Potenciál úspory energie pro nepřetržitý provoz stroje

Optimalizace procesu výroby: jakou roli hrají doby chodů?

Potenciál úspory energie pro nepřetržitý provoz stroje

Na naší stránce s tématy jsme již probírali nejrůznější způsoby úspory energie. Od začátku energetické krize se potřeba optimalizovat výrobní procesy za účelem snížení nákladů ukazuje jako stále důležitější.

V tomto článku se blíže podíváme na to, co způsobuje zbytečnou spotřebu energie strojů, přičemž se zaměříme zejména na dobu chodů strojů. Aby bylo zajištěno, že budeme moci pracovat s platnými daty, pověřila společnost Hoffmann Group univerzitu RWTH v Cáchách provedením série testů v jejich laboratoři určené k testování obráběcích strojů. Sestavili jsme pro vás nejdůležitější zjištění vyplývající z těchto testů. Kliknutím sem (PDF) můžete stáhnout celou vědeckou studii.

Při identifikaci prostoru, který má společnost pro úsporu nákladů, je třeba vzít v úvahu zejména fixní náklady, které společnost není schopna ovlivnit. Konkrétní zkušební měření z obráběcího centra ukázala, že více než polovina nákladů na energii spotřebovanou obráběcími stroji představuje nezbytný předpoklad pro správné fungování procesu obrábění – jinými slovy jde o fixní náklady.

Jak moc je užitečné snížení rychlosti úběru kovu?

První otázkou, kterou je třeba zvážit, je, zda snížení potenciálních hnacích faktorů nákladů může vést k očekávané nižší spotřebě energie a zda se efekt úspor případně ještě zvýší dalším snížením těchto hnacích faktorů.

Následující příklad zrychlení os z testovací série jasně ukazuje, že ne vždy tento předpoklad platí. Analýza dat s různými hodnotami snížení zrychlení osy ukázala, že pozitivní účinek byl omezený a po určité hodnotě snížení se pozitivní účinek ve skutečnosti obrátil.

Jak vyplývá z dat ze série testů, teprve při snížení zrychlení osy na 75 % klesl počet kWh v energetickém procesu – i když jen nepatrně. Snížení zrychlení osy o dalších 25 % naopak opět zvýšilo spotřebu energie. Důvodem je delší doba provozu pomocných jednotek v důsledku delší doby výroby.
Výsledkem tedy je, že relativně malé množství energie, které bylo původně ušetřeno, bylo opět ztraceno v důsledku delších výrobních procesů.

Příležitosti prezentované prostřednictvím strategie vysoce výkonného obrábění

Naše analýza ukazuje, že snížení rychlosti úběru kovu není vždy nejlepší volbou pro úsporu energie, protože od určitého rozsahu se může začít prodlužovat doba chodu pomocných jednotek. Kromě toho je maximální potenciál úspory energie snížení rychlosti odstraňování kovu relativně omezený. Pozornost se proto přesouvá ke zlepšení strategie obrábění s cílem snížení výrobních nákladů.

Ušetřete energii během prostojů díky moderním upínacím zařízením

Data z vědecké studie jasně ukazují, že nástrojové stroje spotřebovávají obrovské množství energie nejen při obrábění, ale také během prostojů. To pak logicky vyvolává otázku, jak ušetřit energii zkrácením doby přípravy a tím zajistit zvýšení produktivity.

Typickým způsobem, jak toho dosáhnout, by byla investice do moderních upínacích zařízení, jako jsou upínací systémy přes nulový bod, které umožňují velmi rychlé vystředění a vyrovnání součásti. S těmito systémy lze proces nastavení provádět také mimo stroj, tj. bez zásahu do samotného procesu výroby. Dalším příkladem jsou 5osé svěráky, které umožňují obrábění součásti s pouze jedním sevřením.

Úsporný potenciál chladicích médií

Jednu kapitolu na naší stránce s tématy jsme již věnovali úspornému potenciálu chladicích médií. Jen pro rychlé připomenutí – v procesu obrábění představuje dodávka chladicího média a příprava chladicí kapaliny přibližně 37,3 % celkové spotřeby energie. Jedná se tedy o jeden z hlavních faktorů spotřeby energie, který lze přímo ovlivnit.

Následující příklad ze studie ukazuje, jak vysoké jsou roční náklady na energii spojené s chladicími médii:

Úspory

Tam, kde je to možné, může obrábění za sucha pomoci šetřit energii a v závislosti na prostředí může současně zvyšovat výkon. Přibližně 8 až 16 % výrobních nákladů lze připsat procesu dodávání chladicí kapaliny do nástroje. I když jen částečně přejdete na obrábění za sucha, již to může vést ke značným úsporám energie a znatelně pozitivně ovlivnit vaši finanční situaci.

Nejdůležitější je, abyste se vyhnuli nepřetržitému dodávání chladicích médií a maziv do vašich strojů. Chcete-li získat řešení na míru, poraďte se s odborníkem. Ideálně si domluvte konzultaci se společnostmi specializovanými v této oblasti. V této souvislosti vám společnost Hoffmann Group poradí výhradně z hlediska výběru nejvhodnějších nástrojů.

Zvyšte svou obráběcí kapacitu namísto vypínání strojů

Proč jednoduše nevypínat stroje během prostojů? Nezdá se to jako samozřejmost?
Každý, kdo vyrábí součásti vyžadující přesnou výrobu, zná na tuto otázku odpověď: vypnutí strojů by mělo za následek ochlazení lože stroje. Jde tedy o něco, čemu byste se měli u obráběcích strojů, které mají zvláštní požadavky na přesnost, jednoznačně vyhnout, protože jinak nemůžete zaručit výslednou kvalitu.
Pokud vás zajímají podrobnější data, odpovídající tepelné křivky najdete ve vědecké studii. Tyto kontrastní aplikace mají zvláštní požadavky na přesnost v porovnání s aplikacemi, kde jsou účinky pravidelného vypínání stroje v rozumných mezích.
Je také důležité mít na paměti, že časté zapínání a vypínání strojů může zkrátit životnost elektronických součástek, jako jsou polovodiče nebo kondenzátory.
Pokud tedy stroj pracuje nepřetržitě, jak ušetříte energii na součástech? Na tomto místě musíte začít zkoumat roli, kterou hraje špičkové zatížení.

Nakládací roboti

Optimalizujte výrobu snížením špičkového zatížení

Je obecně známo, že zapnutí několika strojů současně (např. na začátku směny) může mít za následek špičkové zatížení, které může výrazně ovlivnit náklady na elektřinu. Špičkové zatížení se často vyskytuje při současném spuštění několika strojů, které ihned po zapnutí spotřebovávají hodně energie*.
Existují dvě možná řešení: jedním z nich je zavedení třetí automatizované směny. Další informace se dozvíte v naší studii.
Druhým přístupem ke snížení špičkového zatížení je použití digitálních výrobních řešení. Další informace budou brzy k dispozici na naší stránce s tématy – budeme vás informovat v našem zpravodaji. Pokud jste se ještě nepřihlásili k odběru našeho zpravodaje, můžete tak učinit zde.

*Zdroj: Řízení špičkového zatížení: jak snížit náklady na energii (mvv.de)

Chcete znát všechny základní informace?

Stáhněte si vědeckou studii z Univerzity RWTH v Cáchách a zjistěte více!

Stránka s přehledem o úsporách zdrojů

Na našich poradenských stránkách se dozvíte, jak udržitelnost a ochrana zdrojů představují dvě strany téže mince.

Směřujte k efektivnějšímu plánování zdrojů

Vzhledem k růstu nákladů na energie a surovin, stejně jako k obecnému nárůstu provozních nákladů, doporučujeme investovat do odolných a kvalitních řešení. Můžeme vám ukázat, jak můžete efektivněji plánovat zdroje a využívat materiály.

Stlačený vzduch

Řešení využívající stlačený vzduch jsou nepostradatelná pro většinu průmyslových procesů. Zde můžete objevit potenciál pro úsporu energie za stlačený vzduch a jak můžete snížit náklady jeho efektivním používáním.

Omezení používání chladicích médií

Použitím metod šetřících chladicí média, jako je obrábění za sucha a minimální mazání, můžete ušetřit energii a posílit své podnikání.

V košíku

Ke košíku
Ke košíku