LP_Betriebseinrichtung_Header_2048x350.jpg

BEDRIJFSINRICHTING:
DE BASIS VOOR EFFICÏENTE WERKPROCESSEN

LP_Betriebseinrichtung_01_800x520px.jpg

Waar moet ik bij bedrijfsinrichting op letten?

Naast de werkelijke bedrijfsbehoefte spelen een ergonomische werkomgeving en een efficiënte organisatie van de werkprocessen een doorslaggevende rol.

LP_Betriebseinrichtung_02_800x600px.jpg

Ergonomie als onderdeel van arbeidsveiligheid

Omdat uw medewerkers veel tijd op hun werkplek doorbrengen, is ergonomie bijzonder belangrijk. Het ontwerp van de werkplek en de werkomgeving is een essentieel onderdeel van arbeidsveiligheid. Een ergonomische bedrijfsuitrusting is daarbij optimaal afgestemd op de medewerker en zijn werkomstandigheden. Het zorgt voor betere werkprocessen, verhoogt de prestaties en beschermt uw gezondheid. Vooral ziekteverzuim door zieke medewerkers kan door de juiste bedrijfsmiddelen duurzaam worden verlaagd. Wie de juiste maatregelen implementeert heeft gezondere medewerkers en daardoor lagere kosten.

LP_Betriebseinrichtung_03_6S_800px.jpg

Organisatie voor optimale werkprocessen

Wie arbeidsprocessen efficiënt vormgeeft, schept de beste basis voor een hoge productiviteit en kwaliteit. Met betrekking tot efficiënte bedrijfsinrichting zijn er twee methodes, die zich hebben bewezen: De 5S-methode en de 6S-methode. Deze ondersteunen een gestandaardiseerde arbeidsorganisatie en voorkomen lange transportwegen en wachttijden alsmede het onnodig zoeken naar gereedschap of materialen. 

De letter S staat daarbij voor de volgende begrippen:
1. Scheiden
2. Schikken
3. Schoonmaken
4. Standaardiseren
5. Systematiseren
6. Safety

Lees meer op onze thema-pagina's:

Hoe plan ik bedrijfsinrichting?

Een efficiënte bedrijfsinrichting vereist een intensieve planning. Naast het type gebouwen die worden uitgerust, spelen de interne werkprocessen ook een belangrijke rol. De bedrijfsinrichting dient deze processen op de best mogelijke manier te ondersteunen.

Een magazijn vereist bijvoorbeeld een andere uitrusting dan een kantoor of productiehal. Bij de magazijninrichting gaat het om een efficiënte logistiek en economisch werken bij de goedereningangen en -uitgangen. In een kantoor zijn bureaus, ergonomische stoelen en archiefkasten de belangrijkste elementen. Daarentegen behoren werkbanken, werkplaatskasten en gereedschapswagens in een ambachtelijk bedrijf of een productiehal.

Om de exacte vereisten te kunnen bepalen, wordt een behoefteanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan kunnen de benodigde items voor de bedrijfsinrichting worden gekozen en gepland. Ons gekwalificeerde team van adviseurs ondersteunt u graag bij deze stappen.

Een efficiënte bedrijfsinrichting omvat de volgende elementen:

 

Wilt u een bedrijfsinrichtingsadvies?

LP_Betriebseinrichtung_15_Beratung_800px.jpg

Bij de Hoffmann Group vindt u alles onder één dak: Vanaf het concept en de 3D-planning tot en met de montage staat onze know-how u voortdurend ter beschikking. 

Samen met u ontwikkelen we een oplossing, die exact op uw eisen is afgestemd. Dit maakt uw werkprocessen efficiënter en verhoogt uw productiviteit.

• Deskundig advies vanaf de behoefteanalyse tot en met de montage.
• Perfecte selectie van producten en oplossingen voor efficiëntere workflows.
• Aanzienlijke kosten- en tijdsbesparing.

 

GLOSSARY – BELANGRIJKE BEGRIPPEN VAN A TOT Z

In onze glossary vindt u de belangrijkste begrippen rondom het thema bedrijfsinrichting. Hiertoe behoren bijvoorbeeld grijpruimte, visuele ruimte, ESD of de zogenaamde eenhands-ladeontgrendeling. Ontdek eveneens wat de REACH-verordening inhoudt en welke containereigenschappen een CSD-goedkeuring omvat.