7117_Banner_2048x300.jpg

GARANT GridLine: bedrijfsinrichting met systeem

Gridline-Einstieg-2-800.jpg

GARANT GridLine, dat betekent 'E3 - Ergonomie, Efficiency, Emotie' voor de inrichting van moderne werkplaatsen op basis van een duidelijke planning en een uniform raster. Dit creëert een verscheidenheid aan combinatie- en uitbreidingsopties.

Estethiek en functionaliteit zijn gegarandeerd, zelfs als in de toekomst wijzigingen in de faciliteiten worden aangebracht.             

Al in de middeleeuwen werden manuscripten gebruikt om eenvoudige rasters op een pagina te tekenen voordat ze werden beschreven om een uniforme indeling van de pagina's van een boek te verkrijgen. Dit voorbereidende werk zou vooral het werk van de schrijvers moeten vergemakkelijken.

Dit idee ligt ook ten grondslag aan de definitie van een uniform raster (Eng. 'Grid') voor de nieuwe bedrijfsinrichtingsserie GARANT Gridline. Naast de vereenvoudigde planning van complete werkplaatsen door uniforme externe dimensies, ligt het voordeel voor de gebruiker vooral in de interne werking.
Net als LEGO®-stenen kunnen in de lade van een GARANT Gridline-werkbank verschillende indelingsmaterialen vrij met elkaar combineren.
Beginnend met kleine onderdelenbakken in 6 verschillende maten en uitvoeringen via sleufscheidingsschotjes en insteekscheidingsschotjes tot en met complete eForm-inlays.
Deze individuele hardschuim-inlays vergemakkelijken het werk door transparantie over de volledigheid van de gereedschappen en een snelle uitname van het benodigde gereedschap.

Dankzij het uniforme raster passen deze indelingsmaterialen echter niet alleen in bovengenomende werkbank, maar bij alle producten uit de GARANT GridLine-serie. Dit maakt een flexibele uitwisseling en uitbreiding mogelijk, om nog maar te zwijgen van de planningszekerheid en kostenbesparing. Met GARANT GridLine koopt de gebruiker een uniform systeem en hoeft er voor werkbank A geen ander indelingsmateriaal te kopen dan voor werkbank B of  gereedschapswagen C.