PODSTAWA SUKCESU

W Hoffmann kultywujemy kulturę korporacyjną zorientowaną na wartościach, które umożliwiają naszemu zespołowi osiąganie najlepszych wyników, a tym samym stanowi podstawę naszego trwałego sukcesu od ponad 100 lat.

Kultura Hoffmanna opiera się na 3 filarach: Pioneering - Precise - Personal.

Dynamika i szybki rozwój firmy Hoffmann są fascynujące. Ale co najważniejsze, zawsze udaje nam się zachować wierność naszemu silnemu systemowi wartości.

PIONEERING

Szukamy kreatywnych odpowiedzi na potrzeby naszych klientów. W ten sposób z ufnością otwieramy nowe możliwości. Punktem odniesienia dla naszej innowacji jest jakość naszych rozwiązań.

W coraz bardziej zautomatyzowanym i częściowo wirtualnym świecie Hoffmann opracowuje technologie oprogramowania, które pomogą naszym klientom w pełnym zarządzaniu narzędziami. W ten sposób kontynuujemy filozofię Franza Hoffmanna - aby zawsze być o krok przed rozwojem.

PRECISE

Praca, którą wykonujemy opiera się na precyzji. Postępując w ten sposób, polegamy na prostych procesach. Nasze działania koncentrujemy na wymaganiach naszych klientów. Rzetelnie dotrzymujemy naszych obietnic.

Franz Hoffmann był sprytnym strategiem i wizjonerem. Jego motto brzmiało: Spraw, aby prostota była doskonała. Ten wszechobecny pomysł na jakość wzmocnił firmę Hoffmann i jest doceniany przez klientów na całym świecie.

PERSONAL

Opieramy się na współpracy zorientowanej na zaufanie, uważnie słuchamy i komunikujemy się z szacunkiem. Nasza praca bazuje na przejrzystości i pasji.

To, na czym zawsze opierał się Hoffmann: szczególna kultura i duch pracy zespołowej wśród współpracowników. Dajemy sobie nawzajem wiele zaufania. W oparciu o nie, Hoffmann osiąga duże cele.