GARANT GreenPlus – zkrátka udržitelné a ekologické čištění a lepení

Přínos pro člověka a životní prostředí

Klimatická krize a další problémy spojené se životním prostředím nás jako společnost staví před ohromné výzvy. Stále častěji je jasné, že vše, co děláme má vliv na naší planetu. Na zvrácení trendu nám nezbývá mnoho času. Aby se nám to přesto podařilo, bude nutná spolupráce mnoha různých subjektů. To se týká i nás jako společnosti.

TRVALÁ UDRŽITELNOST NENÍ JEN TRENDEM, ALE ÚSTŘEDNÍM TÉMATEM NAŠÍ DOBY
Svět se mění čím dál rychleji a částečně zásadně. Co dnes platí může být již zítra zpochybňováno. Blíží se konec technologií používaných již déle než 100 let, jako jsou například spalovací motory.

Digitalizace vytváří možnosti, které byly až donedávna stěží představitelné. Požadavky na vytvoření uzavřených cyklů, vyšší ochranu klimatu a zdrojů kladou na design výrobků nové požadavky a vyžadují využití zcela nových technologií.

NOVÉ TRENDY V PRŮMYSLU
Trvalá udržitelnost a efektivita – to jsou nosné sloupy obchodní strategie mnoha podniků. S našimi výrobky pro čištění a lepení, které nepodléhají povinnosti označení, optimalizujete svůj výkon a přispějete k ochraně životního prostředí a zdraví.

Náš přínos k ochraně zdraví a přírody

Výrobní řada GARANT GreenPlus vás podpoří na vaší cestě k vyšší udržitelnosti. Výrobky řady GARANT GreenPlus nepodléhají povinnosti označení, jsou šetrné ke zdrojům a jsou skutečnou alternativou k dosud používaným nebezpečným látkám.

Pro vás to znamená: Snížení nákladů, rychlejší a příjemnější práce a minimalizace náročných ochranných opatření. Kromě toho výrazně přispíváte k ochraně zdraví a životního prostředí. Vytvořte si pracoviště budoucnosti!

Naše systémové řešení pro čištění a lepení.

Mnohá pracoviště pracují s nebezpečnými látkami, ať pevnými, kapalnými nebo plynnými. Tyto látky jsou rizikové pro bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců a jsou také zátěží pro přírodu. Řada GARANT GreenPlus nabízí promyšlenou a ekologickou alternativu obvyklých výrobků.

Naše systémová řešení v oblasti čištění a lepení byla vyvinuta pro celou řadu různých aplikací a vyznačuje se zvláštními vlastnostmi, které přispívají k ochraně životního prostředí a zaměstnanců. Mezi tyto vlastnosti patří především snížení podílu nebezpečných látek k ochraně zdraví člověka i přírody. Všechny výrobky řady GARANT GreenPlus pro lepení a čištění nepodléhají podle nařízení CLP povinnosti označení.

Jednoduše perfektní čistič pro vaše aplikace

Naše čističe se používají v mnoha různých oblastech a pro různá použití v průmyslovém čištění dílů. Volbu správného čisticího prostředku pro vaše potřeby jsme zcela zjednodušili!

Při výběru vhodného čističe se skutečně musí pár věcí zohlednit. Abychom ujistili, který produkt potřebujete, jsou potřebné odpovědi například na tyto otázky:

  • Jaké nečistoty je nutné odstranit?
  • Jaký povrch nebo materiál čistíte?
  • Jak velké jsou čištěné součásti a jaký mají tvar?

Pečeť NSF

Při výběru čisticího prostředku je rozhodující také skutečnost, ve které oblasti bude čištění probíhat. Obzvláště při čištění výrobních zařízení v potravinářském a farmaceutickém průmyslu a v průmyslu výroby krmiv platí zvláštní předpisy. Všechny naše čisticí prostředky mají pečeť NSF a tím jsou mezinárodně registrovány a schváleny.
Díky tomu, že naše čisticí prostředky spadají do registrace NSF, mají uživatelé a kontrolní orgány jistotu, že výrobky splňují požadavky předpisů bezpečnosti pro potravinářský průmysl. NSF International je nadace pro zdravotní péči. Je to nezávislá nezisková organizace pro testování a certifikaci produktů, která určuje normy pro širokou paletu výrobků pro domácnost a průmysl.

VIDEO o čisticích prostředcích GARANT GreenPlus

Bezpečné čištění a lepení, dobré pro lidi i životní prostředí. Protože nová řada GARANT GreenPlus je synonymem kompatibility a udržitelnosti. Lepidla a čisticí prostředky tak přirozeně splňují technické požadavky na přídržnou sílu i důkladnou čistotu, ale přitom neobsahují znečišťující látky. Jen čistá síla přírody!

Čisticí prostředky GARANT GreenPlus v akci

Udělejte si sami názor na naše čisticí prostředky GARANT GreenPlus. Výrobky jsou skvělým pomocníkem nejen ve výrobě, ale také ve firemní kuchyňce nebo při příštím firemním večírku.

Naše výrobky pro lepení řady GARANT GreenPlus jsou rozděleny do čtyř oblastí použití:

Lepidla na zajištění závitů

Těsnicí prostředky na závity

Těsnící prostředky na plochy

Funkční spoje

Vhodné skladování čisticích prostředků

Čistota vždy na dosah ruky: systém GARANT UNI LINE

Protože není nutné označení, nemusejí být naše čisticí prostředky uloženy ve skříních na nebezpečné látky.

Řada GARANT UNI Line je modulární a perfektně se tak přizpůsobí vašim požadavkům. Stačí naplnit vhodné čisticí prostředky GARANT GreenPlus a pustit se do práce!

Zjistěte více

Silný tým pro perfektní přilnavost: čištění a lepení

Lepidla milují čistotu. Kvalita lepení v neposlední řadě závisí na adhezi (přilnavosti mezi vrstvou lepidla a povrchem obrobku) a na kohezi (vnitřní stabilitě v lepidle).

Pevné a těsné - anaerobní lepidla mají řešení!

Anaerobní lepidla jsou ideálním prostředkem pro jištění šroubů, utěsňování závitů a vytvoření spojení hřídele s nábojem. Odolávají vibracím a spolehlivě utěsňují dokonce i vysokotlaká vedení.

Anaerobní lepidla jsou jednosložková lepidla, která vytvrzují bez kyslíku při teplotě místnosti. Složka tvrdidla obsažená v kapalném lepidle zůstává neaktivní, dokud je v kontaktu s atmosférickým kyslíkem. Kyslík tedy brání vytvrzení anaerobních jednosložkových lepidel.

Lahve pro anaerobní lepidla jsou proto proplachována kyslíkem a plněna jen do poloviny. Jakmile lepidlo nemá kontakt se vzdušným kyslíkem, např. při spojení spojovaných dílů, proběhne velmi rychle vytvrzení – obzvláště při současném kontaktu s kovem.
Anaerobní lepidla vytvrzují bez vzduchu na duroplasty. Jsou odolné teplotám v rozsahu –55°C až cca 180°C. Obecně rozlišujeme nízkou, střední a vysokou pevnost. Volba třídy pevnosti zcela závisí na příkladu použití.

K dosažené optimální přilnavosti musí být lepené plochy čisté, suché a bez tuku.
Neadhezivní povrchové substance jako např. prach, separační prostředky, tuky nebo vosky musíte před lepením odstranit.

Pomocí čisticích prostředků řady GARANT GreenPlus vytvoříte ideální předpoklady pro perfektní přilnutí a spojíte tak to, co patří k sobě!

Kontakt a objednávky

Chcete zadat objednávku nebo požádat o cenovou nabídku?
Těšíme se na váš telefonát.

Kontaktujte nás

E-SHOP

Chcete si prohlédnout celé portfolio produktů GARANT GreenPlus?

Přístup do e-shopu najdete zde

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku