7313_PSA-Augenschutz_Header_NEU.jpg

Adembescherming - veilig werken met schone lucht

Zo beschermt u uw medewerkers

7313_Teaser_Partikel (1).jpg

Protection against particles

Bescherming tegen deeltjes

Bescherming tegen deeltjes wordt geboden door stofmaskers. Ze zijn verkrijgbaar als wegwerpmaskers in de volgende varianten:

1 Opvouwbaar:
Praktisch om mee te nemen dankzij het platte opvouwbare maskerlichaam. 

2 Voorgevormd
: Eenvoudige toepassing door voorgevormd maskerlichaam
Deze beschermingsmaskers worden onder andere gebruikt voor het slijpen van metselwerk, ijzer of verf en voor de verwerking van glas- en minerale vezels of asbest.
 
Zo plaatst u het deeltjesfilter op de juiste manier:
7313_Anleitung_1410.jpg

7313_Teaser_PartikelGase (1).jpg

Bescherming tegen gassen/dampen en deeltjes

Herbruikbare maskers

Om uw medewerkers te beschermen tegen gassen en dampen heeft u speciale gasmaskers nodig. Deze herbruikbare maskers worden gebruikt voor frequent gebruik en langere draagtijden en zijn verkrijgbaar in twee varianten:

3 Halfgelaatsmaskers: stabiel maskerlichaam dat mond en neus omsluit

4 Volgelaatsmaskers:
ademhalingsmasker met extra gezichtsbescherming
 
Indien de maskers extra bescherming tegen deeltjes moeten bieden zijn combifilters de juiste keuze. Hierbij zijn deeltjes- en gasfilters geïntegreerd in een filterbehuizing terwijl het deeltjesfilter zich altijd voor het gasfilter bevindt.
 
Ademhalingsondersteuningssystemen
 
Ademhalingsondersteunende systemen zijn beschikbaar voor lange draagtijden en veeleisende werkplekken. Ze zijn onderverdeeld in twee categorieën:

5 Ventilator-adembeschermingssystemen:
filteren van omgevingslucht zonder ademweerstand (O2-gehalte > 17 %)

6 Persluchtsystemen:
schone luchttoevoer bij zuurstofgebrek (O2-gehalte ≤ 17 %)

Ademhalingsondersteuningssystemen zijn ook verkrijgbaar met een combinatiefilter

7313_Filterfluchthaube.jpg

Filtervluchtkapjes en gasdetectoren

Bovendien omvat de PBM-uitrusting op dit gebied zogenaamde filtervluchtkapjes. Deze bieden in acute noodsituaties voldoende bescherming, bijvoorbeeld als er plotseling deeltjes- of gasgevaren ontstaan. Bovendien waarschuwen gasdetectoren de drager bij overschrijding van de grenswaarden van bepaalde gevaarlijke gassen of dampen.  

Heeft u nog vragen? Onze experts helpen u te allen tijde graag verder:

Naar uw contactpersoon  ademhalingsbescherming

Speciale eisen t.a.v. veiligheidsmaskers

Filterklassen bij stofbeschermingsmaskers

Fijne stofdeeltjes en aërosolen in de ademlucht zijn nauwelijks zichtbaar en vormen daarom een groot risico voor de gezondheid in de werkomgeving. Volgens §2 lid 8 van het Besluit gevaarlijke stoffen (GefStoffV) bepaalt de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (AGW) de concentratie aan schadelijke stoffen waarboven een masker voor het ademhalingstoestel moet worden gedragen. Al naar gelang het beschermingsniveau de filterdoorlaat en de afhankelijk van het beschermingsniveau en de totale lekkage, die betrekking heeft op de filterdoorlaat en de lekkages in het gezicht en de neus, zijn deeltjesfilters zijn onderverdeeld in de volgende drie klassen:  
 
- FFP 1: Bescherming tegen niet-toxische deeltjes en verontreinigende stoffen die echter het slijmvlies irriteren.
- FFP 2: Bij schadelijke deeltjes en verontreinigende stoffen (stof, rook, aërosolen)
- FFP 3: Bij schadelijke, giftige deeltjes en kankerverwekkende, radioactieve verontreinigende stoffen (virussen, bacteriën, schimmelsporen).
 
7313_Filterklassen_2_800px.jpg

Filterklassen en markering bij gasmaskers.

 
Ook gas- en combinatiefilters zijn onderverdeeld in drie filterklassen:
- Filterklasse 1: Voor schadelijke stoffen met een grenswaarde van minder dan 0,1 volumeprocent.
- Filterklasse 2: Voor schadelijke stoffen met een grenswaarde van 0,5 vol. %; komt overeen met volgelaatsmaskers en blowersystemen. 
- Filterklasse 3: Voor schadelijke stoffen met een grenswaarde vanaf 1,0 vol. %; komt overeen met ventilator- of afzuiginstallaties. 
Bovendien geven de gekleurde markeringen en de letters op de maskers informatie over de soorten gassen waartegen de ademhalingsbescherming effectief is. Ze vergemakkelijken de oriëntatie op de werkplek. 
Hier zijn een paar voorbeelden:
- ‘E’ in geel: zwaveloxide, waterstofchloride en andere zure gassen
- ‘Hg’ in het rood: kwik
- ‘K’ in het groen: ammoniak en organische ammoniakderivaten 
 

De juiste adembescherming kiezen

Productkeuze en advies bij de Hoffmann Group

7313_Atemsdchutz_Produktsortiment_1410px.jpg

Quality driven since 1919 - dat is het motto van de Hoffmann Groep. Ons productportfolio op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen omvat adembeschermingsapparatuur van gerenommeerde producenten van de hoogste kwaliteit. Of het nu gaat om deeltjesmaskers, half- of volgelaatsmaskersventilatormaskersfilterafzuigkappen of gaswaarschuwingssystemen - voor elke toepassing hebben wij het juiste product. 

Indien u ondersteuning nodig heeft bij het uitrusten van uw bedrijf, dan zijn onze PBM-specialisten u graag van dienst. Zij kennen de wettelijke eisen en hebben een overzicht van het grote aantal producenten en modellen. Indien u dat wenst, kunnen wij u ook helpen met risicoanalyses, draagtests en personeelstraining. 

Wettelijke regels en voorschriften voor adembescherming

7243_Paragraph_7_800px.jpg

Adembeschermingsmaskers worden volgens de PBM-richtlijn ingedeeld in categorie 3; ‘Dodelijke gevaren of ernstige en onomkeerbare schade aan de gezondheid’. Het gebruik van ademhalingsapparatuur wordt in Duitsland geregeld door de DGUV-regelgeving 112-190. Bovendien moet de apparatuur, afhankelijk van het toepassingsgebied, voldoen aan andere wettelijke eisen. Deze omvatten:

- EN 143 voor deeltjesfilters
- EN 14387 voor gas- en combinatiefilters
- EN 149 voor filtrerende halfgelaatsmaskers ter bescherming tegen deeltjes
- EN 405 voor filtrerende halfgelaatsmaskers met ventiel voor bescherming tegen gassen of deeltjes. 
- EN 140 voor halfgelaatsmaskers
- EN 136 voor volgelaatsmaskers
- EN 12941 voor ventilatorfilters met kap of helm
- EN 403 voor filtervluchtapparatuur (bijv. in geval van brand).

Veelgestelde vragen rondom ademhalingsbescherming

Heeft u nog vragen? Wilt u een PBM-consuldatie?

Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

Bij de Hoffmann Group vindt u alles onder één dak:

- Wij adviseren u individueel
- Gevarenanalyse, hulp bij productselectie, draagtests, scholing en speciale diensten (handschoenplannen, huidbeschermingsplannen).
 

Nu contact opnemen >

Persoonlijke beschermingsmiddelen omvatten ook: oogbescherming, gehoorbescherming, voetbescherming, handbescherming, hoofdbescherming, beschermende kleding, werkkleding, valbeveiliging en huidbescherming.