Varnostni znaki za označevanje tal

Navodila za ravnanje zaposlenih in obiskovalcev z namenom preprečevanja nesreč

Vsa področja v proizvodnih halah niso dostopna vsem. Stroje sme upravljati samo usposobljeno osebje, poti za izhod v sili morajo biti hitro in jasno prepoznavne za vse prisotne. Za izpolnitev teh zahtev z jasnimi oznakami so v veliko pomoč varnostni znaki, ki so tudi zakonsko obvezni. Varnostne znake je treba uporabljati na delovnem mestu zaradi varnosti zaposlenih in preprečevanja nesreč. Varnostni znaki, ki jih je treba uporabiti, so določeni v evropskem standardu EN ISO 7010, v Nemčiji pa v Tehničnih predpisih za delovna mesta (t. i. Predpisi za delovna mesta ali na kratko ASR) v oddelku A1.3 (Znaki za varnost in zdravje pri delu). Znaki morajo biti trajno pritrjeni in jasno vidni v vseh podjetjih in javnih zgradbah ter na mestih, kjer je pomembna varnost osebja. To je treba upoštevati tudi pri načrtovanju novih delovnih mest. V naši široki paleti varnostnih znakov najdete znake za obveznosti, prepovedi, reševanje, opozorilne znake in znake požarne varnosti.

Informacije o varnostnih simbolih in znakih

Barva in oblika varnostnih znakov

Da bi bili varnostni znaki jasno prepoznavni, so njihove barve standardno opredeljene v ISO 3864-4. Barve, ki so označene v stolpcih 3, 4 in 5 (glejte spodnjo preglednico), morajo biti skladne tudi s specifikacijami ISO 3864-4. Kontrastna barva vključuje tudi luminiscentne pigmente.

RAL 1003

Signalno rumena

RAL 3001

Signalno rdeča

RAL 5005

Signalno modra

RAL 6032

Signalno zelena

RAL 9003

Signalno bela

RAL 9004

Signalno črna

Ustrezna velikost varnostnih znakov in njihova čitljivost

Izbrana velikost je ključna za določitev razdalje, s katere je mogoče varnostni znak prepoznati. Večja kot je razdalja, s katere mora biti varnostni znak prepoznaven, večji mora biti. Obstajajo razlike med posameznimi vrstami znakov (glejte spodnjo preglednico).

Primer: Izbran je znak za prepoved „Nepooblaščenim dostop prepovedan“ premera 100 mm. Ta znak je jasno viden z razdalje 4 m. Če je ta razdalja premajhna, je treba premer znaka povečati.

Day and night view

Varnostni znaki z dolgotrajno luminiscenco

Znaki za požarno varnost in reševanje z dolgotrajno luminiscenco se uporabljajo, kjer ni varnostne razsvetljave ali če lahko pride do izpada razsvetljave. Naši luminiscenčni izdelki znatno presegajo vrednosti, opredeljene v DIN 67510. Na luminiscenco vplivajo naslednji dejavniki:

 • intenzivnost svetilke za polnjenje
 • vrsta osvetlitve
 • trajanje osvetlitve
 • pigmenti znaka.

V dobi LED-razsvetljave je ključna barva svetlobe. Hladna bela svetloba ima največjo intenzivnost polnjenja.

Merila za izbiranje varnostnega znaka: znanost o materialih

V praksi obstaja veliko načinov za označevanje potencialnih nevarnosti na delovnem mestu. Izbira pravih materialov je ključna za zagotavljanje trajnosti in odpornosti znaka na poškodbe. Material je treba izbrati skladno z lokacijo, na kateri se bo varnostni znak uporabljal. Na voljo so štirje materiali z različnimi lastnostmi. Te informacije vam pomagajo izbrati pravi varnostni znak za vaše potrebe.

Varnostni znaki in nalepke po meri

Hoffmann Group lahko izdela številne znake za požarno varnost in reševanje po meri, ki vsebujejo logotip vašega podjetja ali izbrano besedilo. Varnostne nalepke in znake za notranjo ter zunanjo uporabo lahko oblikujete v želenih barvah in z vašim logotipom. Na voljo so tudi parkirni znaki po meri z dodanim besedilom v katerem koli jeziku. Preverite tukaj in si oglejte, katere podrobnosti potrebujemo za oblikovanje po vaši meri.

Vaše prednosti:

 • skladnost z ukrepi za varstvo zaposlenih,
 • manj nezgod in s tem znižanje stroškov,
 • zagotavljanje splošnega razumevanje zaposlenih,
 • vrhunska kakovost za zaščito varnosti zaposlenih in drugih,
 • obsežna ponudba – zanesljiva oskrba,
 • namensko svetovanje naših specialistov za osebno varovalno opremo.

Normativi in standardi

Uvedba novih znakov za varstvo pri delu v skladu z ISO 7010 in v skladu z ASR A1.3 (2013) v Nemčiji je povzročila velike spremembe na delovnih mestih. V Nemčiji ASR A1.3 nadomešča ključne dele starejše Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu (BGV A8 – preprečevanje nezgod).

Uporabo veljavnih varnostnih znakov v skladu z ASR 1.3 (2013) zahtevajo pravno veljavni zakoni o tovarnah. Če se uporabljajo zastareli varnostni znaki (v skladu z ASR 1.3 (2007) ali BGV A8), mora podjetje opraviti oceno tveganja, da preveri, ali se lahko na podlagi varnostnih znakov zagotovi ustrezna varnost zaposlenih. Preverite tukaj in si oglejte, ali je priporočljivo spreminjanje zastarelih varnostnih znakov.

ISO 7010

 • Mednarodni standard, ki ga je določila Evropska komisija.
 • Mednarodni standard, sprejet v Evropi in tudi v Nemčiji (DIN EN ISO 7010).
 • Enotna opredelitev varnostnih znakov, ki se uporablja v številnih evropskih državah.

ASR A1.3

 • Tehnična pravila za delovna mesta (znaki za varnost in varovanje zdravja).
 • Nadomešča stare predpise v skladu z BGV A8.
 • Sprejetje varnostnih znakov, določenih v standardu ISO 7010.
 • Z uporabo teh predpisov delodajalci izpolnijo svoje obveznosti glede zagotavljanja varnih oznak na delovnem mestu.

BGV A8

 • Predpisi nemškega trgovinskega združenja za varnost in zdravje pri delu.
 • Ureditev znakov za zaščito zdravja in varnost pri delu.
 • Trenutno velja le za podobmočja.
 • Pomembne točke so zdaj zajete v ASR A1.3.
 • Uporaba varnostnih znakov v skladu z BGV A8 je dovoljena le v povezavi z oceno tveganja.

Označevanje tal in varnostni znaki

Lepilni trakovi za varnostno označevanje združujejo prilagodljivost, trajnost in učinkovitost. Za namestitev novih oznak ni potreben noben dolgotrajen postopek, pri katerem bi bilo treba stare oznake najprej obrusiti, nato nanesti nove oznake in jih prekriti ter počakati, da se posušijo. To pomeni, da ni izgube časa ali denarja in obenem nobenih kompromisov.

Fleksibilnost

Ali morate svoje delovno okolje prilagoditi nenehnim spremembam? Lepilne trakove lahko hitro in učinkovito pritrdite in odstranite. Kot taki vam lahko pomagajo pri hitri in učinkoviti prilagoditvi delovnega okolja.

Dolga življenjska doba

Lepilni trakovi so na voljo za zelo širok nabor uporabe. Ponujamo trpežne lepilne trakove, ki izpolnjujejo vaše stroge zahteve.

Učinkovitost

Obrabljene oznake je treba pogosto prebarvati, kar lahko povzroči dolgotrajne zastoje v proizvodnji. Uporaba lepilnih trakov lahko ta postopek znatno pospeši.

Navodila za namestitev trakov za označevanje tal

 • Pred namestitvijo morajo biti tla čista in suha.
 • Tla očistite z izopropilnim alkoholom in pustite 30–60 minut, da se posušijo.
 • Najboljši oprijem je zagotovljen pri delovni temperaturi od 15 do 20 °C.
 • Izvedite preizkusno lepljenje z manjšim kosom lepilnega traku.
 • Trak zgladite z brisalcem ali valjčkom in pri tem uporabite zadostno pritisno silo.
 • Izdelajte vogale z diagonalnim rezom ali lepljenjem na spoj.
 • Lepilni trak je pohoden po 10 minutah in povozen z viličarjem po 24–48 urah.
 • Z viličarjem ne obračajte, zavijajte ali zavirajte na lepilnem traku.

Brošura

Več informacij o varnostnih znakih lahko najdete v naši
brošuri

Svetovanje

Izkoristite kompetentno svetovanje naših strokovnjakov za osebno varovalno opremo:
svetovanje

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico