Odstraňovanie otrepov s dokonalým zakončením.

Kotúčové kefy GARANT pre obrábacie centrá a robotické bunky.

Kotúčové kefy GARANT s úplným pokrytím štetinami ponúkajú nové možnosti automatizovanej povrchovej úpravy. Tieto kefy sú mimoriadne vhodné pre obrábanie hliníka.

Kotúčové kefy GARANT sú high-tech kefy určené na použitie na CNC strojoch alebo v robotických bunkách. Sú obzvlášť vhodné na použitie v prípade, keď sa obrobky musia po dokončení procesu obrábania rýchlo a spoľahlivo dokončiť automatizovaným a reprodukovateľným procesom. Hlavné oblasti použitia zahŕňajú presné odihlovanie, zaoblenie hrán, povrchovú úpravu presných dielov bez zmeny geometrie obrobku.

S kotúčovou kefou máte k dispozícii stovky pružných štetín súčasne. Takto je možné rýchlo odihliť aj zložité komponenty.

Odporúčania k použitiu

1. Prísun: Prísun kotúčovej kefy s úplným pokrytím štetinami je v ideálnom prípade medzi 0,8 mm a 1,5 mm. Vyššie hodnoty automaticky nezvyšujú rýchlosť úberu kovu a vedú k rýchlejšiemu opotrebovaniu kefy.

2. Rýchlosť: Kefy s nylonovými štetinami fungujú najlepšie, keď voľba otáčok umožňuje kontakt čo najväčšieho počtu štetín s obrobkom. Vyššie otáčky nemusia nutne viesť k lepšiemu výsledku. V závislosti od priemeru kefy sa odporúčané otáčky pohybujú medzi 1 000 ot./min a 2 300 ot./min., čo je výrazne pod maximálnou rýchlosťou.

3. Rýchlosť posuvu:
Rýchlosť posuvu určuje čas cyklu a musí sa individuálne optimalizovať. Spočiatku zvoľte nižšiu rýchlosť posuvu. Po úspešnom odstránení otrepov sa rýchlosť posuvu môže pomaly zvyšovať až do úplného odstránenia otrepov.

4. Presah: Ideálny presah pri obrobku predstavuje približne 35 mm po každej strane.

5. Smer otáčania: Zvolený smer otáčania by mal byť opačný ako smer otáčania rezného nástroja. Takto sa zvyšuje kefovací účinok jednotlivých štetín a najúčinnejšie sa odstraňujú otrepy.

6. Hranica opotrebovania: Hranica opotrebovania kotúčovej kefy sa dosiahne vtedy, keď zostávajúca výška štetín už nezabezpečuje pružnosť štetín. Štetiny sa následne už neohýbajú okolo okraja.

Dráha posunu: Dráha posunu kefy by sa mala zvoliť tak, aby pri priblížení a zatiahnutí celý obvod kefy úplne vyčnieval z obrobku. Iba týmto spôsobom je možné spracovať všetky hrany.

Kompaktné. Všestranné. Presné.

Štandardná montáž: Možno kombinovať so všetkými upínačmi rovinných fréz s vymeniteľnými doštičkami a kombinovanými adaptérmi rovinných fréz. Nevyžaduje sa žiadne ďalšie príslušenstvo. Kladný prenos sily.
Dynamický tvar kotúča: Vysoké otáčanie bez radiálneho hádzania. Maximálna odolnosť proti prevráteniu. Priehlbiny na zníženie hmotnosti.

1. Štetiny pevne zaliate na svojom mieste:
– Štetiny sa nelámu. Vysoké rýchlosti.
– K dispozícii sú špeciálne verzie s individuálnou hustotou brúsneho zrna.
2. Špičkové štetiny:
– Nylonové štetiny impregnované brúsnym zrnom.
– Teplotná odolnosť do 160 °C.
– Chemická odolnosť umožňuje použitie chladiacich kvapalín (odporúča sa).
3. Maximálna hustota osadenia štetinami:
– Agresívny účinok kefovania a extrémne dlhá životnosť kefy.
– Stabilný profil, rovný povrch.
– Kontrolovateľné správanie pri opotrebovaní.

Kotúčové kefy špecifické pre zákazníka

Na základe základného telesa GARANT pre vás nakonfigurujeme ideálnu kefu so štetinami, ktoré budú individuálne usporiadané pre vašu konkrétnu aplikáciu.
Tvar a priemer základného telesa: Naše základné teleso GARANT je dostupné v štyroch rôznych priemeroch. Každé základné teleso má otvor, priečnu a pozdĺžnu štrbinu pre priamu montáž na kombinované adaptéry rovinnej frézy alebo upínacie tŕne frézovacích hláv.
Dĺžka osadenia: S narastajúcou dĺžkou osadenia štetín sa zvyšuje aj životnosť a flexibilita kefy.
Tvar kefy: Agresivitu a ohybnosť kotúčovej kefy je možné upraviť výberom rôznych tvarov kefovacej časti.

Kotúčové kefy GARANT majú pozitívny vplyv na výrobné náklady.

Skrátený čas cyklu
Po procese obrábania sa môže obrobok dokončiť bez toho, aby sa musel vyberať z obrábacieho centra. To výrazne skracuje čas spracovania, pričom úplne odpadá nákladné nastavenie a preprava.

Konzistentná kvalita

Nepretržité pôsobenie abrazívneho zrna a vysoká stálosť tvaru kief zaručujú vysokú spoľahlivosť procesov. Znižuje sa tak podiel nepodarkov a skracujú časy kontroly na minimum.

Dlhšia životnosť

V porovnaní s bežnými brúsnymi nástrojmi majú kotúčové kefy GARANT výrazne dlhšiu životnosť vďaka maximálnej hustote osadenia štetinami.

Efektívne využitie personálu

Automatizácia rutinných operácií následného spracovania umožňuje spoločnostiam efektívnejšie využívať čas svojich zamestnancov, ktorí sa môžu sústrediť na špecializovanejšie úlohy.


Spoločnosť MetalTech šetrí 80 % procesného času používaním kotúčových kief GARANT

Spoločnosť MetalTech spracováva predovšetkým hliník, ale aj liaty hliník. Ten často zanecháva nevzhľadné otrepy, ktoré si vyžadujú manuálne prepracovanie, čo je úloha, ktorá je únavná a náročná na prácu. Spoločnosť sa dozvedela o kotúčových kefách GARANT a teraz dokončuje ploché diely priamo na stroji, ihneď po procese obrábania.

„Kefy dokonale vyhladia hrany ostré ako žiletka. Sú ideálne na odstránenie otrepov a nemenia rozmery komponentov, čo je, samozrejme, veľmi dôležité.“ Peter van Leeuwen, riaditeľ spoločnosti MetalTech

Referencia od ďalšieho zákazníka

Najlepšia kvalita pri skrátených cykloch.

„Kotúčové kefy GARANT zaručujú stálu kvalitu dokončovania a zároveň nám ušetria niekoľko hodín práce.“
Pascal Van De Sande, technický manažér spoločnosti Aluro CNC

Video o výrobku

Kotúčové kefy GARANT

Kotúčové kefy GARANT s úplným pokrytím štetinami poskytujú nové možnosti účinného odstraňovania otrepov a povrchovej úpravy na CNC strojoch a v robotických bunkách. Kotúčové kefy GARANT sú obzvlášť vhodné na použitie v prípade, keď sa obrobky musia rýchlo a spoľahlivo dokončiť automatizovaným a reprodukovateľným procesom po dokončení procesu obrábania. Rýchla a bezpečná montáž bez potreby ďalšieho príslušenstva, ako aj veľmi nízka radiálna hádzavosť, sú len niektoré z ich mnohých výhod.


Výrobky a ďalšie informácie

Ďalšie informácie o kotúčových kefách GARANT, užitočnom sprievodcovi o kefách, ich použití alebo možnostiach individuálnej konfigurácie nájdete v online brožúre.

Priamy nákup

Prihlásiť sa

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka