Hoffmann Group Home
 • 500 000 artykułów
 • Dostawa w ciągu 48 h
 • Jakość dostaw potwierdzona certyfikatem TÜV
   • Menu

   Polityka prywatności

   Stan na: maj 2018

   Cieszy nas Twoje zainteresowanie naszą witryną. Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna. Grupa Hoffmann ma świadomość, że ​​w ramach działalności korporacyjnej ponosi odpowiedzialność za ochronę informacji i danych powierzonych firmie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas odwiedzania naszych stron internetowych, bezwzględnie przestrzegamy przepisów prawa dotyczących danych osobowych i chcielibyśmy szczegółowo poinformować o charakterze przetwarzania danych. 

   1. Kto ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie moich danych osobowych?

   1.1. Odwiedzając tę witrynę

   Odpowiedzialność za przetwarzanie danych podczas odwiedzania tej witryny ponosi firma Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München.

   Inspektor ds. ochrony danych firmy Hoffmann SE jest dostępny pod podanym powyżej adresem korespondencyjnym, z dopiskiem do wiadomości inspektora ochrony danych oraz pod adresem poczty elektronicznej: dataprotection@hoffmann-group.com.

   Wiadomości dotyczące strony www.hoffmann-group.com/PL można formułować w j. polskim.

   1.2. W celu realizacji warunków umowy, świadczenia usług

   Indywidualne usługi i oferty prezentowane na stronie internetowej nie stanowią bezpośredniej oferty firmy Hoffmann SE, lecz lokalnych firm partnerskich Grupy Hoffmann odpowiedzialnych za poszczególne usługi i oferty. Jeśli korzystasz za pośrednictwem tej witryny z usług i ofert lokalnego przedstawiciela firmy Hoffmann (np. składanie zamówienia, świadczenie usług, obsługa klienta), odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych ponosi również właściwa firma partnerska Grupy Hoffmann.

   W przypadku zamówień i zgłoszeń serwisowych od klientów prywatnych zawsze odpowiedzialność ponosi firma Hoffmann SE.

   Zamówienia i zgłoszenia serwisowe klientów biznesowych są zazwyczaj obsługiwane przez firmy partnerskie Grupy Hoffmann właściwe dla miejsca dostawy. Decydujące w przypadku zamówień są informacje zawarte we właściwej dokumentacji dotyczącej zamówienia oraz warunków umowy. W przypadku usług i zgłoszeń związanych z konkretną lokalizacją przeważnie właściwe są oddziały partnerskie firmy Hoffmann odpowiedzialne za tę lokalizację.

   Listę wszystkich firm partnerskich Grupy Hoffmann, ich lokalne obowiązki oraz dane kontaktowe do właściwego inspektora ochrony danych można znaleźć tutaj

   W celu umożliwienia korzystania z usług i serwisu firm partnerskich Grupy Hoffmann za pośrednictwem tej strony internetowej, niezbędne jest przekazanie przez spółkę Hoffmann SE Twoich danych osobowych do właściwej firmy partnerskiej należącej do Grupy Hoffmann.

   2. Kiedy firma Hoffmann zbiera dane odwiedzających witrynę?

   Gromadzimy informacje w ograniczonym zakresie, aby móc przyjąć i przetwarzać zamówienia lub prezentować odpowiednio dopasowane oferty. Można odwiedzać naszą witrynę bez podawania swoich danych osobowych. Przechowujemy techniczne dane dostępu w tak zwanych plisakach dzienników serwera, takie jak np. nazwa żądanego pliku, data i godzina pobrania, ilość przesłanych danych oraz wyszukiwany dostawca. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania witryny oraz ulepszania naszej oferty. 
    
   Gromadzimy w szczególności dane osobowe:
    
   w ramach zamówienia w sklepie internetowym,
   podczas rejestracji indywidualnego dostępu klienta,
   podczas subskrypcji naszego biuletynu,
   w formularzu kontaktowym oraz w zgłoszeniach serwisowych,
   podczas kontaktowania się drogą elektroniczną.  
    
   Odwiedzający witrynę jest informowany na początku procesu wypełniania każdego formularza o zakresie gromadzonych danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji warunków umowy, świadczenia usług oraz obsługi zgłoszeń.
    

   3. W jakim celu przetwarzane są dane przez firmę Hoffmann? 

   3.1. W celu wypelnienia zobowiązań umownych (art. 6 pkt 1 lit. b RODO)

   Firma Hoffmann wykorzystuje Twoje dane, aby zapewnić jak najlepszą jakość korzystania ze sklepu internetowego oraz usług serwisowych. Przy czym dane są traktowane z pełną odpowiedzialnością. Spółka Hoffmann SE oraz firmy partnerskie Grupy Hoffmann wykorzystują Twoje dane osobowe przede wszystkim do: 
    
   przetwarzania zamówień;
   przetwarzania zgłoszeń serwisowych;
   wysyłania drogą elektroniczną biuletynu, jeśli został on subskrybowany.
    
   Jeśli w sprawie zamówienia lub zgłoszenia serwisowego właściwą jest firma partnerska Grupy Hoffmann, przekazujemy Twoje dane osobowe do odpowiedniej firmy przedstawicielskiej.
    
   W celu realizacji warunków umowy, spółka lub właściwa firma partnerska Grupy Hoffmann przekazuje Twoje dane firmie transportowej odpowiedzialnej za dostawę, jeśli jest to niezbędne w ramach dostarczenia zamówionych towarów. W zależności od tego, jaki podczas składania zamówienia wybrany został operator usług płatniczych, spółka lub odpowiedzialna firma partnerska Grupy Hoffmann przekazuje zgromadzone dane dotyczące płatności instytucji finansowej odpowiedzialnej za płatność w celu jej prawidłowego przetworzenia oraz w razie potrzeby innemu autoryzowanemu przez nas dostawcy usług płatniczych. Niektórzy z wybranych operatorów usług płatniczych również zbierają te dane we własnym zakresie, jeśli klient utworzył tam swoje konto (np. płacąc przez PayPal). W takim przypadku należy zalogować się u operatora usług płatniczych przy użyciu danych dostępowych podczas procesu składania zamówienia. W tym zakresie ma zastosowanie polityka prywatności odpowiedniego operatora usług płatniczych.
    

   3.2. W ramach równowagi interesów (art. 6 pkt. 1 lit. f RODO)

   Możemy również wykorzystywać dane w oparciu o równowagę interesów w celu ochrony uzasadnionych, zwykle ekonomicznych interesów dotyczących nas lub podmiotów trzecich, przy czym w miarę możliwości przetwarzamy pseudonimizowane lub anonimizowane dane. Odbywa się to w następujących celach:
    
   kontrola i poprawa wydajności i pewności prawnej procesów biznesowych;
   analiza zdolności kredytowej;
   kontrola, optymalizacja i dalszy rozwój usług i produktów;
   działania marketingowe (np. reklama pocztowa, przekierowywanie), badania rynku i sondaże opinii publicznej;
   zgłaszanie roszczeń prawnych i obrony w sporach sądowych;
   wykrywanie, zapobieganie i ściganie przestępstw;
   zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności naszych systemów IT.
    

   3.3. Na podstawie udzielonej zgody (art. 6 pkt. 1 lit. a RODO)

   W zakresie, w jakim wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, odpowiednia podstawa przetwarzania jest zgodna z udzieloną zgodą. Dotyczy to w szczególności każdej zgody udzielonej podczas telefonicznej rozmowy marketingowej lub drogą elektroniczną.
    
   W każdej chwili można odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wyrejestrowanie z biuletynu jest możliwe w każdej chwili i można to zrobić, wysyłając wiadomość na powyższe dane kontaktowe lub poprzez odpowiedni link podany w biuletynie.
    

   3.4. W celu wypełnienia ustawowych zobowiązań (art. 6 pkt. 1 lit. c RODO)

   Podlegamy różnym zobowiązaniom prawnym, jak np. ustawowe zapisy dotyczące rejestrów biznesowych i przepisów eksportowych.
    

   4. Przekazywanie danych osobowych

   Jeśli do obsługi tej strony internetowej lub świadczenia usług przez firmy partnerskie Grupy Hoffmann wykorzystywani są dostawcy zewnętrzni (dostawcy hostingu, firma przewozowa itp.) lub inna firma partnerska Grupy Hoffmann jest odpowiedzialna za przetwarzanie, odpowiednie firmy będą miały dostęp tylko do danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków i funkcji.
    
   Jeśli usługodawcy i firmy partnerskie Grupy Hoffmann przetwarzają dane poza Unią Europejską, może to spowodować przesłanie danych osobowych do kraju, który nie zapewnia takich samych standardów ochrony danych jak Unia Europejska. W takim przypadku zapewniamy, że odbiorcy danych, w drodze umowy lub w inny określony sposób, zapewniają poziom ochrony danych równoważny poziomowi ochrony obowiązującemu w Unii Europejskiej.
    

   5. W jaki sposób firma Hoffmann wykorzystuje dane do marketingu pocztowego?

   Spółka Hoffmann SE lub właściwa firma partnerska Grupy Hoffman zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych w zakresie przepisów ustawowych bez zgody użytkownika na marketing bezpośredni drogą pocztową. Obejmuje to również analizowanie danych (np. dane podstawowe, dane o zamówieniach, dane dostępowe) w celu określenia potencjalnego zainteresowania naszymi produktami i usługami. Taka analiza opiera się na metodach statystycznych wykorzystujących aktualne dane klientów i ogólnie dostępnej wiedzy o naszych klientach. Wyniki są wykorzystywane po to, aby można było pokierować użytkownikiem w sposób bardziej trafny oraz zgodny z jego potrzebami.
    
   Masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, jeśli jest ono powiązane z takim bezpośrednim marketingiem. Sprzeciw można przesłać korzystając z wyżej wymienionych danych kontaktowych lub bezpośrednio do właściwej firmy partnerskiej Grupy Hoffmann.
    

   6. Kiedy firma Hoffmann przeprowadza kontrolę zdolności kredytowej i scoring kredytowy? 

   Jeśli spółka Hoffmann SE lub właściwa firma partnerska Grupy Hoffman udziela świadczenia usługi z góry, np. podczas zakupu na rachunek, właściwa firma zastrzega sobie prawo do uzyskania danych identyfikacyjnych i kredytowych od wyspecjalizowanych firm ratingowych (agencji informacji kredytowej) w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów. Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości wyników), które są obliczane na podstawie naukowo uznanych metod matematyczno-statystycznych oraz których wyliczenia obejmują, między innymi, dane adresowe. Uzyskane informacje na temat statystycznego prawdopodobieństwa niewywiązania się ze zobowiązania wykorzystujemy po to, aby podjąć wyważoną decyzję w sprawie zawarcia, realizacji lub rozwiązania stosunku umownego. Interesy użytkownika wymagające ochrony są brane pod uwagę zgodnie z przepisami prawa.
    
   Listę agencji kredytowych współpracujących ze spółką Hoffmann SE lub firmami partnerskimi Grupy Hoffmann oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez właściwą firmę partnerską można znaleźć tutaj.
    

   7. Dlaczego ta witryna korzysta z plików cookie?

   Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej witryny i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, stosujemy na różnych stronach internetowych tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika. Niektóre wykorzystywane przez nas pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (tak zwane pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika i pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę podczas kolejnej wizyty (trwałe pliki cookie). Użytkownik może ustawić przeglądarkę, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie całkowicie bądź tylko dla konkretnych przypadków. Wyłączenie obsługi plików cookie może ograniczyć dostęp do niektórych funkcji naszej witryny.
    
   Większość przeglądarek internetowych (patrz menu pomocy na pasku zadań przeglądarki) można ustawić w taki sposób, aby nie akceptować nowych plików cookie, otrzymać wiadomość o umieszczeniu nowego pliku cookie lub można wyłączyć wszystkie otrzymywane pliki cookie. W przypadku smartfonów, tabletów i innych urządzeń przenośnych oraz stacjonarnych można znaleźć wskazówki dotyczące przeprowadzenia niezbędnych ustawień w odpowiednich instrukcjach obsługi
   Zalecamy jednak pozostawienie włączonej funkcji odbierania plików cookie, ponieważ tylko w taki sposób mamy możliwość ulepszania naszych stron internetowych zgodnie z potrzebami użytkowników. Nasze pliki cookie nie przechowują poufnych danych, takich jak hasła, dane karty kredytowej lub tym podobne. Nie wyrządzają one szkody na urządzeniu użytkownika i nie zawierają wirusów.
    
   Pliki cookie wymagane do wykonywania komunikacji elektronicznej lub do zagwarantowania prawidłowego działania określonych funkcji (na przykład sprawdzanie prognozy pogody), zapisywane są zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (takie jak pliki cookie służące do analizy zachowania podczas przeglądania sieci), są one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.
    

   8. Z jakich usług analizy internetowej korzysta firma Hoffmann i dlaczego?

   8.1. Usługa analizy sieci przez Google (Universal) Analytics 

   Niniejsza strona wykorzystuje Google (Universal) Analytics – usługę analizowania sieci firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.de). Google (Universal) Analytics używa metod, które pozwalają analizować korzystanie z witryny, na przykład tak zwanych „plików cookie”, plików tekstowych przechowywanych na komputerze. Generowane informacje na temat korzystania z niniejszego serwisu przez użytkownika są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam gromadzone. Z uwagi na aktywowaną w niniejszym serwisie internetowym anonimizację IP, adres IP użytkownika w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zostanie skrócony. Przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics anonimizowany adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google.
   można uniemożliwić rejestrację przez Google wygenerowanych przez pliki cookie danych dotyczących wykorzystywania niniejszej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google – w tym celu należy za pomocą poniższego linku pobrać i zainstalować dostępną tam wtyczkę do przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
   Zamiast wtyczki do przegladarki można kliknąć ten link, aby w przyszłości uniknąć gromadzenia danych przez Google Analytics dla tej witryny. Wówczas na urządzeniu zostanie zapisany plik cookie typu opt-out. Po usunięciu plików cookie, należy ponownie kliknąć ten link.
   Zapisywanie plików cookie przez firmę Google Analytics odbywa się w oparciu o art. 6 pkt. 1 lit. f RODO. Firma Hoffmann ma uzasadniony interes w kwestii analizowania zachowań użytkowników, aby odpowiednio zoptymalizować zarówno witrynę, jak i nasze reklamy.
    

   8.2. Usługa analizy sieci przez econda

   Na tej stronie dane są zbierane i przechowywane za pomocą technologii firmy econda GmbH (www.econda.de), z których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Takie profile użytkowania służą do analizowania zachowań użytkowników i są analizowane pod kątem ulepszania i odpowiedniego dopasowywania naszych usług. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie na stronie odwiedzającego witrynę, a tym samym umożliwiają rozpoznanie podczas ponownego odwiedzania naszej witryny. Pseudonimizowane profile użytkowania nie są łączone z danymi osoby o danym pseudonimie bez jej wyraźnej zgody. W dowolnym momencie można sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem w przyszłości, klikając ten link http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie.
    
   Po zgłoszeniu sprzeciwu na urządzeniu zostanie zapisany plik cookie typu opt-out. Po usunięciu plików cookie, należy ponownie kliknąć ten link.
    
   Zapisywanie plików cookie przez firmę econda odbywa się w oparciu o art. 6 pkt. 1 lit. f RODO. Firma Hoffmann ma uzasadniony interes w kwestii analizowania zachowań użytkowników, aby mieć pewność, że nasza oferta jest odpowiednio dopasowana do indywidualnych potrzeb.
    

   9. Kiedy dane zostaną usunięte?

   Po zakończeniu umowy lub usunięciu konta klienta dane zostaną zablokowane do dalszego użytku i usunięte po wygaśnięciu okresów podatkowych i handlowych, chyba że użytkownik wyrazi jednoznaczną zgodę na dalsze wykorzystanie danych lub zastrzegamy sobie prawo do korzystania z danych zgodnie z przepisami prawa oraz informacją zawartą w niniejszej polityce prywatności. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i może być wykonane przy pomocy wyżej wymienionych form kontaktu lub właściwej funkcji na koncie klienta.
    

   10. Jakie masz prawa w zakresie ochrony danych?

   Zgodnie z odpowiednimi ustawowymi przepisami klient posiada wobec spółki Hoffmann SE oraz firm partnerskich Grupy Hoffmann prawo do informacji o danych (art. 15 RORO), do sprostowania danych (art. 16 RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia zakresu przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz do możliwości przenoszenia danych (art. 20 RODO). Ponadto masz prawo do odwołania się do organu nadzorującego zakres ochrony danych osobowych (art. 77 RODO).
    
   Jeśli wyraziłeś zgodę na rzecz spółki Hoffmann SE lub firmy partnerskiej Grupy Hoffmann, możesz ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub listu. Dane kontaktowe właściwej firmy partnerskiej Grupy Hoffman można znaleźć tutaj.
    
   Jeśli spółka Hoffmann SE oraz firmy partnerskie grupy Hoffman przetwarzają dane w oparciu o równowagę interesów, można sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Jeśli wniesiesz sprzeciw, dane nie będą przetwarzane, chyba że odpowiedzialna firma udowodni, że istnieją uzasadnione podstawy do dalszego ich przetwarzania, które stają ponad interesami, prawami i swobodami użytkownika lub przetwarzanie jest niezbędne w celu stwierdzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.