou je až 10x větší, s optickou transfokací až 5x větší než u předchozího modelu.
 2. Obrovské měřící pole:
  Nové obrazové pole nabízí v režimu sešívání výrazně větší prostor pro měření.
 3. Funkce sešití:
  Funkce sešití umožňuje spojením několika obrazů přesné měření velkých dílů. Ušetřete čas a zachyťte pouze kontury, které skutečně potřebujete k měření.
 4. Inteligentní sledování kontury:
  S měřicím mikroskopem GARANT MM1 s CNC řízením lze automaticky procházet a zaznamenávat neznámé kontury. Snižuje se tak náročnost při jednotlivých měřeních a učení nových měřicích programů. Díky funkci učení jsou kontury

ŘADA MĚŘICÍCH MIKROSKOPŮ GARANT

Vysoce kvalitní měřicí videomikroskopy GARANT vám nabízejí intuitivní řešení pro jakékoli individuální měřicí úlohy. Celá produktová řada Vám poskytne přesné výsledky rychle a jednoduše – stačí dotyk prstu!

Uživatelsky přívětivý měřicí software je intuitivní, individuální a inteligentní.

Software měřicích videomikroskopů GARANT zaujme přehledným uživatelským rozhraním bez skrytých podnabídek a také výborným algoritmem rozpoznání hran pro sběr měřicích bodů. Maximálně jednoduché stanovení rozměrů a kontrola tolerance měřených parametrů ve výkresu pokynem prstu. Komplexní kontroly tolerance prvků podle DIN ISO.

Úspora času

Funkce spojování umožňuje propojit více snímků, a tím přesně změřit větší součásti. Šetřete čas a zaznamenávejte pouze obrysy, které potřebujete k měřen

Integrovaná uživatelská příručka

Snadné zaznamenávání měřených bodů klepnutím na prvky na živém displeji. Dodatečné vytváření postupů měřicích programů s grafickými pracovními pokyny pro následující měření.

Automatická dokumentace

Podrobné grafické znázornění měřených prvků v pohledu na díly. Tento rozměrový výkres lze v případě potřeby vytisknout spolu se záznamem měření.

Aktualizované hodnocení

Zobrazení prvků se zadáním tolerance pomocí různých metod výpočtu (Gauss, Pferch, Hüll, MMK, nejlepší tvar). Zadané hodnoty lze do systému zadávat automatickým zaokrouhlením skutečné hodnoty, zadáním z klávesnice nebo načtením ze souboru DXF (pomocí volby DXF).

Stručný přehled

Komplexní seznamy výsledků se zobrazením OK / Not OK a grafickými sloupci tendencí pro odchylky od tolerance. Záznam měření s grafickým zobrazením nebo bez něj jako tištěný výstup nebo export dat (TSV/CSV/TXT/XLSX).

Bleskově měřte, pořizujte data, spravujte, exportujte nebo tiskněte

 1. Jednoduché určení měřicího bodu dotykem prvku v živém obrazu. Dodatečné vytvoření měřicích programů s grafickými pracovními pokyny pro další měření.
 2. Podrobné grafické znázornění měřených prvků na dílčím náhledu. Tento rozměrový výkres lze v případě potřeby vytisknout spolu s měřicím protokolem.
 3. Náhled prvku se zadáním tolerance za použití různých metod výpočtu (Gaussova, vepsaná kružnice (max. vnitřní průměr) , obalová kružnice (min vnější průměr), MMK, nejlepší tvar). Zadání předepsaných hodnot lze provést automatickým zaokrouhlením skutečných hodnot, vložením pomocí klávesnice nebo převzetím ze souboru DXF (u verze s volbou DXF).
 4. Rozsáhlé seznamy výsledků se zobrazením správný/špatný a tendenčním grafem tolerančních odchylek. Měřicí protokol s nebo bez ­grafického znázornění k vytištění nebo k datovému­ výstupu (CSV/ TXT)

MĚŘICÍ VIDEOMIKROSKOPY GARANT A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku