GARANT XConnect, GARANT XTouch a GARANT XControl

Trojice pro měření nástrojů, měření součástí a sledování automatizované výroby

Funguje váš „starý“ stroj stále relativně dobře, ale postrádá jakékoli funkce pro sledování poškození nástroje a výrobce vám není schopen nabídnout dodatečné vybavení? Jednou z možností je pořízení nového levného stroje s nenákladnou automatizací nebo modernizace pomocí drahého systému na sledování poškození nástroje – což je bohužel velmi finančně náročné řešení. Navíc je známo, že systém na sledování poškození nástroje instalovaný na nepříznivých místech na drahém 5osém stroji vykazuje chyby a poškození. Ruční zadávání hodnot zjištěných sondováním je zdrojem chyb a v současné době představuje výzvu také nedostatek kvalifikovaných lidí, což vede k problémům v personálním obsazení. Abychom splnili všechny tyto výzvy, nabízíme působivé systémové řešení: GARANT XConnect. Umožňuje hospodárné dovybavení systému sledování poškození nástroje a bezchybný přenos hodnot zjištěných sondováním do vašeho stroje.

Jednoduché a levné řešení vhodné pro automatizaci

GARANT XTouch je kontrolním prvkem řešení X-Team, GARANT XControl zajišťuje bezpečnost a GARANT XConnect spojuje vše dohromady: Díky této dynamické trojici je naprogramované měření nástrojů a měření součástí společně s monitorováním v automatizované výrobě hračkou! Při rádiovém přenosu není potřeba otevírat řídicí jednotku stroje.

GARANT XConnect

Monitor vašeho stroje s rozhraním USB

 • Přijímací jednotka pro signály Bluetooth od rozhraní XTouch a XControl
 • Vyžaduje funkční port USB na ovládacím panelu zařízení
 • Zabraňuje nesprávnému zadání naměřených hodnot

GARANT XTouch

 • Plně automatické určení nulových bodů součásti, měření délek, středů otvorů, referenčních hran a osového vyrovnání
 • Zabere o 70 % méně času – naměřené hodnoty jsou zadávány přímo do řízení stroje

GARANT XControl

Provádí kontrolu nástrojů pro větší bezpečnost

 • Detekce poškození nástroje
 • Nabízí měření délky nástroje

Dobré argumenty pro naši trojici X – GARANT XConnect, XTouch a XControl

 • Hospodárné dovybavení systému a sledování poškození nástrojů
 • Přenáší hodnoty zjištěné sondováním přímo do stroje
 • Není třeba otevírat řídicí jednotku stroje
 • Nástroje od průměru 0,3 mm výše lze kontrolovat na poškození
 • Řešení GARANT XConnect umožňuje provádět vícenásobné monitorování poškození nástroje
 • Sledování poškození a najížděcí trn s automatickým přenosem naměřených hodnot za pouhých cca 3000 EUR v rámci kompletního řešení
 • Systém sledování poškození lze umístit na libovolné místo v oblasti obrábění

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku