Náš cíl: Umožňujeme lidem předvést to nejlepší ze svých kvalit

Ve společnosti Hoffmann dbáme na hodnotově orientovanou firemní kulturu, která umožňuje našim zaměstnancům předvést to nejlepší ze svých kvalit - a to je již více než 100 let základem našeho udržitelného úspěchu.

Firemní kultura společnosti Hoffmann má 3 základní pilíře pioneering – precise – personal (průkopnictví – preciznost – osobitost).

Dynamika a rychlý růst firmy Hoffmann jsou fascinující. Fascinující je ale i to, že se nám stále daří být věrni našemu silnému hodnotovému systému.

7375_LP_Unternehmenskultur_Menschen.jpg

Náš postoj: Průkopnický

7375_LP_Unternehmenskultur_Pioneering.jpg

Kreativně hledáme odpovědi na potřeby našich zákazníků. Sebevědomě využíváme nové šance. Měřítkem našich inovací je kvalita našich řešení.

Ve stále více automatizovaném a částečně virtuálním světě vyvíjí firma Hoffmann softwarové technologie, které výrazně usnadňují našim zákazníkům kompletní správu nástrojů. Pokračujeme tak v naplňování filozofie Franze Hoffmanna – být ve vývoji vždy o krok napřed.

Náš přístup: Precizní

7375_LP_Unternehmenskultur_Precise.jpg

Náš styl: Osobní

7375_LP_Unternehmenskultur_Personal.jpg

Spoléháme se na vzájemnou důvěru a spolupráci, pozorně nasloucháme a s respektem komunikujeme. Naše práce se vyznačuje transparentností a temperamentem.

Co bylo, je a bude u společnosti Hoffmann vždy podstatné, je firemní identita a týmový duch mezi kolegy. Navzájem si velmi důvěřujeme. A na tomto základě důvěry pokračuje firma Hoffmann v dosahování dalších velkých cílů.

Naše hodnoty