Bezpečnostní značky a podlahové značení

Pokyny pro zaměstnance a návštěvníky týkající se úrazové prevence

Ne všechny oblasti ve výrobních halách jsou přístupné pro každého, stroje by měl obsluhovat jen vyškolený personál a únikové cesty by měly být dobře a rychle rozpoznatelné pro všechny přítomné osoby. Pro viditelné značení takových případů jsou velmi účinné bezpečnostní štítky a často jsou tyto dokonce předepsány. Bezpečnostní značky se musí používat na ochranu zaměstnanců a k zabránění nehod na pracovišti. Používané bezpečnostní značky určuje evropská norma EN ISO 7010 a v Německu technická pravidla pro pracoviště (také pravidlo pro pracoviště nebo krátce ASR) v odstavci A1.3 (Bezpečnostní značky a značky ochrany zdraví při práci). Značky musí být ve všech podnicích, veřejných budovách resp. na místech, na kterých musí být chráněny osoby, upevněny dobře viditelně a trvale. To by mělo být zohledněno již při plánování nových pracovišť. V našem bohatém sortimentu bezpečnostních značení najdete příkazové, zákazové, záchranné, výstražné a protipožární štítky.

Informace o bezpečnostních značkách a bezpečnostních štítcích

Barva a tvar bezpečnostní značky

Pro jednoznačnou rozpoznatelnost bezpečnostních štítků byly barvy jednotně určeny v ISO 3864-4. Barvy označené ve sloupcích 3, 4 a 5 (viz tabulka níže) musí také odpovídat specifikacím ISO 3864-4. Ke kontrastním barvám patří také fotoluminiscenční pigmenty.

RAL 1003

Signal yellow

RAL 3001

Signal red

RAL 5005

Signal blue

RAL 6032

Signal green

RAL 9003

Signal white

RAL 9004

Signal black

Vhodná velikost bezpečnostních tabulek a jejich dosahy rozpoznání

Volba velikosti je rozhodující pro dosah rozpoznání štítku. Čím dále musí být štítek dobře rozpoznatelný, tím větší by měl bezpečnostní štítek mít provedení. Existují rozdíly mezi jednotlivými typy bezpečnostních štítků, viz tabulka níže.

Příklad: Zákazová značka „Zákaz vstupu neoprávněným osobám“ se volí s průměrem 100 mm. Díky tomu je značka dobře viditelná ze vzdálenosti 4 m. Pokud by to bylo nedostačující, musí se průměr zvětšit.

Day and night view

Bezpečnostní značka s dlouhou dobou dosvícení

V případě neexistence bezpečnostního osvětlení nebo výpadku obecného osvětlení se používají značky požární ochrany a záchranné značky s dlouhou dobou dosvícení. Naše produkty s dlouhou dobou dosvícení mají výrazně vyšší minimální hodnoty požadované v normě DIN 67510. Světelné hodnoty ovlivňují tyto faktory:

 • Intenzita nabíjecího světla
 • Typ osvětlení
 • Délka svícení
 • Pigmentace nápisů

V době LED osvětlení rozhoduje barva světla, přičemž nejvyšší intenzitu nabíjení má studená bílá.

Kritéria výběru bezpečnostních tabulek: Nauka o materiálech

V praxi existují různé způsoby, jak upozornit na možná rizika na pracovišti. Volba materiálu je zásadní pro zajištění dlouhé životnosti a prevenci poškození bezpečnostního štítku. Materiál by měl být zvolen podle místa použití štítku. Existují čtyři materiály s různými vlastnostmi. Pomocí těchto informací si můžete vybrat správný štítek pro své potřeby.

Individuální tabulky a značky

U společnosti Hoffmann Group máte možnost nechat si vyrobit různé štítky požární ochrany a záchranářské štítky s firemním logem nebo individuálním textem. Bezpečnostní tabulky a značky pro vnitřní a vnější oblast lze vytvořit v požadovaných barvách a s Vaším logem. Kromě toho jsou možné individuální parkovací štítky a textové doplňky ve všech jazycích. Zde najdete přesné informace, které od vás potřebujeme pro individuální výrobu.


Výhody pro vás:

 • Dodržování ochranných opatření pro zaměstnance
 • Snížení úrazovosti a tím snížení nákladového faktoru
 • Zajištění obecného porozumění zaměstnancům
 • Nejlepší kvalita pro ochranu zaměstnanců a přítomných osob
 • Komplexní sortiment - spolehlivá péče
 • Cílově orientované rady od našich specialistů na OOP.

Normy a standardy

Zavedení nových provozních bezpečnostních značek podle ISO 7010 a v Německu podle ASR A1.3 (2013) vede k rozhodujícím změnám na pracovištích. V Německu nahrazuje ASR A1.3 podstatné části staršího předpisu procesního sdružení pro bezpečnost a zdraví při práci (BGV A8 – úrazová prevence).

Použití aktuální bezpečnostní značky podle ASR 1.3 (2013) odpovídá zákonem nařízenému nařízení o pracovištích. Při použití zastaralých bezpečnostních značek (podle ASR 1.3 (2007) nebo BGV GARANT A8 musí podnik vytvořit posouzení ohrožení za účelem kontroly, zda bezpečnostní značky zajistí ochranu zaměstnanců. Zde naleznete kontrolní seznam pro případnou výměnu zastaralých bezpečnostních štítků, jedná se pouze o doporučení pro výměnu štítků.

ISO 7010

 • Mezinárodní norma stanovená Evropskou komisí.
 • Převzetí mezinárodní normy v Evropě a také v Německu (DIN EN ISO 7010).
 • Jednotná definice bezpečnostních štítků také mimo hranice jednotlivých evropských států.


ASR A1.3

 • Technické pravidlo pro pracoviště (označení bezpečnosti a ochrany zdraví).
 • Náhrada staré směrnice podle BGV A8.
 • Převzetí bezpečnostního značení stanoveného v ISO 7010.
 • Zaměstnavatelé touto směrnicí plní své povinnosti bezpečného značení pracoviště.

BGV A8

 • Předpis sdružení pojištění odpovědnosti zaměstnavatele pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • Pravidla ochrany zdraví a bezpečnostní značky na pracovišti.
 • Aktuálně platí již jen částečně.
 • Důležité obsahy jsou dnes pokryty ASR A1.3.
 • Použití bezpečnostních znaků podle BGV A8 je možné již jen ve spojení s ohodnocením ohrožení.

Pozemní značení a bezpečnostní značení

Lepicí pásky bezpečnostního značení v sobě skloubí flexibilitu, dlouhou životnost a efektivnost. Nová značení nemusí být nákladně odbroušena, nanesena a zakryta a nemusí dlouho schnout. Díky tomu neztrácíte čas, peníze a nemusíte dělat kompromisy.

Flexibilita

Musí se vaše pracovní prostředí přizpůsobovat neustálým změnám? Lepicí pásky jsou umístěny a odstraněny rychle a efektivně. Můžou vám pomoct při rychlém a efektivním přizpůsobení pracovního prostředí.

Životnost

Lepicí pásky jsou k dispozici pro širokou škálu aplikací. Nabízíme Vám odolné lepicí pásky, které splňují Vaše vysoké nároky.

Účinnost

Opotřebovaná označení je často nutné přelakovat. To může způsobit dlouhé výpadky. Pomocí lepicích pásek můžete tento proces výrazně zkrátit.

Pokyny k umístění pásky na značení podlahy

 • Před umístěním musí být podlaha čistá a suchá.
 • Podlahu vyčistěte isopropyl-alkoholem a nechte 30–60 minut uschnout.
 • Optimální přilnavost při zpracovatelské teplotě mezi 15 ° a 20 °C.
 • Proveďte zkoušku adheze s krátkým kouskem lepicí pásky
 • Lepicí pásku přitiskněte stěrkou nebo válečkem, dbejte na přítlak.
 • Překrytí u rohů přes diagonální řez nebo styčnou hranu.
 • Po lepící pásce je možné po 10 minutách chodit, po 24–48 hodinách pojíždět vysokozdvižným vozíkem.
 • Na lepící pásce vysokozdvižný vozík neotáčejte, neřiďte nebo nebrzděte.

Brožura

Více informací a produktů naleznete v naší brožuře o bezpečnostních značkách a podlahových značeních.

Rada odborníka

Máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnostních značek nebo značení na podlaze? Naši specialisté na OOP vám pomohou s dalšími informacemi.

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku