Databeskyttelseserklæring Hoffmann App

Seneste aktualisering: 15. marts 2020


Beskyttelsen af din privatsfære har højeste prioritet hos os. For os som virksomhed er det en selvfølge at beskytte de informationer og data, vi bliver betroet. Vi ønsker at du skal føle dig sikker når du bruger vores app, og i forbindelse med bearbejdningen af dine persondata overholder vi derfor alle juridiske bestemmelser til punkt og prikke. Herudover vil vi med denne tekst også gerne informere dig udførligt om omgangen med dine data. 

1. Hvem er ansvarlig for bearbejdningen af mine data?
Den ansvarlige for bearbejdningen af dine data i forbindelse med brugen af denne app er Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München, Tyskland.
Den dataansvarlige hos Hoffmann SE kan kontaktes per post via nedenstående adresse eller per e-mail: dataprotection@hoffmann-group.com.

2. Hvornår indsamler appen data om dig og ud fra hvilket retsgrundlag?
Når du downloader appen overføres de nødvendige informationer til App Store, det vil sige frem for alt brugernavn, e-mailadresse og kundenummer til din brugerkonto, tidspunktet for download, betalingsoplysninger og enhedens identifikationsnummer. Denne dataindsamling har vi ingen indflydelse på, og vi kan derfor heller ikke påtage os noget ansvar for denne. Vi bearbejder kun dataene, hvis det er nødvendigt i forhold til at downloade appen på din mobile slutenhed. 

Hvis du tager kontakt til os pr. e-mail, bliver din e-mail adresse og, hvis du oplyser det, dit navn og telefonnummer gemt hos os for at besvare dine spørgsmål. Retsgrundlaget for at bearbejde dine data er art. 6 afs. 1 lit. a i GDPR.

Vi bruger Google Analytics til at analyse brugen af vores app og gennemføre løbende forbedringer. I den forbindelse anvendes såkaldte "cookies"; det vil sige små tekstfiler, der gemmes på din computer og gør det muligt at analyse din brug af appen gennem din egen enhed. De herfra genererede statistikker bruger vi til at forbedre vores servicetilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. I de undtagelsestilfælde, hvor dine persondata overføres til USA, har Google tilsluttet sig aftalen EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Retsgrundlaget for brugen af Google Analytics er art. 6 afs. 1 S. 1 lit. a i GDPR.

Informationer om tredjepartsudbydere: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, hvis du ikke har bopæl i EU: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Anvendelsesbetingelser: www.google.com/analytics/terms/dk.html.

Oversigt over databeskyttelse: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da

Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=es.

Du finder yderligere informationer om databeskyttelse her: https://www.hoffmann-group.com/company/datenschutz

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til at bruge Google Analytics tilbage ved at foretage den tilsvarende indstilling I appen.

3. Hvor længe opbevares dine data?
Vi gemmer kun dine data så længe det er nødvendigt i forhold til det formål, de oprindeligt blev indsamlet til (f.eks. i forbindelse med indgåelse af et kontraktforhold), eller så længe vi er juridisk forpligtet hertil. 

Vi sletter de data, der indsamles I løbet af kontaktprocessen, så snart det ikke mere er nødvendigt at gemme dem, eller begrænser bearbejdningen – i tilfælde af juridiske forpligtelser til at gemme data.

Dataene indsamlet gennem Google Analytics slettes automatisk efter 14 måneder. En gang om måneden sletter vi automatisk alle de data, som vi ikke længere har behov for eller krav på at opbevare. 

4. Hvilke rettigheder har du i forhold til beskyttelsen af dine data?
Over for Hoffmann SE og virksomhederne i Hoffmann-gruppen har du ud fra de respektive juridiske forudsætninger ret til oplysning (art. 15 GDPR), ret til berigtigelse (art. 16, GDPR), ret til sletning (art. 17, GDPR), ret til begrænsning af bearbejdningen (art. 18, GDPR) samt ret til dataportabilitet (art. 20, GDPR). Herudover har du ret til at indgive en klage til et datatilsyn (art. 77. GDPR).

Hvis du har givet Hoffmann SE eller en virksomhed i Hoffmann-gruppen samtykke til dataindsamling, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage med fremadrettet virkning. Det gør du ved at sende en e-mail, en fax eller et brev til:

Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München, fax: +49 89 839189, e-mail: dataprotection@hoffmann-group.com

Hvis Hoffmann SE bearbejder dine data med udgangspunkt i en interesseafvejning, kan du gøre indsigelse mod bearbejdningen. Hvis du gør indsigelse vil dine data ikke længere blive bearbejdet, dette med mindre den dataansvarlige virksomhed kan påvise tvingende og beskyttelsesværdige grunde til databearbejdningen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis bearbejdningen er nødvendig for at et retskrav kan gøres gældende, udøves eller forsvares.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven