Firemní plán ochrany pokožky - dokonalá ochrana pokožky při práci

Společně vypracujeme individuální plán ochrany pokožky pro vaši společnost

Kůže - jeden z nejdůležitějších a nejrozsáhlejších lidských orgánů. Různé vlivy na pracovišti však mohou pokožku zatěžovat. Pravidelné mytí a dezinfekce může poškodit nejdůležitější vrstvu pokožky, proto je nezbytné používat správné přípravky pro ochranu pokožky a péči o ni. V plánu ochrany pokožky jsou uvedena rizika pro pokožku na pracovišti v závislosti na oboru činnosti. Zajišťuje, aby zaměstnanci používali prostředky na ochranu pokožky správně. Plán ochrany pokožky dále uvádí produkty na ochranu, čištění a péči o pokožku, které by se měly používat, aby byla pokožka správně chráněna.

Proč je nezbytný individuálně přizpůsobený plán ochrany pokožky?

Ruce jsou při každodenní práci vystaveny nejrůznějším zátěžím. Udržování zdravé kůže je velmi důležité, protože kožní onemocnění jsou často dlouhodobá a způsobují postiženému značné utrpení a vysoké náklady v případě pracovní absence. Nejčastější příčinou je přetěžování pokožky, nadměrné nároky na regenerační mechanismy opakovaným působením dráždivých látek, jako jsou čistící a dezinfekční prostředky, ale i kyselých a zásaditých látek ve spojení s vodou. V roce 2015 byla do seznamu nemocí z povolání zařazena rakovina bílé kůže a její prekurzory, protože kožní onemocnění tvoří přibližně jednu třetinu odůvodněných hlášení podezření na nemoc z povolání.

Ve firmách se často používají vzorové plány ochrany kůže, které plně nezohledňují rizika pro pokožku na daném pracovišti a předpokládají zdravou pokožku zaměstnance. Individuálně vytvořený plán ochrany pokožky tak zohledňuje specifické požadavky každého zaměstnance, stejně jako správnou ochranu pokožky a dokonalou péči o ni v závislosti na pracovišti.


Plán ochrany pokožky přizpůsobený vaší firmě se vytváří v následujících krocích:

 • Konkrétní zátěže pokožky se určují na základě posouzení rizik na místě.
 • Hodnocení rizik provádí bezpečnostní specialista a podnikový lékař.
 • Rizika na pracovišti jsou sepsána v plánu ochrany pokožky a jsou uvedena vhodná řešení ochrany pokožky.

Přehled výhod díky individuálním plánu pro ochranu pokožky

 • Ochrana pokožky pro každé pracovní prostředí ve firmě.
 • Zvyšuje se pravděpodobnost správné aplikace prostředků na ochranu pokožky.
 • Správná aplikace produktů v různých oblastech a ve správný čas.
 • Cílená prevence nebo eliminace kožních onemocnění zaměstnanců.
 • Minimalizace nákladů na nemoci související s povoláním:
  • Snížení obchodních nákladů.
  • Zvýšení produktivity díky lepší ochraně.
  • Snížení absencí zaměstnanců.

V několika krocích k vašemu individuálnímu plánu ochrany pokožky:

Ve čtyřech krocích vás podpoříme při vytváření optimálního plánu ochrany pokožky - pro transparentní organizaci ochrany pokožky, a tím i nejvyšší možnou bezpečnost vašich zaměstnanců. Kompletní balíček kompetentního poradenství, vytvoření plánu ochrany pokožky a výběr produktů vám nabízí dokonalou ochranu pokožky před, během a po práci, aby byla pokožka zdravá.

Konzultace

Náš kvalifikovaný OOP s vámi rád prohlédne vaše pracoviště a provede inventuru činností na pracovištích. Na základě toho předložíme návrh na výběr vhodných přípravků na ochranu pokožky. Následně Vám pomůžeme při odběru vzorků a testování.

Objednávka

Po úspěšné kontrole na pracovišti a případných testech produktu u nás můžete zadat svou první objednávku. Za tímto účelem nás informujte o aplikačních oborech, místech použití a vybraných produktech.

Vytvoření plánu ochrany pokožky

Je plán ochrany pokožky k vaší spokojenosti? Tak obdržíte svůj individuálně vytvořený plán ochrany pokožky.

Individuální plán na ochranu pokožky

Jste spokojeni s výběrem produktů na ochranu pokožky? Zeptejte se nás, rádi vám pomůžeme sestavit individuální plán na ochranu pokožky.

Poradenství a odborné znalosti produktů z jednoho zdroje

Firemní ochrana pokožky: Podrobný plán ochrany pokožky

Kompletní plán ochrany pokožky by měl ukazovat čtyřfázový přístup:

 • Prostředky na ochranu pokožky před prací a během práce.
 • Prostředky pro čištění pokožky před prací a během práce, podle stupně znečištění.
 • Prostředky pro péči o pokožku po práci, podle stavu pokožky.
 • V případě potřeby dezinfekční prostředky.

Váš plán ochrany pokožky může vypadat takto:

 1. Logo zákazníka včetně názvu společnosti a případně názvu oddělení.
 2. Zařazení produktu do jednotlivých kategorií: Ochrana pokožky, hygiena rukou, dezinfekce rukou a péče o pokožku.
 3. Individuálně konfigurovatelné oblasti použití včetně seznamu pracovních materiálů používaných v těchto oblastech a jejich stupně znečištění, které se v těchto oblastech může vyskytnout.
 4. Prezentace produktů včetně popisů produktů a obrázků. V případě potřeby vizualizace výdejních systémů.

Kde správně uplatňujete svůj plán ochrany pokožky?

Plán ochrany kůže zajišťuje zaměstnavatel a měl by být zaměstnancům volně dostupný. Plán by měl být viditelně vyvěšen v blízkosti výdejních zařízení nebo vedle mycího prostoru. Na těchto místech jsou pak k dispozici produkty uvedené v plánu ochrany pokožky. Dále je uvedeno, pro jakou práci se má použít který prostředek ochrany pokožky.

Zajímavosti o ochraně pokožky a plánu ochrany rukou

Online rady o ochraně pokožky

Zjistěte, proč je ochrana kůže důležitá a co byste měli zvážit při výběru produktu.

Více informací

Poradenství

Máte jakékoli dotazy? Obraťte se prosím na naše specialisty OOP a žádná z vašich otázek nezůstane nezodpovězena.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku