Výběr správných rukavic pro optimální ochranu rukou

Pomůžeme vám s výběrem rukavic pro vaši firmu

Pouze optimální chráněné ruce umožňují bezpečnou a produktivní práci. Proto je součástí dobré organizace ochrany rukou kromě definování a výběru vhodných ochranných rukavic i dobře vypracovaný plán používání rukavic. Přehled rukavic přesně určuje, které rukavice mají zaměstnanci při jaké činnosti používat. Správným výběrem ochranných rukavic zajistíte větší bezpečnost ve své firmě. Dobře navržený plán používání rukavic navíc pomůže chránit pokožku a ruce vašich zaměstnanců. Naši odborníci z oblasti OOPP vám rychle a snadno vytvoří přehled ochranných rukavic k zajištění nejvyššího standardu bezpečnosti v provozu.

Vaše výhody díky přehledu rukavic na míru

 • Struktura kompetencí a dlouhodobé zvyšování povědomí uživatelů rukavic.
 • Zvýšená akceptace nošení ochranných rukavic.
 • Maximální ochrana rukou zaměstnance a zvýšená bezpečnost práce.
 • Snížení nákladů díky menšímu počtu pracovních úrazů.
 • Transparentnost ve firmě díky informování o možných nebezpečích a jejich prevenci.
 • Zvýšení hospodárnosti a snížení skladových zásob díky standardizaci typů rukavic.
 • Dodržování dokumentační povinnosti předepsané profesní asociací, jakož i zjednodušená kontrola ze strany asociace (platí pouze pro Německo).

Co je to plán používání rukavic?

Plán rukavic je pokyn vyplývající z vyhodnocení rizik. Plán rukavic je zároveň přehlednou dokumentací pro zaměstnance, která definuje, které rukavice jsou vhodné a k použití na jakých pracovištích a pro jaké činnosti. Tento plán dává zaměstnanci vždy jasně najevo, které ochranné rukavice musí pro svou oblast činností nosit. Současně s tím lze minimalizovat riziko záměny ochranných rukavic - pro zdravé zaměstnance a hladký chod provozu.

Jak je strukturovaný plán rukavic a jaký obsah obsahuje?

 1. Logo společnosti a jméno osoby odpovědné na místě
 2. Kategorie rukavic
 3. Barva rukavic
 4. Popis položky
 5. Číslo položky skupiny Hoffmann Group a číslo položky zákazníka
 6. Obrázek produktu
 7. Identifikace norma a kategorie OOPP
 8. Oblast použití příslušné ochrany rukou ve firmě
 9. Další informace k rukavici

Jak a kde správně aplikujete svůj plán používání rukavic?

Plán rukavic poskytuje zaměstnavatel a měl by být zaměstnancům volně dostupný. Kromě toho by měl být plán vyvěšen na viditelném místě na pracovišti. Na těchto místech jsou pak k dispozici produkty uvedené v plánu rukavic.

Individuálně přizpůsobeno: S osobním poradenstvím k vašemu dokonalému plánu rukavic

Analýza na pracovišti

Posouzení rizik je pro plán rukavic zásadní. Sestaví se přehled rizik převládajících na pracovišti, zjistí se aktuální stav vybavení osobními ochrannými prostředky (případně již existující vzorky) a požadované normy a směrnice. Pokud se musíte vypořádat s chemikáliemi, můžete v této fázi poskytnout své kontaktní osobě svůj chemický registr, abyste mohli zkontrolovat doby permentace a přizpůsobit výběr rukavic příslušným požadavkům.

Předvolba vhodné ochrany rukou

Na základě výsledků analýzy pracoviště jsou vybrány vhodné ochranné prostředky pro příslušné pracoviště.Náš široký sortiment ochranných pomůcek od známých výrobců vám umožňuje poskytnout výběr rukavic OOP pro velké množství rizik. Naši specializovaní poradci vám rádi pomohou s výběrem konkrétního nebezpečí.

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat nebo si promluvte se svou kontaktní osobou při její příští návštěvě a vyžádejte si plán rukavic. V průběhu celého procesu Vám tento pracovník poskytne rady a podporu.

Test opotřebení: Vyzkoušejte si vybrané rukavice

Po výběru ochranných rukavic je možné je objednat k vyzkoušení a testování nošení. Naši odborní poradci Vám rádi pomohou při školení zkušebních uživatelů, při provádění testů i jejich vyhodnocování.

Rozhodnutí o produktu a vytvoření plánu rukavic

Pokud je vše k vaší spokojenosti, jsou definovány vhodné ochranné rukavice, zdokumentovány v plánu rukavic, zaslány vám a vy a vaši zaměstnanci jsou proškoleni při jejich používání.

Revize

Každých 12 až 14 měsíců by měla být zkontrolována aktuálnost plánu rukavic a certifikací. Změny a rozšíření pracovních postupů nebo rizik lze kdykoli začlenit do koncepce. Společnost Hoffmann vám ochotně pomůže s aktualizací vašeho plánu rukavic, pokud poskytnete příslušnou zpětnou vazbu prostřednictvím pracovníka odpovědného za bezpečnost.

Další informace, které stojí za to vědět v oblasti ochrany rukou a pokožky

Online průvodce na téma ochrana rukou

Zjistěte, na která kritéria byste si měli dávat pozor při výběru správné ochrany rukou a na která pravidla byste si měli dávat pozor.Přečíst

Dokonalá ochrana pokožky díky plánu ochrany pokožky

Zde se dozvíte, proč je plán ochrany pokožky důležitý a co výhody, které má pro vaši společnost koordinovaný plán ochrany pokožky, který přináší.
Informujte se

Brožura ochrany rukou

Další informace k tématu ochrany rukou a naší službě OOP naleznete v naší online brožuře.

Zobrazit brožuru

Poradenství

Máte jakékoli dotazy?Obraťte se prosím na naše specialisty na OOP a žádná z vašich otázek nezůstane nezodpovězena.

Ke kontaktu

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku