Hoffmann Group Home
  • 500.000 listede artikler
  • Levering inden for 48 h
  • TÜV certificeret leveringskvalitet
  • Menu

Databeskyttelse

Version: Maj/2018

Det glæder os, at du har vist interesse for vores hjemmeside. At beskytte dit privatliv er meget vigtigt for os. Hoffmann opfatter det som en del af firmaets ansvar at beskytte oplysninger og data, som er blevet betroet til firmaet. For at du kan føle dig sikker, når du besøger vore hjemmesider, overholder vi strengt de lovmæssige bestemmelser ved behandling af dine personrelaterede data, og informerer dig her udførligt om håndteringen af dine data. 
 

1. Hvem er ansvarlig for behandling af mine data?

1.1. Ved besøg på denne hjemmeside

Ansvarlig for behandling af dine data ved besøg på denne hjemmeside er Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Haberlandstr. 55, 81241 München.
 
Du kan kontakte den databeskyttelsesansvarlige for Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge pr. post på ovenstående adresse, att. den databeskyttelsesansvarlige, og pr. e-mail på: dataprotection@hoffmann-group.com.
 

1.2. Til kontraktopfyldelse, serviceydelser

Enkelte services og tilbud, som du bliver præsenteret for på hjemmesiden, tilbydes ikke af Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge selv, men af det lokale Hoffmann-koncernselskab, som er ansvarlig for de pågældende services og tilbud. Såfremt du gør brug af services og tilbud fra et lokalt Hoffmann-koncernselskab via denne hjemmeside (f.eks. en bestillingsopgave, serviceydelser, kundeservice), er det Hoffmann-koncernselskab, som er ansvarlig for dig, for så vidt også altid ansvarlig for behandlingen af dine personrelaterede data.  
 
For bestillinger og servicesager fra forbrugere er Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge altid ansvarlig.
 
For bestillinger og servicesager fra erhvervskunder er Hoffmann-koncernselskabet på den pågældende leveringsadresse normalt ansvarligt. Afgørende er i tilfælde af bestillinger oplysningerne i de pågældende bestillings- og kontraktdokumenter. For services og sager med reference til en bestemt beliggenhed er det Hoffmann-koncernselskab, som til enhver tid er ansvarlig for denne beliggenhed, normalt ansvarligt.
 
En oversigt over alle Hoffmann-koncernselskaber, deres aktuelle, lokale ansvarsområder samt kontaktdata på den pågældende databeskyttelsesansvarlige kan hentes her.
 
Med henblik på at kunne anvende ydelser og services fra Hoffmann-koncernselskaber via denne hjemmeside, vil Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge om fornødent videregive de data, som er indhentet om dig, til det Hoffmann-koncernselskab, som er ansvarligt for dig. 
 

2. Hvornår registrerer Hoffmann data om dig?

Vi indhenter i begrænset omfang data for at kunne modtage og behandle dine bestillinger eller for at kunne udarbejde tilbud til dig efter behov. Du kan besøge vore hjemmesider uden at skulle afgive oplysninger om din person. Vi gemmer tekniske adgangsdata i såkaldte server-logfiler som f.eks. navnet på den forespurgte fil, dato og tidspunkt for forespørgslen, overført datamængde og den forespørgende udbyder. Disse data analyseres udelukkende for at sikre en fejlfri drift af siden og til forbedring af vores tilbud. 
 
Vi indhenter personrelaterede data specielt
 
i forbindelse med din bestilling i webshoppen
ved registrering til den individuelle kundeadgang
ved abonnement på vores nyhedsbrev
i kontakt- og serviceforespørgselsformularen
ved kontakt pr. e-mail.  
 
Hvilke data, der aktuelt indhentes, kan ses i de pågældende indtastningsformularer. Vi anvender de data, som du har opgivet, til kontraktafvikling, til levering af ydelser og til behandling af dine forespørgsler. 
 

3. Hvad anvendes data til hos Hoffmann? 

3.1. Til opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser (punkt 6 stk. 1 litr. b i GDPR)

Hoffmann anvender dine data med den målsætning at kunne tilbyde dig en optimal indkøbs- og serviceoplevelse. Her håndterer vi dine data ansvarsbevidst. Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge og Hoffmann-koncernselskaberne anvender dine data i detaljer til 
 
afvikling af din bestilling
behandling af dine servicesager
udsendelse af e-mail nyhedsbrev, såfremt du har bestilt dette
 
Såfremt et Hoffmann-koncernselskab er ansvarligt for din bestilling eller din servicesag, videregiver vi dine oplysninger til det pågældende Hoffmann-koncernselskab.
 
Til kontraktopfyldelse videregiver vi eller det ansvarlige Hoffmann-koncernselskab dine data til det forsendelsesfirma, som er blevet tildelt forsendelsesopgaven, såfremt dette er nødvendigt for at kunne levere bestilte varer. Alt efter hvilken betalingsudbyder du vælger i bestillingsprocessen, videregiver vi eller det ansvarlige Hoffmann-koncernselskab til afvikling af betalinger de hertil indhentede betalingsdata til det kreditinstitut, som har fået tildelt betalingsopgaven, og eventuelt til den af os bemyndigede betalingsudbyder eller til den valgte betalingstjeneste. Den valgte betalingsudbyder indhenter delvist også selv disse data, såfremt du opretter en konto der (f.eks. ved betaling via PayPal). I dette tilfælde skal du i bestillingsprocessen logge dig ind med dine adgangsdata hos betalingsudbyderen. Her gælder for så vidt den pågældende betalingsudbyders databeskyttelseserklæring.
 

3.2. I forbindelse med interessebedømmelse (punkt 6 stk. 1 litr. f i GDPR)

Vi kan desuden anvende dine data med henblik på en interessebedømmelse for at tilgodese de berettigede, normalt økonomiske interesser fra vores side eller fra tredjemand, hvor vi om muligt behandler pseudonomiserede eller anonymiserede data. Dette sker med følgende formål:
 
Kontrol og forbedring af effektivitet og retssikkerhed i forretningsmæssige processer
Kreditvurderinger
Kontrol, optimering og videreudvikling af services og produkter
Reklameaktiviteter (f.eks. postreklame, retargeting), markeds- og opinionsundersøgelse
Fremsættelse af retslige krav og forsvar ved retslige tvistigheder
Påvisning, forhindring og opklaring af lovovertrædelser
Garanti for sikkerhed og driftssikkerhed for vore IT-systemer
 

3.3. På grundlag af dit samtykke (punkt 6 stk. 1 litr. a i GDPR)

Såfremt du har givet os et samtykke til behandling af dine data, er det pågældende samtykke retsgrundlag for den behandling, som er omfattet af samtykket. Dette gælder især et samtykke, som eventuelt er givet af dig ved en reklamekontakt pr. telefon eller e-mail.
 
Du kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning. Afmelding af nyhedsbrevet er mulig til enhver tid og kan enten foregå med en besked til de ovennævnte kontaktdata eller via et dertil beregnet link i nyhedsbrevet.
 

3.4. Til opfyldelse af retslige forpligtelser (punkt 6 stk. 1 litr. c i GDPR)

Vi er underkastet forskellige retslige forpligtelser, f.eks. lovmæssige opbevaringspligter med hensyn til forretningsmæssige dokumenter samt eksportretslige bestemmelser.
 

4. Videregivelse af dine data

Såfremt der til drift af denne hjemmeside eller til levering af ydelser fra et Hoffmann-koncernselskab anvendes eksterne udbydere (hosting-udbydere, forsendelsesudbydere osv.), eller et andet Hoffmann-koncernselskab er ansvarligt for behandlingen, får det pågældende selskab kun adgang til dine data i det omfang, dette er nødvendigt til opfyldelse af de pågældende opgaver og funktioner.
 
Såfremt denne udbyder og Hoffmann-koncernselskabet behandler dine data uden for Den Europæiske Union, kan dette medføre, at dine data overføres til et land, som ikke har de samme databeskyttelsesstandarder som Den Europæiske Union. I dette tilfælde sikrer vi, at de pågældende modtagere af dine data kontraktmæssigt eller på anden måde garanterer et databeskyttelsesniveau, som er ligestillet med Den Europæiske Union.  
 

5. Hvordan anvender Hoffmann dine data til postreklame?

Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge eller det Hoffmann-koncernselskab, som er ansvarligt for dig, forbeholder sig ret til at behandle dine data til direkte postreklame i henhold til de lovmæssige bestemmelser, også uden dit samtykke. Dette omfatter også analysen af dine data (f.eks. stamdata, bestillingsdata, adgangsdata), så vi kan undersøge din potentielle interesse for vore produkter og services. Denne analyse foregår ved hjælp af statistiske metoder inklusive aktuelle kundedata og alment tilgængelig identifikation af vore kunder. Resultaterne anvendes med henblik på at kunne kontakte dig efter behov og målrettet og præsentere dig for mere relevante tilbud. 
 
Du har på ethvert tidspunkt ret til at gøre indsigelse mod denne behandling af dine data med henblik på en sådan reklame. Dette gælder også for en profilering, såfremt den står i forbindelse med en sådan direkte reklame. Du kan fremsende din indsigelse til de ovennævnte kontaktdata eller direkte til det pågældende Hoffmann-koncernselskab.
 

6. Hvornår foretager Hoffmann en kreditvurdering og scoring? 

Såfremt Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge eller det Hoffmann-koncernselskab, som er ansvarlig for dig, foretager forudgående serviceydelser, f.eks. ved køb på regning, forbeholder det pågældende selskab sig, for at tilgodese sine berettigede interesser, ret til at indhente en identitets- og kreditoplysning fra servicefirmaer, som er specialiserede i dette (kreditoplysningsbureauer) eller at gøre tilladelsen af bestemte betalingsformer afhængig af gennemførelsen af en kreditvurdering. Kreditoplysningen kan indeholde sandsynlighedsværdier (score-værdier), som beregnes på grundlag af videnskabeligt anerkendte matematisk-statistiske metoder, og i denne beregning kan blandt andet adressedata indgå. De modtagne oplysninger om den statistiske sandsynlighed for en betalingsmisligholdelse anvender vi til en afvejet beslutning om begrundelsen, gennemførelsen eller afslutningen af kontraktforholdet. Dine beskyttede interesser tilgodeses i henhold til de lovmæssige bestemmelser.   
 
En oversigt over de kreditoplysningsbureauer, som bemyndiges af Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge eller Hoffmann-koncernselskaberne, samt eventuelt ekstra, specifikke henvisninger til databehandling foretaget af det pågældende koncernselskab findes her.
 

7. Med hvilket formål indsætter denne hjemmeside cookies?

Med henblik på at udforme vores hjemmeside så attraktivt som muligt og muliggøre anvendelse af bestemte funktioner anvender vi på forskellige sider såkaldte cookies. Her drejer det sig om små tekstfiler, som gemmes på din terminal. Nogle af de cookies, som vi anvender, slettes igen (såkaldte sessions-cookies), når browser-sessionen afsluttes, altså når din browser lukkes. Andre cookies forbliver på din terminal og gør det muligt for os at genkende din browser ved det næste besøg (persistente cookies). Du kan indstille din browser således, at du bliver informeret om indsætning af cookies og separat kan beslutte deres godkendelse eller spærre godkendelse af cookies i bestemte tilfælde eller generelt. Ved manglende godkendelse af cookies kan funktionaliteten på vores hjemmeside være begrænset.
 
De fleste webbrowsere (se hjælpefunktion i din browsers menuoversigt) kan indstilles af dig således, at de ikke accepterer nye cookies, at du får besked om, at en ny cookie er blevet indsat, eller at samtlige modtagne cookies spærres. Ved smartphones, tablets og andre mobile og stationære terminaler kan du læse om de nødvendige indstillinger i den tilhørende instruktionsbog. 
Vi anbefaler dig imidlertid at lade cookie-funktionerne være helt aktive, da det kun er muligt med cookies fortsat at forbedre vore hjemmesider til dine behov. Vore cookies gemmer ingen følsomme data som passwords, kreditkortdata eller lignende. De gør ikke skade på din terminal og indeholder ingen vira.
 
Cookies, som er nødvendige til gennemførsel af den elektroniske kommunikationsproces eller til frigørelse af bestemte funktioner, som du har ønsket (f.eks. forespørgsler om væddemålsresultater), gemmes på grundlag af punkt 6 stk. 1 litr. f i GDPR. Indehaveren af hjemmesiden har en berettiget interesse i opbevaring af cookies af hensyn til teknisk fejlfri og optimeret levering af dennes tjenesteydelser. Såfremt andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din surf-adfærd) opbevares, håndteres disse separat i denne databeskyttelseserklæring.
 

8. Hvilke webanalyseservices sætter Hoffmann ind og med hvilket formål?

8.1. Webanalyseservice fra Google (Universal) Analytics 

Denne hjemmeside benytter Google (Universal) Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.de). Google (Universal) Analytics anvender metoder, som gør det muligt at analysere din anvendelse af hjemmesiden, som for eksempel såkaldte ”cookies”, tekstfiler, som gemmes på din computer. De genererede oplysninger om din anvendelse af denne hjemmeside overføres normalt til en server hos Google i USA og gemmes der. Ved at aktivere IP-anonymiseringen på denne hjemmeside forkortes IP-adressen forud for overførslen inden for medlemslandene i Den Europæiske Union eller i andre lande, der er tilsluttet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server hos Google i USA og forkortes der. Den anonymiserede IP-adresse, der som et led i Google Analytics overføres fra din browser, kædes ikke sammen med andre data fra Google.  
 
Du kan forhindre registrering af de data, som er genereret af cookien, og som relaterer til din anvendelse af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) hos Google samt behandling af disse data foretaget af Google, idet du downloader og installerer det browser-plugin, som er til rådighed på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Alternativt til dette browser-plugin kan du klikke på dette link for fremtidigt at forhindre registrering foretaget af Google Analytics på denne hjemmeside. Derved indsættes en fravælgelses-cookie på din terminal. Hvis du sletter dine cookies, skal du klikke på linket igen.
 
Opbevaring af Google-Analytics-cookies foregår på grundlag af punkt 6 stk. 1 litr. f i GDPR. Hoffmann har en berettiget interesse i analyse af brugeradfærden for at optimere både vores webtilbud og vores reklame. 
 

8.2. Webanalyseservice fra econda

På denne hjemmeside indhentes og opbevares data med teknologier fra econda GmbH (www.econda.de), fra hvilke brugerprofiler oprettes med anvendelse af pseudonymer. Disse brugerprofiler er beregnet til at analysere de besøgendes adfærd og analyseres med henblik på forbedring og behovsrelateret udformning af vores tilbud. Til dette kan cookies indsættes. Det er små tekstfiler, som opbevares lokalt på den besøgendes terminal, og således gør det muligt at genkende den besøgende ved næste besøg på vores hjemmeside. De pseudonymiserede brugerprofiler kædes ikke sammen med personrelaterede data fra indehaveren af pseudonymet uden et udtrykkeligt samtykke, som skal afgives særskilt. Du kan på ethvert tidspunkt gøre indsigelse mod dataindhentningen og –opbevaringen med virkning i fremtiden, idet du klikker på dette link   http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie.
 
Efter din indsigelse indsættes en fravælgelses-cookie på din terminal. Hvis du sletter dine cookies, skal du klikke på linket igen.
 
Opbevaring af econda-cookies foregår på grundlag af punkt 6 stk. 1 litr. f i GDPR. Hoffmann har en berettiget interesse i analyse af brugeradfærden for at sikre en behovsrelateret udformning af vores tilbud. 
  

8.3. Yderligere webanalyseservices fra Dynatrace 

På denne hjemmeside indhentes og opbevares data desuden med teknologier fra Dynatrace GmbH (https://www.dynatrace.de), fra hvilke brugerprofiler oprettes med anvendelse af pseudonymer. Disse brugerprofiler er beregnet til at analysere de besøgendes adfærd og analyseres med henblik på forbedring og behovsrelateret udformning af vores tilbud. Til dette kan cookies også indsættes. Det er små tekstfiler, som opbevares lokalt på den besøgendes terminal, og således gør det muligt at genkende den besøgende ved næste besøg på vores hjemmeside. De pseudonymiserede brugerprofiler kædes ikke sammen med personrelaterede data fra indehaveren af pseudonymet uden et udtrykkeligt samtykke, som skal afgives særskilt. 
 
Opbevaring af Dynatrace foregår på grundlag af punkt 6 stk. 1 litr. f i GDPR. Hoffmann har en berettiget interesse i analyse af brugeradfærden for at sikre en behovsrelateret udformning af vores tilbud.   
 

9. Hvornår slettes dine data?

Efter fuldstændig afvikling af kontrakten eller sletning af din kundekonto spærres dine data for videre anvendelse, og de slettes efter udløb af de skatte- og handelsretslige opbevaringsfrister, såfremt du ikke udtrykkeligt har givet samtykke til en fortsat anvendelse af dine data, eller vi har forbeholdt os en dataanvendelse, som strækker sig derudover, som er tilladt ifølge loven, og som der informeres om i denne databeskyttelseserklæring. Sletning af din kundekonto er mulig på ethvert tidspunkt og kan foregå enten gennem en uformel besked til oven for anførte kontaktmulighed eller via en dertil beregnet funktion på kundekontoen.
 

10. Hvilke databeskyttelsesrettigheder har du?

Du har over for Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge og Hoffmann-koncernselskaberne under de aktuelle, lovmæssige forudsætninger ret til oplysning (punkt 15 i GDPR), til korrektion (punkt 16 i GDPR), til sletning (punkt 17 i GDPR), til begrænsning af behandlingen (punkt 18 i GDPR) samt til dataportabilitet (punkt 20 i GDPR). Desuden har du ret til at anke ved en tilsynsmyndighed for databeskyttelse (punkt 77 i GDPR).
 
Såfremt du har afgivet et samtykke til Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge eller til et Hoffmann-koncernselskab, kan du på ethvert tidspunkt tilbagekalde det med virkning for fremtiden pr. e-mail, fax eller brev. Kontaktdata til det Hoffmann-koncernselskab, som aktuelt er ansvarlig for dig, kan du se her [Landingpage].
 
Såfremt Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge og Hoffmann-koncernselskabet behandler dine data på grundlag af en interessebedømmelse, kan du gøre indsigelse mod behandlingen. Hvis du gør indsigelse, vil dine data ikke længere blive behandlet, medmindre det ansvarlige selskab kan dokumentere tvingende, beskyttede grunde til behandlingen, som overgår dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er beregnet til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.