MYSLIEŤ DOPREDU. PRE NAŠICH ZÁKAZNÍKOV. PRE NAŠU SPOLOČNOSŤ.

Firemnú stratégiu a orientáciu celej skupiny Hoffmann rozvíja a riadi spoločnosť Hoffmann SE spolu so svojimi dlhoročnými partnerskými spoločnosťami. Najdôležitejším kritériom je zodpovedná vízia a celková orientácia na zaistenie prospechu pre zákazníka. Hodnoty kontinuity, stability, spoľahlivosti a udržateľnosti sú pre skupinu Hoffmann, ktorá je tradičným rodinným podnikom, nevyhnutné.

SPRÁVNA RADA SPOLOČNOSTI HOFFMANN

Martin Reichenecker
Predaj a marketing
Predseda

Siegfried Neher
Technológia a transformácia

Borries Schüler
Riadenie výrobkov a inžinierstvo

Alexander Eckert
Výroba

Marc Trube
Financie a všeobecné služby

Priamy nákup

Prihlásiť sa

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka