KONTURMÅLEAPPARAT

Berøringsfrit, optisk inkrementelt målesystem til pålidelige resultater.

Konturmåleapparat CM1 - klare strukturer og enkel håndtering.

GARANT CM1 er allround-talentet til dine daglige konturmålinger. Takket være sin CNC-programmerbare og styrbare X- og Z-akse står den største målevolumen i den klasse til din rådighed. Ved hjælp af det optionale CNC-styrbare Y-bord kan sågar Y-aksen udvides.

Top-Down-måling og en automatisk kalibrering sørger for effektivt arbejde og en høj reproducerbarhed. Med den fuldstændigt indrettede industri-PC er du klar til at arbejde uden stort besvær.


FEATURES CM1

  1. Fuldstændig målecomputer (Quad-Core, 8 GB RAM) med optimalt kabelmanagement
  2. Optionalt med CNC-styrbart Y-bord
  3. Berøringsfrit, optisk inkrementelt målesystem til pålidelige resultater
  4. CNC-styrbar X- og Z-akse
  5. Massiv granitbasis
  6. Optionalt med joystick til styring.

Det største måleområde i sin klasse:

Med en følervandring på 190 mm i X og en højdevandring på 275 mm i Z (maksimal følervej i rummet > 330 mm) har konturmåleapparatet CM1det største måleområde i sin klasse.

I modsætning til drejepunktmåling måles ved hjælp af denne toaksede måling konstant med en målevinkel på 0°.

Måle øverste og underste kontur (Top-Down-måling):

Konturmåleapparatet CM1 arbejder med absolut-koordinater og gør det muligt, at optage konturerne i et præcist måleforhold til hinanden fra begyndelsen af. I Top-Down-målingen kan der derfor bestemmes konturer i et måleforløb og de kan automatisk sættes i forhold til hinanden.

Fuldautomatisk kalibrering:

En fuldautomatisk kalibrering af målespiderne reducerer det personlige arbejde og garanterer en anvenderneutral kalibrering.

PRODUCT VIDEOS

GARANT contour measuring instrument CM1

The GARANT CM1 is an allround talent for daily contour measurements. Thanks to its CNC programmable and controllable X and Z axis, it provides the largest measuring volume in its class. Top-down measurement and fully automatic calibration ensure efficient operation and high reproducibility. With the fully setup measuring computer, the GARANT CM1 is ready to go. Find out all about the construction of the GARANT CM1 contour measuring instrument in this video.

The measuring principle of the GARANT CM1

The GARANT CM1 contour measuring instrument has an impressive, giant measurement range with an extremely small package. With a measuring range of 190 mm in X and 275 mm in Z, the contour measuring device CM1 offers the largest measuring range in its class. In contrast to a pivot point measurement, this biaxial measurement is measured constantly with a measurement angle of 0°. Convince yourself of the advantages of the GARANT CM1 contour measuring device compared to the pivot point measurements!

PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven