úhel

Kategorie
337Produkt

Produkty

Přidat na seznam artiklů

Úhelníky pro Vaši preciznost a přesnost

Úhelník, často nazývaný „vinkl“, je jednoduchý, avšak nepostradatelný nástroj v mnoha řemeslech, jako je strojírenství, truhlářství a zednictví. Jeho hlavní funkcí je přesné měření pravých úhlů, tedy úhlů o 90 stupních. Existují však i nastavitelné úhelníky, na kterých si zvolíte vámi požadovaný úhel. Úhelník může být vyroben z oceli nebo dřeva, přičemž ocelový úhelník je preferovaný pro jeho vysokou tuhost a rozměrovou stabilitu.

Základní konstrukce úhelníku zahrnuje dvě ramena, z nichž jedno je kratší a druhé delší. Ta jsou vzájemně uspořádána v pravém úhlu. Nejrozšířenější variantou je úhelník příložný, jehož kratší strana má tvar „T“ s příložným dorazem. Ten se umístí na hranu materiálu a delší strana ukazuje přesný pravý úhel vzhledem k této hraně. S pomocí této delší strany lze snadno rýsovat přímky a provádět pravoúhlé řezy.

Existují také další druhy úhelníků, jako jsou ploché a vlasové úhelníky, které mají specifické aplikace v závislosti na potřebách konkrétního řemesla nebo projektu. Ploché úhelníky jsou obvykle používány pro měření úhlů na rovinách, zatímco vlasové úhelníky mají speciální využití v přesném strojírenství.

I přes rozmanitost těchto typů úhelníků zůstává jejich hlavní funkcí zachovat přesnost a konzistenci při pracích vyžadujících pravé úhly. Jsou nepostradatelným vybavením pro řemeslníky a inženýry, kteří usilují o dokonalý výsledek ve svých projektech.

Přihlásit se