Aktuální informace, pomoc a rady k situaci ohledně koronaviru

Nejlépe pracujete s odstupem!

Práce v době koronaviru – jak můžu jako zaměstnavatel chránit své zaměstnance?
V současnosti je nejlepší ochranou před infekcí koronavirem zamezení pokud možno velkému množství sociálních kontaktů a zůstat doma. Jak se však můžeme chránit v našem všedním pracovním dni, pokud není možností Home Office?
Základním pilířem k zabránění nákazy během pracovního dne a také ve veřejném životě je dodržování obecně doporučovaných ochranných opatření:

Další opatření

Bezpečnostní odstup:
Mezi dvěma zaměstnanci / pracovníky musí být zachován bezpečnostní odstup při práci podle aktuálních lékařských znalostí nejméně 2 metry. Kromě toho musí být dodržováno nařízení o pracovištích a pravidlo pro pracoviště ASR A1.2 (rozměry místnosti a plochy pro pohyb). Počet zaměstnanců, kteří pracují současně a paralelně, se musí snížit, pokud není zajištěno dodržování minimálního odstupu mezi jednotlivými pracovišti. Tímto způsobem je nejlépe zajištěno nejdelší možné udržení výroby.

Hygienická pravidla:
Před začátkem pracovní činnosti na pracovišti musí sami zaměstnanci provést příslušnou hygienu jako je mytí rukou a jejich desinfekce. Také během pracovní doby musí být pro tuto činnost zajištěna potřebná doba. Potřebné věci jako je voda, mýdlo, papírové ručníky a uzavřené odpadkové koše musí poskytovat zaměstnavatel. Taktéž je potřebné upozornění na dodržování hygienických opatření při kašlání a kýchání (ohyb paže, papírový kapesník, mytí rukou).

Začátek a konec práce:
Smysluplnými opatřeními se musí zabránit setkání několika zaměstnanců na začátku a na konci pracovní směny (zaznamenání příchodu zaměstnance, šatny atd.). Zde mohou pomoci pokyny pověřenými osobami nebo ohraničení ploch k stání a chůzi lepící páskou.
Zavedením časově posunutých přestávek je možné lépe zajistit dodržování bezpečnostního odstupu mezi zaměstnanci. Platí to například pro prostory na přestávky nebo kuřácké prostory.

Kantýna:
Při výdeji jídla se nesmí na stejném místě a ve stejnou dobu zdržovat příliš mnoho zaměstnanců, aby bylo možné dodržení potřebného odstupu. Také u stolů musí menší počet židlí zajistit dostatečný bezpečnostní odstup. Užitečným opatřením je zde zavedení různých časů stravování nebo pokyny pověřených osob.

Čištění / úklidový plán:
Zaměstnavatel musí zajisti, že všechny plochy na pracovišti, kterých se zaměstnanci dotýkají rukama, budou denně čištěny a dezinfikovány. V případě práce na směny musí být tato hygienická opatření zajištěna také při střídání směn.

Ochranné prostředky:
Zda je dodatečně k výše uvedeným ochranným opatřením potřeba používat osobní ochranné prostředky, jako je rouška nebo ochranný oblek, musí prověřit zaměstnavatel. Jako možné dodatečné opatření by však měly být OOP zohledněny (viz také zdroj DGB).


Ochrana dýchacích cest jako základ ochranných prostředků

Středem pozornosti je ochrana dýchacích cest – proč vlastně?

Podle odborníků může být používání zakrytí úst a nosu další důležitou součástí k redukci přenosu viru COVID-19. Je důležité vědět, že roušky nebo roušky vlastní výroby v nejlepším případě snižují proud dýchání a vykašlávání kapének při kýchání a kašli, ale nesmí být zaměňovány, resp. srovnávány s certifikovanými rouškami nebo respirátory a jejich speciálními funkcemi.
Poté, co se po určitou dobu objevovaly podvodné obchody, je pro všechny uživatele těchto masek smysluplné znát přesný rozdíl mezi jednotlivými produkty (viz. Robert Koch Institut "Je nošení masky přes ústa a nos na veřejnosti smysluplné jako ochrana před SARS-CoV-2?")

Pozor: Pozor před necertifikovanou ochranou dýchacích cest
Velká opatrnost je důležitá při koupi roušky nebo respirátoru na internetu: Na mnoha stránkách se nabízí respirátory, které uvádějí třídu filtrace FFP. Ve skutečnosti však platné požadavky nesplňují. Před zakoupením takového respirátoru se nejprve informujte.

Dostupnost ochrany dychácích cest a produktů OOP vhodných při ochraně proti pro SARS-CoV-2

Následkem propuknutí koronaviru v Číně nastala také v Evropě situace, ve které pro nás nyní není možné vyřídit nadměrnou poptávku po ochranných dýchacích prostředcích a ostatních produktech OOP vhodných pro prevenci proti SARS-CoV-2 obvyklým způsobem.
Konkrétně se to týká naší kompletní nabídky ochranných dýchacích masek FFP-2 a FFP-3 a také lékařských roušek. U těchto výrobků bojujeme s extrémními nedostatky. Ani naši dodavatelé nemohou závazně sdělit, kdy budou požadované objednané množství dodáno.
Z důvodu této závislosti nemůže žádný z účastníků trhu předem říct, kdy dojde k uvolnění nebo normalizaci situace. V tomto okamžiku lze naopak očekávat další přiostření celosvětového nedostatku.

Správné použití a sejmutí ochranných dýchacích prostředků

Používání ochranných dýchacích prostředků má smysl jen tehdy, pokud se používají správně. Respirátor s filtrem částic správně nasadíte takto:

  • Také s nasazeným respirátorem dodržujte minimální odstup od jiných osob 1,50 metrů.
  • Před nasazením si umyjte ruce a nedotýkejte se vnitřní strany respirátoru.
  • Respirátor by měla pevně přiléhat a měla by zcela zakrývat ústa a nos.
  • Při nošení za respirátor netahejte a nenoste ho kolem krku!
  • Je-li respirátor vlhký, musíte ho vyměnit.
  • Při sejmutí uchopte boční šňůrky nebo lamely a nedotýkejte se přední strany. Po sejmutí si vždy důkladně umyjte ruce.


    Na našich stránkách o osobních ochranných prostředcích najdete další informace na téma "Bezpečná práce se správným respirátorem".

Využijte rozsáhlých znalostí našich poradců pro OOP

Kvalifikované odborné znalosti našich specialistů pro OOP

Náš tým odborných poradců pro osobní ochranné prostředky vás rád podpoří při výběru vašich OOP od hlavy až k patě. Samozřejmě se zohledněním všech bezpečnostních předpisů.
Kromě toho využijte předností kompetentního a individuálního poradenství na místě, nezávisle na výrobci. Kontaktujte nás osobně, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.V košíku

Ke košíku
Ke košíku