MYSLET DÁLE. PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY. PRO NAŠI FIRMU.

Hoffmann SE rozvíjí a řídí v souladu se svými dlouholetými partnerskými podniky směřování celé skupiny Hoffmann Group. Nejdůležitějšími kritérii jsou přitom odpovědná předvídavost budoucího vývoje a absolutní zaměření na prospěch pro zákazníka. Jako tradiční rodinný podnik je Hoffmann Group symbolem kontinuity, stability, spolehlivosti a dlouhodobé udržitelnosti. Této výzvě čelíme každý den.

VEDENÍ FIRMY

Martin Reichenecker
Chairman & Finance

Claudia Lenders
Sales & Marketing

Alexander Eckert
Operations & General Services

Borries Schüler
Product Management & Engineering

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku